αγροσύμβουλος | ματιά στο μέλλον

Διάβασε στο blog

Ενημερωμένα θέματα που εσείς μας ζητήσατε.

2020 ΕΣΠΑ | Εκσυγχρονισμός- Αναβάθμιση | ΑΜΘ | Επιδοτούμενες Δαπάνες

Μοιράσου το:

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (10 votes, average: 5,00 out of 5)

Loading...

Ποιες είναι οι επιδοτούμενες δαπάνες τις Δράσης 3δ.5-6.1 «Ενίσχυση για τον εκσυγχρονισμό – αναβάθμιση υφιστάμενων επιχειρήσεων»;

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία της υποβολής της αίτησης ενίσχυσης του επενδυτικού σχεδίου (Κανονισμός ΕΕ651/2014) 

| Έχεις επιλέξιμη Δραστηριότητα; |

Τι ισχύει;

Κατά τη διαμόρφωση του προτεινόμενου για δημόσια χρηματοδότηση προϋπολογισμού από την επιχείρηση, είναι υποχρεωτική η σύνδεση των υπό υλοποίηση ενεργειών του επενδυτικού σχεδίου με τις κατηγορίες/υποκατηγορίες επιλέξιμων δαπανών:

  1. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου, τόσο κατά τη φάση της υποβολής του όσο και κατά την ένταξή του όπως θα διαμορφωθεί μετά την αξιολόγησή του, θα πρέπει στις κατηγορίες δαπάνης «Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος» και «Εξοπλισμός» να ανέρχεται σε τουλάχιστον 80% του συνολικά επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.
  2. Η επένδυση να διατηρείται στην περιοχή όπου χορηγείται η ενίσχυση για τουλάχιστον 3 χρόνια, μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.

2020 ΕΣΠΑ | Εκσυγχρονισμός- Αναβάθμιση | ΑΜΘ

Ποιες δαπάνες επιδοτούνται;
  • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος. Πρόκειται για δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού και επιλέξιμες είναι κάθε μορφής εργασίες μετά ή άνευ υλικών επί κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων για κατασκευή, αναβάθμιση, διαμόρφωση κτιριακών υποδομών, για αρχική επένδυση καθώς και κάθε μορφής εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρους της ενισχυόμενης επιχείρησης. Επισημαίνεται ότι δεν είναι επιλέξιμες εργασίες επισκευών και συντήρησης καθώς και οι δαπάνες παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.
  • Εξοπλισμός (Μηχανολογικός, ΤΠΕ, Μεταφορικά μέσα, λοιπός). Περιλαμβάνουν επενδυτικές δαπάνες για απόκτηση ή χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού. Επιλέξιμες είναι δαπάνες που αφορούν στην προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία, νέου σύγχρονου εξοπλισμού, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και την εξασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
  • Άυλα στοιχεία ενεργητικού (Πιστοποίηση προϊόντων – υπηρεσιών – διαδικασιών, Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού).  Περιλαμβάνουν δαπάνες για την απόκτηση στοιχείων ενεργητικού που δεν έχουν φυσική ή χρηματοοικονομική υπόσταση. Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης ορίζεται ότι οι δαπάνες αυτές δεν θα ξεπερνούν το 10% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.
  • Δαπάνες συμβουλευτικής, υποστήριξης και καθοδήγησης. Οι Δαπάνες στην κατηγορία αυτή, δεν θα ξεπερνούν τις 30.000 €. 
  • Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις. Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες μίσθωσης, εγκατάστασης και διαχείρισης περιπτέρου για συμμετοχή της επιχείρησης σε οποιαδήποτε εμπορική έκθεση

| Ενημερώσου αναλυτικά για τα Κριτήρια επιλεξιμότητας |

Επιπρόσθετες δεσμεύσεις για τις Δαπάνες της Δράσης;

Τα άυλα στοιχεία ενεργητικού είναι επιλέξιμα για τον υπολογισμό των επενδυτικών δαπανών, εφόσον πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στην επιχειρηματική εγκατάσταση που λαμβάνει την ενίσχυση·
β) πρέπει να είναι αποσβεστέα,
γ) πρέπει να αγοράζονται σύμφωνα με τους όρους της αγοράς από τρίτους που δεν έχουν σχέση με τον αγοραστή και
δ) πρέπει να περιλαμβάνονται στα στοιχεία ενεργητικού της επιχείρησης στην οποία χορηγείται η ενίσχυση και να παραμένουν συνδεδεμένα με το έργο για το οποίο χορηγείται η ενίσχυση επί τουλάχιστον 3 έτη.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;

Επικοινωνήστε μαζί μας ή συμπληρώστε την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος!


Σχολιάστε

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Στείλε μας την ερώτηση σου

Ένας συνεργάτης μας, θα σας δώσει μια απάντηση γρήγορα και τεκμηριωμένα.

Επικοινώνησε μαζί μας