αγροσύμβουλος | ματιά στο μέλλον

ΕΑΕ

Συνδεδεμένες Ενισχύσεις Ζωικής Παραγωγής | Νέα ΚΑΠ

Από το έτος 2015 προβλέπεται η χορήγηση συνδεδεμένης στήριξης με σκοπό την δημιουργία κινήτρου διατήρησης των τρεχόντων επιπέδων παραγωγής σε τομείς που αντιμετωπίζουν ορισμένες δυσκολίες και είναι ιδιαίτερα σημαντικοί για οικονομικούς, κοινωνικούς και/ή περιβαλλοντικούς λόγους. Η χώρα μας επέλεξε να στηρίξει με επιπλέον ενισχύσεις τόσο τον τομέα της φυτικής όσο και τον τομέα[…]

Διάβασε Περισσότερα »

Τι είναι η Δήλωση Καλλιέργειας;

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διαθέτει εκμετάλλευση επί της ελληνικής επικράτειας και ασκεί γεωργική δραστηριότητα μπορεί να υποβάλλει δήλωση καλλιέργειας και να ζητήσει να του χορηγηθούν δικαιώματα.

Διάβασε Περισσότερα »

Νέα Προθεσμία ΕΑΕ | Νέοι Αγρότες 2016

Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης μέχρι 10 Νοεμβρίου από τους υποψήφιους για ένταξη στο πρόγραμμα νέων γεωργών Μετά την ανακοίνωση της προκήρυξης του προγράμματος Νέων Αγροτών 2016, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για ένταξη στο πρόγραμμα νέων γεωργών ότι μπορούν να προσέλθουν στις Περιφερειακές Διευθύνσεις ή στα κατά τόπους Γραφεία του[…]

Διάβασε Περισσότερα »

Ποιοι κρίνονται δικαιούχοι της Εξισωτικής Αποζημίωσης;

Μέτρο 13: Χορήγηση Ενίσχυσης σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα μειονεκτικά κριτήρια (γνωστό ως εξισωτική αποζημίωση). Σκοπός του Μέτρου 13 είναι η χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε ορεινές περιοχές (Υπομέτρο 13.1) καθώς και η χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς εκτός των ορεινών (Υπομέτρο 13.2) η οποία[…]

Διάβασε Περισσότερα »

Ποια βήματα πρέπει να ακολουθήσεις για τη μεταβίβαση δικαιωμάτων 2016;

Σύμφωνα με την τροποποιητική απόφαση σχετικά με την διαδικασία των μεταβιβάσεων (ΦΕΚ Αρ Φύλλου 1353) ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η 15η Ιουνίου 2016.

Διάβασε Περισσότερα »

Μεταβίβαση Δικαιωμάτων 2016|Γενικοί Κανόνες και Προϋποθέσεις

Δημοσιεύτηκε η τροποποιητική απόφαση ( ΦΕΚ Αρ 1353) σχετικά με την διαδικασία μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης. Ειδικά, για το έτος ενίσχυσης 2016, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης μεταβίβασης είναι η 15η Ιουνίου 2016 (καταληκτική ημερομηνία τροποποίησης της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης χωρίς ποινή). Η διαδικασία ορίζει μεταβίβαση ή μίσθωση δικαιωμάτων βασικής[…]

Διάβασε Περισσότερα »

Στείλε μας την ερώτηση σου

Ένας συνεργάτης μας, θα σας δώσει μια απάντηση γρήγορα και τεκμηριωμένα.

Επικοινώνησε μαζί μας