αγροσύμβουλος | ματιά στο μέλλον

Διάβασε στο blog

Ενημερωμένα θέματα που εσείς μας ζητήσατε.

2017 Σχέδια Βελτίωσης | Δημοσιότητα Έργου

Μοιράσου το:

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (11 votes, average: 4,82 out of 5)

Loading...

 Όπως σε όλες τις Δράσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, έτσι και στις δράσεις 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» υπάρχει θεσμική υποχρέωση των δικαιούχων περί δημοσιότητας του έργου.

Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο (παράγραφος 7, άρθρου 35 της 13158/28-11-2017 ΥΑ) οι δικαιούχοι απαιτείται να αναρτούν πριν από το πρώτο αίτημα πληρωμής, πινακίδα στο χώρο πραγματοποίησης των εργασιών, όπου να επιδεικνύεται η συμβολή του προγράμματος στη στήριξη της επένδυσης.

| 2017 Σχέδια Βελτίωσης |

Η πινακίδα πρέπει να παραμένει μέχρι την ολοκλήρωση των μακροχρονίων υποχρεώσεων.

Στόχος

Στόχος των ενεργειών ενημέρωσης και δημοσιότητας είναι η ενημέρωση των πολιτών για τη συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Εθνικών Αρχών στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, στην προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση των προκλήσεων που ανακύπτουν από την κλιματική αλλαγή, καθώς και στη διατήρηση βιώσιμων και πολυλειτουργικών αγροτικών περιοχών.

Πινακίδες

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης μιας πράξης του ΠΑΑ 2014-2020, η οποία αφορά στη χρηματοδότηση για την αγορά εξοπλισμού, για υποδομές ή κατασκευαστικά έργα ισχύουν τα παρακάτω:

  • για πράξεις των οποίων η συνολική δημόσια δαπάνη είναι 50.000 – 500.000 €, απαιτείται η ανάρτηση τουλάχιστον μίας αφίσας ελάχιστου μεγέθους Α3 ή πινακίδας με πληροφορίες σχετικά με την πράξη, σε σημείο εύκολα ορατό, επισημαίνοντας τη χρηματοδοτική συνδρομή της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • για πράξεις των οποίων η συνολική δημόσια δαπάνη υπερβαίνει τις 500.000 €, ο δικαιούχος τοποθετεί προσωρινή πινακίδα σημαντικού μεγέθους. Μετά την ολοκλήρωση της πράξης και το αργότερο εντός τριών μηνών από αυτήν, ο δικαιούχος τοποθετεί μόνιμη αναμνηστική πλάκα ή πινακίδα σημαντικού μεγέθους.

Ποιες πληροφορίες πρέπει να αναγράφονται στην πινακίδα; 

  • ο δικαιούχος
  • ο τίτλος της πράξης
  • ο βασικός στόχος της πράξης
  • η δημόσια δαπάνη, σε περιπτώσεις πράξεων δημόσιου χαρακτήρα
  • ο συνολικός προϋπολογισμός με ανάλυση σε Δημόσια Δαπάνη και Ιδιωτική Συμμετοχή, σε περιπτώσεις πράξεων ιδιωτικού χαρακτήρα

Ποια λογότυπα θα πρέπει να απεικονίζονται στις πινακίδες; 

  • οι πληροφορίες και αναφορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση (σημαία, ταμείο, σύνθημα) πρέπει να καταλαμβάνουν νοητά τουλάχιστον το 25% της πινακίδας
  • η σημαία της Ελλάδας με τα λογότυπα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης θα πρέπει να βρίσκονται στο ίδιο ύψος
  • οποιοδήποτε άλλο λογότυπο απεικονιστεί θα πρέπει να έχει τουλάχιστον το ίδιο μέγεθος, μετρούμενο σε ύψος ή πλάτος, με το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

  Θέλετε να μάθετε περισσότερα;

Επικοινωνήστε μαζί μας ή συμπληρώστε την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος!


Σχολιάστε

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Στείλε μας την ερώτηση σου

Ένας συνεργάτης μας, θα σας δώσει μια απάντηση γρήγορα και τεκμηριωμένα.

Επικοινώνησε μαζί μας