αγροσύμβουλος | ματιά στο μέλλον

Διάβασε στο blog

Ενημερωμένα θέματα που εσείς μας ζητήσατε.

Υποχρεώσεις | 2017 Σχέδια Βελτίωσης

Μοιράσου το:

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)

Loading...

Ποιες υποχρεώσεις έχουν οι δικαιούχοι των Σχεδίων Βελτίωσης 2017;

| 2017 Σχέδια Βελτίωσης |

Ο δικαιούχος πρέπει να αναλαμβάνει τις παρακάτω δεσμεύσεις :

 • Καθ’ όλη την περίοδο υλοποίησης και μέχρι την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου να μην προβεί σε ενέργειες που έχουν ως αποτέλεσμα η βαθμολογία της πρότασης του να είναι χαμηλότερη της βαθμολογίας του πρώτου επιλαχόντα
 • Καθ’ όλη τη διάρκεια του επενδυτικού σχεδίου να υποβάλει ΟΣΔΕ κατ΄ έτος και να τηρεί τις υποχρεώσεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά
 • Να διατηρεί την τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης του όχι μικρότερη των 8.000 ευρώ και τον κύκλο εργασιών σε επίπεδα όχι μικρότερα των 30.000 ευρώ
 • Κατά τη διάρκεια των μακροχρονίων υποχρεώσεων να τηρείται η τυπική απόδοση σε επίπεδο τουλάχιστον ίσο με την τυπική απόδοση που έχει δηλωθεί στη μελλοντική κατάσταση
 • Να διατηρείται ο τόπος μόνιμης κατοικίας του και την έδρα του νομικού προσώπου ή του συλλογικού σχήματος

| Δικαιούχοι |

| Επιλέξιμες Δαπάνες |

Δικαιούχοι που δεν τηρούν τις δεσμεύσεις τους υφίστανται τις κυρώσεις.

 • Να αναρτά κατά την διάρκεια της υλοποίησης της επένδυσης και πριν από το πρώτο αίτημα πληρωμής, πινακίδα στον χώρο πραγματοποίησης των εργασιών
 • Να ανταποκρίνεται σε πρόσκληση κατάρτισης
 • Να υποβάλει πρώτη αίτηση πληρωμής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
 • Να υποβάλει τελικό αίτημα πληρωμής και ολοκλήρωσης εντός 3 ετών από την ημερομηνία κατά την οποία το επενδυτικό σχέδιο θα συμπεριληφθεί σε απόφαση ένταξης
 • Να διατηρεί σε ξεχωριστό αρχείο όλα τα παραστατικά που σχετίζονται με την υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου
 • Να καταχωρεί στα λογιστικά του βιβλία, όλες τις πράξεις που σχετίζονται με την υλοποίηση του οικονομικού αντικειμένου
 • Να παρέχει κάθε σχετική πληροφορία προκειμένου να διευκολύνει τις υπηρεσίες που παρακολουθούν την πορεία υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων του
 • Να αποδέχεται τους ελέγχους και να διευκολύνει τα αρμόδια όργανα προσκομίζοντας οποιαδήποτε επιπλέον παραστατικά ζητηθούν

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;
Επικοινωνήστε μαζί μας ή συμπληρώστε την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος!


Σχολιάστε

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Στείλε μας την ερώτηση σου

Ένας συνεργάτης μας, θα σας δώσει μια απάντηση γρήγορα και τεκμηριωμένα.

Επικοινώνησε μαζί μας