αγροσύμβουλος | ματιά στο μέλλον

Ενίσχυση ΜΜΕ

Τροποποιητική | Αναβάθμιση Πολύ Μικρών & Μικρών Επιχειρήσεων

Ανακοινώθηκε η 10η τροποποίηση στις 21/09/2018 που αφορά την αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων!

Διάβασε Περισσότερα »

Αποτελέσματα 2017 | Αναβάθμιση ΜΜΕ

Στις 10 και 11 Δεκεμβρίου 2018 ανακοινώθηκαν αντίστοιχα η 2η Απόφαση Απόρριψης και η 5η Τροποποίησης Απόφαση Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους σε νέες αγορές».

Διάβασε Περισσότερα »

Τροποποιήσεις προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2007-2013

Ανακοινώθηκαν από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των επιδοτούμενων προγραμμάτων οι τροποποιήσεις στους οδηγούς εφαρμογής των προγραμμάτων ΠΕΠ – Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας. Συνιστούμε πολύ προσοχή στους δικαιούχους, καθώς βρισκόμαστε στην ολοκλήρωση των προγραμμάτων.

Διάβασε Περισσότερα »

Οι 6 υποχρεώσεις στον επιτόπιο έλεγχο | Ενίσχυση ΕΣΠΑ ΜΜΕ

Το πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού – Εμπορίου – Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013» φτάνει στο τέλος του και πολλές επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί σε αυτό, θα κληθούν σε διενέργεια επιτόπιου ελέγχου εφόσον έχει εγκριθεί το Αίτημα Τελικού Ελέγχου της πρότασης τους.

Διάβασε Περισσότερα »

ΕΣΠΑ Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων 2015

Νέα δράση από το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020, με στόχο την αναβάθμιση της επιχειρηματικής οργάνωσης και λειτουργίας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για επενδύσεις από 20.000 μέχρι και 300.000 ευρώ, ύψους 50 εκ. ευρώ.

Διάβασε Περισσότερα »

Επικαιροποιημένος Οδηγός Υλοποίησης Έργων ΜΜΕ| ΕΣΠΑ

Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης ο Επικαιροποιημένος Οδηγός Υλοποίησης Έργων των Δικαιούχων του Προγράμματος Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

Διάβασε Περισσότερα »

Στείλε μας την ερώτηση σου

Ένας συνεργάτης μας, θα σας δώσει μια απάντηση γρήγορα και τεκμηριωμένα.

Επικοινώνησε μαζί μας