αγροσύμβουλος | ματιά στο μέλλον

Ενεργά Προγράμματα

Αίτηση πληρωμής | 2017 Σχέδια Βελτίωσης

Αίτηση πληρωμής είναι το σύνολο των απαραίτητων εγγράφων που υποβάλλει ο δικαιούχος προκειμένου να του καταβληθεί η αναλογούσα δημόσια οικονομική στήριξη.

Διάβασε Περισσότερα »

Επιλέξιμες Δαπάνες 4.1.3 | 2017 Σχέδια Βελτίωσης

Οι επιλέξιμες δαπάνες του υπομέτρου 4.1 «Στήριξη επενδύσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και συγκεκριμένα για τη δράση 4.1.3 ≪Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος≫   αναφέρονται σύμφωνα με την διαβούλευση αναλυτικά παρακάτω.

Διάβασε Περισσότερα »

Επιλέξιμες Δαπάνες 4.1.1 | 2017 Σχέδια Βελτίωσης

Οι επιλέξιμες δαπάνες του υπομέτρου 4.1 «Στήριξη επενδύσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και συγκεκριμένα για τη δράση 4.1.1 ≪Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης≫  αναφέρονται σύμφωνα με την διαβούλευση αναλυτικά παρακάτω.

Διάβασε Περισσότερα »

Υποχρεώσεις | 2017 Σχέδια Βελτίωσης

Ο δικαιούχος του υπομέτρου 4.1 «Στήριξη επενδύσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 αναλαμβάνει σύμφωνα με την διαβούλευση τις παρακάτω δεσμεύσεις καθώς και τις επί μέρους χρονικές προθεσμίες επίτευξής τους .

Διάβασε Περισσότερα »

Δικαιούχοι | 2017 Σχέδια Βελτίωσης

Δικαιούχοι για την εφαρμογή του υπομέτρου 4.1 «Στήριξη επενδύσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 είναι σύμφωνα με την διαβούλευση φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εμπορικού δικαίου, κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Διάβασε Περισσότερα »

Στείλε μας την ερώτηση σου

Ένας συνεργάτης μας, θα σας δώσει μια απάντηση γρήγορα και τεκμηριωμένα.

Επικοινώνησε μαζί μας