αγροσύμβουλος | ματιά στο μέλλον

Διάφορα Αγροτικά

Μηχανική κατεργασία του εδάφους

Βασικός σκοπός της κατεργασίας του εδάφους είναι η προετοιμασία του ώστε να δεχθεί τη νέα καλλιέργεια κάτω από τις καλύτερες αγρονομικές συνθήκες.

Διάβασε Περισσότερα »

Συνδεδεμένες Ενισχύσεις Ζωικής Παραγωγής | Νέα ΚΑΠ

Από το έτος 2015 προβλέπεται η χορήγηση συνδεδεμένης στήριξης με σκοπό την δημιουργία κινήτρου διατήρησης των τρεχόντων επιπέδων παραγωγής σε τομείς που αντιμετωπίζουν ορισμένες δυσκολίες και είναι ιδιαίτερα σημαντικοί για οικονομικούς, κοινωνικούς και/ή περιβαλλοντικούς λόγους. Η χώρα μας επέλεξε να στηρίξει με επιπλέον ενισχύσεις τόσο τον τομέα της φυτικής όσο και τον τομέα[…]

Διάβασε Περισσότερα »

Σχεδίαση ενός οπωρώνα

Η σημασία του συστήματος φύτευσης είναι μεγάλη γιατί με αυτό καθορίζεται ποια μορφή εκμετάλλευσης θα εφαρμόσουμε ως προς τις επενδύσεις που θα γίνουν σε κεφάλαιο, τις ανάγκες σε εργατικά χέρια που χρειάζονται, το βαθμό μηχανοποίησης των καλλιεργητικών εργασιών που θα πετύχουμε και ως προς τη διάρκεια που χρειάζεται ο οπωρώνας[…]

Διάβασε Περισσότερα »

Τι είναι η Δήλωση Καλλιέργειας;

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διαθέτει εκμετάλλευση επί της ελληνικής επικράτειας και ασκεί γεωργική δραστηριότητα μπορεί να υποβάλλει δήλωση καλλιέργειας και να ζητήσει να του χορηγηθούν δικαιώματα.

Διάβασε Περισσότερα »

Κρίσιμοι παράγοντες στην ανάπτυξη δενδρωδών καλλιεργειών

Κρίσιμοι παράγοντες στην ανάπτυξη μιας δενδρώδους καλλιέργειας θεωρούνται όσοι είναι καθοριστικοί στην ανάπτυξη του εμπορικού οπωρώνα.

Διάβασε Περισσότερα »

Ποια είναι τα βήματα για τη σωστή Σχεδίαση και Εγκατάσταση ενός οπωρώνα;

Η εγκατάσταση ενός οπωρώνα είναι  πολύ σημαντική εργασία διότι απαιτεί μεγάλες επενδύσεις  σε κεφάλαιο και εργασία και αρχίζει να αποδίδει πολύ αργότερα από την εποχή του σχεδιασμού και εγκατάστασης του οπωρώνα.

Διάβασε Περισσότερα »

Ποια βήματα πρέπει να ακολουθήσεις για τη μεταβίβαση δικαιωμάτων 2016;

Σύμφωνα με την τροποποιητική απόφαση σχετικά με την διαδικασία των μεταβιβάσεων (ΦΕΚ Αρ Φύλλου 1353) ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η 15η Ιουνίου 2016.

Διάβασε Περισσότερα »

Στείλε μας την ερώτηση σου

Ένας συνεργάτης μας, θα σας δώσει μια απάντηση γρήγορα και τεκμηριωμένα.

Επικοινώνησε μαζί μας