αγροσύμβουλος | ματιά στο μέλλον

Βιολογική Γεωργία & Κτηνοτροφία

Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» | Δεσμεύσεις Δικαιούχων

Οι δικαιούχοι οφείλουν να τηρούν, κατ” έτος και καθ” όλη τη διάρκεια των δεσμεύσεων τους, τη γραμμή βάσης της δράσης, όπως αυτή ορίζεται στο Παράρτημα II, στην Κοινή Υπουργική Απόφαση 2848/145689/2016 – ΦΕΚ 4310/Β/30-12-2016. Οι δεσμεύσεις των δικαιούχων εκκινούν από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης Ένταξης Πράξεων του Μέτρου 11[…]

Διάβασε Περισσότερα »

Πρόγραμμα Βιολογικής Γεωργίας 2017-2022

Ανακοινώθηκε η Πρόσκληση του Μέτρου 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020. Από 24-01-2017 έως 28-02-2017 ορίζεται η υποβολή αιτήσεων στήριξης.

Διάβασε Περισσότερα »

Τεχνικές Βιολογικής Απολύμανσης Εδάφους

Η απολύμανση του εδάφους είναι μια διαδικασία αντιμετώπισης εδαφογενών παθογόνων μυκήτων, ζιζανίων και νηματωδών πριν από τη φύτευση και αντιπροσωπεύει μια σημαντική πρακτική για τους καλλιεργητές στην εντατική καλλιέργεια οπωροκηπευτικών.

Διάβασε Περισσότερα »

Βιολογική Γεωργία | Δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόµενοι υποψήφιοι δικαιούχοι υποβάλλουν στις ΔΑΟ της αιρετής Περιφέρειας ή στη ΔΑΟΚ της οικείας Περιφερειακής Ενότητας αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πλήρως συµπληρωµένη και υπογεγραµµένη σύµφωνα µε έντυπο που διατίθεται από τη µηχανογραφική βάση. Στην αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θεωρείται το γνήσιο της υπογραφής του αιτούντος από οποιαδήποτε δηµόσια αρχή.

Διάβασε Περισσότερα »

Πλεονεκτήματα Βιολογικής Καλλιέργειας

Τα βιολογικά προϊόντα καλλιεργούνται με εναλλακτικές μεθόδους αντιμετώπισης εχθρών, ασθενειών και ζιζανίων, χωρίς την χρήση συνθετικών γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων χρησιμοποιώντας κυρίως καλλιεργητικές τεχνικές όπως την αμειψισπορά, την ανακύκλωση φυτικών και ζωικών υπολειμμάτων και τη χρήση ανθεκτικών ποικιλιών.

Διάβασε Περισσότερα »

Τεχνικές Βιολογικής Καλλιέργειες

Η βιολογική καλλιέργεια είναι µια µέθοδος καλλιέργειας κατά την οποία η χρήση γεωργικών φαρμάκων, συμπεριλαμβανομένων και τωνρυθµιστών ανάπτυξης των φυτών, ορµονών καθώς και πρόσθετων ουσιών στις ζωοτροφές  και συνθετικών λιπασμάτων είναι μηδενική.

Διάβασε Περισσότερα »

Στείλε μας την ερώτηση σου

Ένας συνεργάτης μας, θα σας δώσει μια απάντηση γρήγορα και τεκμηριωμένα.

Επικοινώνησε μαζί μας