αγροσύμβουλος | ματιά στο μέλλον

Σχέδια Βελτίωσης

Παράταση Αποπληρωμής 2017| Σχέδια Βελτίωσης 2011

Η παρούσα ενημέρωση αφορά αποκλειστικά τα Σχέδια Βελτίωσης της πρόσκλησης του 2011 για τα οποία μέχρι 31.12.2016 είχε κατατεθεί και θεωρηθεί παραδεκτή έστω και μία αίτηση πληρωμής και τα οποία συμπεριλήφθηκαν στην απόφαση των ανειλημμένων υποχρεώσεων.

Διάβασε Περισσότερα »

Σχέδια Βελτίωσης | Αιτήσεις Προκαταβολής

Δεδομένου ότι η Τέταρτη Προγραμματική Περίοδος ολοκληρώνεται στις 31/12/2015 και προκειμένου να υπάρξει µια ομαλή διαδικασία κλεισίματος του Προγράμματος, σε ότι αφορά το Μέτρο 121 «Εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων», οι αρμόδιες Επιτροπές Παρακολούθησης μεταξύ άλλων ορίζουν:

Διάβασε Περισσότερα »

Μακροχρόνιες Υποχρεώσεις Σχεδίων Βελτίωσης

Μακροχρόνιες υποχρεώσεις δικαιούχων: Αφορά περίοδο 5 ετών μετά την ολοκλήρωση της υλοποίησης του επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης κατά την διάρκεια της οποίας ο δικαιούχος αναλαμβάνει τις παρακάτω υποχρεώσεις:

Διάβασε Περισσότερα »

2 Σεμινάρια Αγροτικών Προγραμμάτων

Πακέτο 2 θεματικών ενοτήτων για νέους αγρότες για 2 αγροτικά προγράμματα. | Ενότητα Νέοι Αγρότες | Ενότητα Σχέδια Βελτίωσης Η Αγροσύμβουλος, πάντα κοντά στο νέο αγρότη και αναλογιζόμενη την τάση επιστροφής στην ύπαιθρο και τον πρωτογενή τομέα, διοργανώνει πρόγραμμα εκπαίδευσης με χαμηλό κόστος για την ενασχόληση με το γεωργικό και κτηνοτροφικό τομέα.[…]

Διάβασε Περισσότερα »

Επιλέξιμες Δαπάνες | Σχέδια Βελτίωσης

Τα σχέδια βελτίωσης (εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων) παρέχουν στήριξη σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, με επενδύσεις που αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό τους, στη βελτίωση της παραγωγής μέσω επέκτασης και στην αύξηση της αξίας των παραγόμενων προϊόντων. Τα Σχέδια Βελτίωσης αποσκοπούν στην ανάπτυξη και αναδιάρθρωση των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, με στόχο τη μετατροπή τους σε σύγχρονες[…]

Διάβασε Περισσότερα »

Τροποποιήσεις Σχεδίων Βελτίωσης| Διευκρινιστική εγκύκλιος

Ανακοινώθηκε η 2η Εγκύκλιος του ΥπΑΑΤ που αφορά διευκρινήσεις σχετικά με την πιστοποίηση των επενδυτικών Σχεδίων Βελτίωσης από τις Επιτροπές Παρακολούθησης και την πραγματοποίηση των διοικητικών ελέγχων.

Διάβασε Περισσότερα »

Στείλε μας την ερώτηση σου

Ένας συνεργάτης μας, θα σας δώσει μια απάντηση γρήγορα και τεκμηριωμένα.

Επικοινώνησε μαζί μας