αγροσύμβουλος | ματιά στο μέλλον

Διάβασε στο blog

Ενημερωμένα θέματα που εσείς μας ζητήσατε.

Νεοφυής Επιχειρηματικότητα | Δικαιολογητικά Ένταξης

Μοιράσου το:

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Loading...

dikailogitia

Ποια είναι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ένταξης για τους δικαιούχους που ανήκουν στην κατηγορία των ανέργων;

 • Έντυπο υποβολής με υπογραφή από το Νόμιμο Εκπρόσωπο της επιχείρησης.
 • Δελτίο ανεργίας από τον ΟΑΕΔ του/των δικαιούχου/χων της Δράσης ή βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ ότι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων.
  Τα εν λόγω δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι σε ισχύ την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
 • Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας για κάθε φυσικό πρόσωπο/ εταίρο του δικαιούχου της Δράσης.
 • Αντίγραφο του εντύπου Ε1-Δήλωση Φορολογία Εισοδήματος του φορολογικού έτους 2015 που έχει υποβληθεί για κάθε εταίρο/ φυσικό πρόσωπο του δικαιούχου ξεχωριστά ή βεβαίωση από την αρμόδια ΔΟΥ ότι δεν έχει υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης.

Ποια προγράμματα είναι ανοιχτά;

Εδώ θα βρεις τα ενεργά επιδοτούμενα προγράμματα 

 • Βεβαίωση έναρξης καθώς και όλες τις τυχόν μεταβολές εργασιών από την αρμόδια ΔΥΟ
 • Δικαιολογητικά νόμιμης υπόστασης:

Για Ε.Π.Ε: Καταστατικό σύστασης και τυχόν τροποποιήσεις του και ανακοίνωση καταχώρησης τους στη μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.
Για Ο.Ε., Ε.Ε., ΙΚΕ: Ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης και τυχόν τροποποιήσεις του καταχωρημένα στη μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.
Για Κοινωνικές Επιχειρήσεις: Καταστατικό σύστασης, βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας.
Για Συνεταιριστικές επιχειρήσεις: Τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης που προβλέπονται με βάση το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

 • Υπεύθυνη δήλωση από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας με το γνήσιο της υπογραφής
 • Υπεύθυνη Δήλωση που αφορά στην ιδιότητα της ΜΜΕ
 • Υπεύθυνη Δήλωση των επιχορηγήσεων που έχουν λάβει κατά το παρελθόν οι συνδεδεμένες με την υπό σύσταση επιχειρήσεις σύμφωνα (ετοιμάζεται από την εταιρία μας).
 • Απογραφικό Δελτίο εισόδου του/των δικαιούχων
 • Ιδιοκτησιακό καθεστώς τόπου υλοποίησης του σχεδίου
 • Μισθωτήριο συμβόλαιο ή παραχωρητήριο χρήσης ακινήτου υποβεβλημένο στον δικτυακό τόπο www.gsis.gr, του οποίου η διάρκεια θα πρέπει να καλύπτει την περίοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου ή, στις περιπτώσεις που η επιχείρηση θα δραστηριοποιηθεί σε ακίνητο ιδιοκτησίας του επιχειρηματία, πρόσφατη βεβαίωση δηλωθείσας περιουσιακής κατάστασης από όπου προκύπτει η κυριότητα και νομή του ακινήτου.
Τονίζουμε οτι τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από κάθε δικαιούχο, διαφοροποιούνται κατά περίπτωση και δεν είναι απαραίτητο κατά την υποβολή της αίτησης, ο κάθε δικαιούχος να έχει στην κατοχή του όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται. 

Το μισθωτήριο συμβόλαιο ή παραχωρητήριο χρήσης ακινήτου θα συνοδεύεται από την απόδειξη υποβολής και αποδοχής από τους δύο συμβαλλόμενους. Επισημαίνεται ότι και για τις τροποποιήσεις μισθωτηρίων συμβολαίων ή παραχωρητηρίων απαιτείται ηλεκτρονική υποβολή στο δικτυακό τόπο www.gsis.gr.

Σε περίπτωση υλοποίησης της επένδυσης σε θερμοκοιτίδα, απαιτείται σύμβαση συνεργασίας στην οποία θα αναφέρονται αναλυτικά οι υποχρεώσεις των δύο αντισυμβαλλόμενων μερών.

 • Στις περιπτώσεις συνδεδεμένων ή/και συνεργαζόμενων επιχειρήσεων θα προσκομίζονται τα φορολογικά στοιχεία (Ε1, Ε3, Ε5, Ε7, ισολογισμοί) και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά σχετικά με την εταιρική/ μετοχική σύνθεση, νόμιμη εκπροσώπηση και διαχείριση και το σύνολο των εργαζομένων για το σύνολο των επιχειρήσεων που είναι συνεργαζόμενες ή/και συνδεδεμένες με την επιχείρηση που υπέβαλε το επιχειρηματικό σχέδιο-πρόταση για χρηματοδότηση στο παρόν πρόγραμμα, μαζί με τη σχετική ΥΔ (ετοιμάζεται από την εταιρία μας).
 • Υπεύθυνη Δήλωση περί μη ένταξης σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από την 1/1/2012 μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, πλην προγραμμάτων κατάρτισης
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης ή/και Υπεύθυνη Δήλωση για τους συγγενείς 1ου και 2ου Βαθμού που δεν αναφέρονται στο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

  Χρειάζεσαι παραπάνω πληροφορίες;

  Συμπλήρωσε την αίτηση ΔΩΡΕΑΝ και θα σε ενημερώσουμε άμεσα! 

  Θέλεις να μάθεις περισσότερα;

  Κατέβασε ΔΩΡΕΑΝ το e – book για τα προγράμματα ΕΣΠΑ

  espa-ebook

 


Σχολιάστε

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Στείλε μας την ερώτηση σου

Ένας συνεργάτης μας, θα σας δώσει μια απάντηση γρήγορα και τεκμηριωμένα.

Επικοινώνησε μαζί μας