αγροσύμβουλος | ματιά στο μέλλον

Διάβασε στο blog

Ενημερωμένα θέματα που εσείς μας ζητήσατε.

Συνδεδεμένες Ενισχύσεις Φυτικής Παραγωγής | Νέα ΚΑΠ

Μοιράσου το:

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (8 votes, average: 5,00 out of 5)

Loading...

Με τη νέα ΚΑΠ, αρχίζει και η εφαρμογή νέων καθεστώτων συνδεδεμένης ενίσχυσης προκειμένου να αντιμετωπιστούν ορισμένες δυσκολίες σε γεωργικούς τομείς, σημαντικούς για οικονομικούς, κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς λόγους. Στη χώρα μας, από το έτος αιτήσεων 2015, χορηγούνται συνδεδεμένες ενισχύσεις τόσο στον τομέα της φυτικής όσο και στον τομέα της ζωικής παραγωγής.

Wheat_Fields_Wallpapers_laba.ws

Συνδεδεμένη Ενίσχυση | Φυτική Παραγωγή | Αγροσύμβουλος

 

Οι καλλιέργειες που ενισχύονται είναι οι εξής:

Ρύζι 

Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης ρυζιού είναι οι γεωργοί που καλλιεργούν ρύζι σε επιλέξιμες εκτάσεις, υπό τον όρο ότι παραδίδουν προϊόν το αργότερο έως την 28η Μαρτίου του επόμενου έτους από το έτος υποβολής της αίτησης, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

α. Να χρησιμοποιούν ποικιλίες οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών ή/και στον Κοινό Κατάλογο των Ποικιλιών των Ειδών των Γεωργικών Φυτών.

β. Να παραδίδουν κατ’ ελάχιστο 400 κιλά προϊόντος ανά στρέμμα

γ. Οι παραδόσεις πρέπει να γίνονται σε έναν από τους παρακάτω φορείς:

 • Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις (ΑΣΟ)
 • Ομάδες και οργανώσεις παραγωγών
 • Ορυζόμυλοι
 • Οποιαδήποτε νομική οντότητα έχουσα εμπορική δραστηριότητα στον τομέα του ρυζιού

Επισημαίνεται ότι γεωργοί οι οποίοι δεν είναι μέλη των ανωτέρω φορέων μπορούν να παραδίδουν σε αυτούς ως συνεργαζόμενοι αυτών.

Σε εξαιρετικές περιστάσεις, η καταληκτική ημερομηνία της 28ης Φεβρουαρίου, δύναται να τροποποιηθεί με απόφαση προέδρου ΟΠΕΚΕΠΕ και κατόπιν συνεννόησης με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΑΠΕΝ.

Οι φορείς στους οποίους οι γεωργοί παραδίδουν το προϊόν, υποχρεούνται να έχουν υποβάλλει αίτηση ένταξης έως την 30η Ιουλίου κατ’ έτος και το αργότερο πριν την έναρξη των παραδόσεων στο σχετικό μητρώο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σκληρό Σιτάρι

Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης σκληρού σίτου είναι οι γεωργοί που καλλιεργούν σκληρό σιτάρι σε επιλέξιμες εκτάσεις υπό τις εξής προϋποθέσεις:

 • Να χρησιμοποιούν εξ’ ολοκλήρου πιστοποιημένο σπόρο σποράς (προβασικό, βασικό, πιστοποιημένο Α και Β αναπαραγωγής). Κατά παρέκκλιση μπορούν να χρησιμοποιούν σπόρο βελτιωτή.
 • Να χρησιμοποιούν ποικιλίες, οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών ή/και στον Κοινό Κατάλογο των Ποικιλιών των Ειδών των Γεωργικών Φυτών.
 • Οι εκτάσεις που συμμετέχουν στη συνδεδεμένη ενίσχυση πρέπει να σπέρνονται μόνο με πιστοποιημένο σπόρο. Ως ελάχιστη ποσότητα πιστοποιημένων σπόρων σποράς για το σκληρό σιτάρι καθορίζονται τα 12 κιλά ανά στρέμμα, για τις καλλιεργητικές περιόδους 2014−2015 και 2015−2016. Για τις επόμενες καλλιεργητικές περιόδους έως το 2020 ως ελάχιστη ποσότητα, καθορίζονται τα 16 κιλά το στρέμμα.

Βιομηχανική Τομάτα

Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης είναι οι γεωργοί που πληρούν τους παρακάτω όρους επιλεξιμότητας:

 • Παραδίδουν βιομηχανική τομάτα, από την 1η Ιουνίου έως και την 30η Νοεμβρίου κάθε έτους, κατ’ ελάχιστο 50 τόνους βιομηχανικής τομάτας ανά εκτάριο καλλιεργούμενης έκτασης. Η αναλογία αυτή υπολογίζεται με βάση το σύνολο των παραδόσεων και το σύνολο των εκτάσεων βιομηχανικής τομάτας, που δηλώνονται στην ενιαία αίτηση ενίσχυσης των γεωργών.
 • Οι παραδόσεις στις μεταποιητικές επιχειρήσεις πραγματοποιούνται υποχρεωτικά μέσω ενός και μόνον από τους παρακάτω «φορείς»:

α) Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις (ΑΣΟ)

β) Οργανώσεις παραγωγών και Ομάδες Παραγωγών

Επισημαίνεται ότι γεωργοί οι οποίοι δεν είναι μέλη των ανωτέρω φορέων, μπορούν να παραδίδουν σε αυτούς ως συνεργαζόμενοι.

Η ελάχιστη επιλέξιμη έκταση αγροτεμαχίου προς ένταξη στο καθεστώς συνδεδεμένης ενίσχυσης ορίζεται στο 1 στρέμμα.

Πορτοκάλια Χυμοποίησης

Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης είναι οι γεωργοί που πληρούν τους παρακάτω όρους επιλεξιμότητας:

 • Παραδίδουν πορτοκάλια για χυμοποίηση, από 1η Ιανουαρίου έως και 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους, κατ’ ελάχιστο 7 τόνους πορτοκάλια ανά 10 στρέμματα καλλιεργούμενης έκτασης. Η αναλογία αυτή υπολογίζεται με βάση το σύνολο των παραδόσεων και το σύνολο των εκτάσεων πορτοκαλεώνων που δηλώνονται στην ενιαία αίτηση ενίσχυσης των γεωργών.
 • Οι παραδόσεις στις μεταποιητικές επιχειρήσεις πραγματοποιούνται υποχρεωτικά μέσω ενός και μόνον από τους παρακάτω «φορείς»:

α) Υφιστάμενες Συλλογικές Αγροτικές Οργανώσεις (ΣΑΟ)

β) Υφιστάμενες ομάδες και οργανώσεις παραγωγών

γ) Οποιαδήποτε νέα νομική οντότητα έχουσα εμπορική δραστηριότητα στον τομέα των εσπεριδοειδών συσταθεί μετά την 1−1−2015, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτει τουλάχιστον 400 μέλη.

Επισημαίνεται ότι γεωργοί οι οποίοι δεν είναι μέλη των ανωτέρω φορέων, μπορούν να παραδίδουν σε αυτούς ως συνεργαζόμενοι.

Η ελάχιστη επιλέξιμη έκταση αγροτεμαχίου προς ένταξη στο καθεστώς συνδεδεμένης ενίσχυσης ορίζεται στο 1 στρέμμα.

Ροδάκινα Χυμοποίησης

Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης είναι οι γεωργοί που πληρούν τους παρακάτω όρους επιλεξιμότητας:

Παραδίδουν ροδάκινα για χυμοποίηση, από 1η Ιουνίου έως και 1η Νοεμβρίου κάθε έτους, κατ’ ελάχιστο 6 τόνους συμπύρηνο ροδάκινο ανά 10 στρέμματα καλλιεργούμενης έκτασης. Η αναλογία αυτή υπολογίζεται με βάση το σύνολο των παραδόσεων και το σύνολο των εκτάσεων συμπύρηνου ροδάκινου, που δηλώνονται στην ενιαία αίτηση ενίσχυσης των γεωργών.

Οι παραδόσεις στις μεταποιητικές επιχειρήσεις πραγματοποιούνται υποχρεωτικά μέσω ενός και μόνον από τους παρακάτω «φορείς»:

α) Συλλογικές Αγροτικές Οργανώσεις (ΣΑΟ)

β) Οργανώσεις παραγωγών

Επισημαίνεται ότι γεωργοί οι οποίοι δεν είναι μέλη των ανωτέρω φορέων μπορούν να παραδίδουν σε αυτούς ως συνεργαζόμενοι.

Η ελάχιστη επιλέξιμη έκταση αγροτεμαχίου προς ένταξη στο καθεστώς συνδεδεμένης ενίσχυσης ορίζεται το 1 στρέμματα.

Βρώσιμα Όσπρια

Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης είναι οι γεωργοί, που καλλιεργούν όσπρια που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση σε επιλέξιμες εκτάσεις, υπό την προϋπόθεση να χρησιμοποιούν ποικιλίες οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών ή/και στον Κοινό Κατάλογο των Ποικιλιών των Ειδών των Γεωργικών Φυτών.

Πρωτεϊνούχα Κτηνοτροφικά Ψυχανθή

Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης στα πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή είναι οι γεωργοί, που καλλιεργούν κτηνοτροφικά πρωτεϊνούχα καρποδοτικά ψυχανθή σε επιλέξιμες εκτάσεις, υπό την προϋπόθεση να χρησιμοποιούν ποικιλίες οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών ή/και στον Κοινό Κατάλογο των Ποικιλιών των Ειδών των Γεωργικών Φυτών.

 • Παράδοση προϊόντος σε Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσει, Οργανώσεις Παραγωγών, Τυποποιητικές ή/και συσκευαστικές ή/και Μεταποιητικές ή/και Εξαγωγικές Μονάδες Σπαραγγιού από 1 Ιανουαρίου έως και 30 Ιουνίου κάθε έτους.

Σπαράγγι

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι οι γεωργοί − καλλιεργητές σπαραγγιού που καλύπτουν σωρευτικά τις παρακάτω απαιτήσεις:

α) Καλλιεργούν κατ’ ελάχιστο δύο (2) στρέμματα σπαράγγι σε επιλέξιμες εκτάσεις

β) Χρησιμοποιούν ποικιλίες που είναι εγγεγραμμένες στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών ή/και τον Κοινό Κατάλογο των Ποικιλιών των Ειδών των Γεωργικών Φυτών

γ) Παραδίδουν από την 1η Ιανουαρίου έως και τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση»

Σποροπαραγωγή

Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης για την παραγωγή σπόρων σποράς είναι:

 • Ο καλλιεργητής, ο οποίος συνάπτει σύμβαση καλλιέργειας για πολλαπλασιασμό πιστοποιημένων σπόρων για σπορά (συμβάσεις πολλαπλασιασμού σπόρων) με σποροπαραγωγική επιχείρηση. Ο καλλιεργητής διαθέτει την παραγωγή του στη συμβαλλόμενη σποροπαραγωγική επιχείρηση.
 • Η σποροπαραγωγική επιχείρηση, η οποία καλλιεργεί ή παράγει η ίδια τον πιστοποιημένο σπόρο σποράς σε ιδιόκτητες ή ενοικιαζόμενες εκτάσεις.

Οι δικαιούχοι προκειμένου να λάβουν τη συνδεδεμένη ενίσχυση, οφείλουν να καλλιεργούν σπόρους που πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

 • Να χρησιμοποιούν προβασικό, βασικό, πιστοποιημένο και εμπορικό σπόρο όπου προβλέπεται. Κατά παρέκκλιση, μπορούν να χρησιμοποιούν σπόρο βελτιωτή για την παραγωγή προβασικού, βασικού και πιστοποιημένου σπόρου σποράς.
 • Να μη χρησιμοποιούν σπόρους γενετικά τροποποιημένων ποικιλιών.
 • Να χρησιμοποιούν ποικιλίες οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών ή/και στους Κοινούς Καταλόγους Ποικιλιών.
 • Να χρησιμοποιούν ποικιλίες οι οποίες είναι υπό εγγραφή στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών.

Ζαχαρότευτλα

Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης ζαχαροτεύτλων είναι οι γεωργοί που καλλιεργούν ζαχαρότευτλα σε επιλέξιμες εκτάσεις υπό τις εξής προϋποθέσεις:

 • Να έχουν συνάψει σύμβαση καλλιέργειας τεύτλων και παράδοσης του προϊόντος στην Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης.
 • Να έχουν χρησιμοποιήσει πιστοποιημένο σπόρο σποράς.
 • Να έχουν παραδώσει το προϊόν στη ζαχαροβιομηχανία το αργότερο μέχρι την 31η Ιανουαρίου του έτους που ακολουθεί το τρέχον έτος υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης. Κατά παρέκκλιση, σε αιτιολογημένες περιπτώσεις, το διάστημα μπορεί να παραταθεί με απόφαση του Προέδρου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
 • Να χρησιμοποιούν ποικιλίες οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών ή/και στον Κοινό Κατάλογο των Ποικιλιών των Ειδών των Γεωργικών Φυτών.

Βαμβάκι

Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης βάμβακος είναι οι γεωργοί που καλλιεργούν βαμβάκι σε επιλέξιμες εκτάσεις υπό τις εξής προϋποθέσεις:

 • Πλαφόν 140 κιλά/ στρέμμα
 • Παράδοση προϊόντος στα εκκοκκιστήρια μέχρι 31 Ιανουαρίου.
 • Η ελάχιστη ποσότητα καθορίζεται στα 1,6 κιλά ανά στρέμμα.
 • Στην περίπτωση υβριδικού η ποσότητα καθορίζεται στα 1,3 κιλά ανά στρέμμα.
 • Καταληκτική ημερομηνία σποράς ορίζεται η 31η Μάιου, εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας.
 • Συμμετοχή σε διακλαδική οργάνωση βάμβακος.

Πηγή: ΟΠΕΚΕΠΕ

Πως;

Μάθε περισσότερα!

Συμπλήρωσε την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την καλλιέργεια της επιλογής σου ή επικοινώνησε μαζί μας.


Σχολιάστε

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Στείλε μας την ερώτηση σου

Ένας συνεργάτης μας, θα σας δώσει μια απάντηση γρήγορα και τεκμηριωμένα.

Επικοινώνησε μαζί μας