αγροσύμβουλος | ματιά στο μέλλον

Σχέδια Βελτίωσης

2017 Σχέδια Βελτίωσης | Συνέντευξη | Video

Την Πέμπτη 15/06/2017, η εταιρία Αγροσύμβουλος βρέθηκε στην εκπομπή «ΕΝΑ ΜΕ ΤΗ ΓΗ» στο ENA CHANNEL με τον Τάσο Παλαιστίδη, και συζητήθηκαν όλες οι λεπτομέρειες της προδημοσίευσης του Υπομέτρου 4.1. «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

Διάβασε Περισσότερα »

Παράταση Αποπληρωμής 2017| Σχέδια Βελτίωσης 2011

Η παρούσα ενημέρωση αφορά αποκλειστικά τα Σχέδια Βελτίωσης της πρόσκλησης του 2011 για τα οποία μέχρι 31.12.2016 είχε κατατεθεί και θεωρηθεί παραδεκτή έστω και μία αίτηση πληρωμής και τα οποία συμπεριλήφθηκαν στην απόφαση των ανειλημμένων υποχρεώσεων.

Διάβασε Περισσότερα »

Σχέδια Βελτίωσης | Αιτήσεις Προκαταβολής

Δεδομένου ότι η Τέταρτη Προγραμματική Περίοδος ολοκληρώνεται στις 31/12/2015 και προκειμένου να υπάρξει µια ομαλή διαδικασία κλεισίματος του Προγράμματος, σε ότι αφορά το Μέτρο 121 «Εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων», οι αρμόδιες Επιτροπές Παρακολούθησης μεταξύ άλλων ορίζουν:

Διάβασε Περισσότερα »

Μακροχρόνιες Υποχρεώσεις Σχεδίων Βελτίωσης

Μακροχρόνιες υποχρεώσεις δικαιούχων: Αφορά περίοδο 5 ετών μετά την ολοκλήρωση της υλοποίησης του επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης κατά την διάρκεια της οποίας ο δικαιούχος αναλαμβάνει τις παρακάτω υποχρεώσεις:

Διάβασε Περισσότερα »

Στείλε μας την ερώτηση σου

Ένας συνεργάτης μας, θα σας δώσει μια απάντηση γρήγορα και τεκμηριωμένα.

Επικοινώνησε μαζί μας