αγροσύμβουλος | ματιά στο μέλλον

Διάβασε στο blog

Ενημερωμένα θέματα που εσείς μας ζητήσατε.

Παράταση έως 30/9/2014 |Άδειες Γεωτρήσεων

Μοιράσου το:

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (9 votes, average: 5,00 out of 5)

Loading...

Όλοι οι χρήστες σηµείων υδροληψίας υποχρεούνται μέχρι τις 15 Μαΐου 2014, να υποβάλουν αίτηση για την εγγραφή τους στο ΕΜΣΥ, µέσω του Δήµου τους, ενώ µέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2014 καλούνται να έχουν προβεί σε υποβολή αίτησης για τη χορήγηση της σχετικής άδειας χρήσης νερού. Σημειώνεται ότι η αίτηση για την εγγραφή στο ΕΜΣΥ είναι πλήρως απλουστευμένη (υπεύθυνη δήλωση), χωρίς τη συνοδεία δικαιολογητικών.

Άδειες Γεωτρήσεων| Παράταση έως 30/9/2014 | Αγροσύμβουλος Ο.Ε.
Άδειες Γεωτρήσεων| Παράταση έως 30/9/2014 | Αγροσύμβουλος

Στην προσπάθεια μείωσης της γραφειοκρατίας για την αδειοδότηση των γεωτρήσεων, έχει συσταθεί το Εθνικό Μητρώο Σηµείων Υδροληψίας (ΕΜΣΥ).

Τι είναι το ΕΜΣΥ;

Το Ε.Μ.Σ.Υ. είναι ηλεκτρονικό μητρώο, το οποίο αναπτύσσεται και τηρείται στην Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υ.Π.Ε.Κ.Α., με τη μορφή συστήματος βάσης γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 3882/2010 (Α΄ 166).

Το σύστημα βάσης γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών του Ε.Μ.Σ.Υ. οργανώνεται σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις του Ν. 3882/2010 και αποτελείται τουλάχιστον από:

  • το Γενικό Ευρετήριο σημείων υδροληψίας, στο οποίο καταχωρίζονται τα ονόματα ή οι επωνυμίες των χρηστών των νερών και τα στοιχεία που ορίζουν τα σημεία υδροληψίας,
  • τον Ηλεκτρονικό Φάκελο, στον οποίο καταχωρίζονται και αρχειοθετούνται οι άδειες χρήσης νερού, οι αιτήσεις χορήγησης αδειών χρήσης καθώς και οι αιτήσεις εγγραφής στο Ε.Μ.Σ.Υ. που προβλέπονται στο άρθρο 6.
  • τον Ψηφιακό Χάρτη, στον οποίο αποτυπώνονται οι συντεταγμένες των σημείων υδροληψίας ανά λεκάνη απορροής.

Εγγραφές στο ΕΜΣΥ

Στο Ε.Μ.Σ.Υ. εγγράφονται υποχρεωτικά όλα τα σημεία υδροληψίας από επιφανειακά και υπόγεια ύδατα και ειδικότερα:

  1. Νέα σημεία υδροληψίας στα οποία χορηγείται άδεια χρήσης νερού .
  2. Σημεία υδροληψίας για τα οποία έχουν υποβληθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες αιτήσεις για χορήγηση ή ανανέωση άδειας χρήσης νερού, σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες σχετικές διατάξεις.
  3. Υφιστάμενα σημεία υδροληψίας, τα οποία αδειοδοτήθηκαν για πρώτη φορά μετά την 20−12−2005, ανεξαρτήτως εάν η άδεια χρήσης νερού είναι σε ισχύ ή όχι και δεν εμπίπτουν στην περίπτωση (2).
  4. Υφιστάμενα σημεία υδροληψίας, τα οποία αδειοδοτήθηκαν για πρώτη φορά πριν την 20−12−2005, ανεξαρτήτως εάν η άδεια χρήσης νερού είναι σε ισχύ ή όχι και δεν εμπίπτουν στην περίπτωση (2).
  5. Όλα εν γένει τα υφιστάμενα σημεία υδροληψίας ενεργά ή ανενεργά που δεν υπάγονται στις ανωτέρω περιπτώσεις.

Βρείτε εδώ τη σχετική ΚΥΑ για τη σύσταση του ΕΜΣΥ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή στα παραπάνω προγράμματα και στα σεμινάρια κατάρτισης, συμπληρώστε την Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ή επικοινωνήστε μαζί μας.


Στείλε μας την ερώτηση σου

Ένας συνεργάτης μας, θα σας δώσει μια απάντηση γρήγορα και τεκμηριωμένα.

Επικοινώνησε μαζί μας