αγροσύμβουλος | ματιά στο μέλλον

Εκτροφές

Παράταση | Αδειοδότηση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

Νέα παράταση στην προθεσμία έκδοσης άδειας εγκατάστασης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων όλων των κατηγοριών της παρ. 1 του άρθρου 2 του 4056/2012 έως 30/06/2019. Η παράταση έως 31/06/2019 προβλέπεται, μεταξύ άλλων, σε σχετική τροπολογία που έχει κατατεθεί στο νομοσχέδιο με τίτλο «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής», και είναι έτοιμο να συζητηθεί[…]

Διάβασε Περισσότερα »

Οι Ασθένειες των Μελισσών

Οι ασθένειες συνεχίζουν ακόµα και σήµερα να είναι από τα κυριότερα προβλήµατα της µελισσοκοµίας και να οδηγούν ή στο θάνατο των µελισσών ή στη µείωση της απόδοσής τους, που έχουν άµεσο οικονοµικό αντίκτυπο στον παραγωγό.

Διάβασε Περισσότερα »

Παράταση έως 2018 | Αδειοδότηση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

Νέα παράταση στην προθεσμία έκδοσης άδειας εγκατάστασης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων όλων των κατηγοριών της παρ. 1 του άρθρου 2 του 4056/2012 έως 31/12/2018. Η τροπολογία του ν. 4056/2016 κατατέθηκε και ψηφίστηκε από την ολομέλεια της βουλής περιλαμβάνεται  στο σχέδιο νόμου «Κύρωσης του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελληνικής[…]

Διάβασε Περισσότερα »

Μελισσοκομία | Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Εγκρίνεται πίστωση για το έτος 2016 ύψους δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων χιλιάδων ευρώ (2.900.000 €) για την κάλυψη της εθνικής συμμετοχής για την εφαρμογή της αριθμ. 685/42702/31−3−2014 (ΦΕΚ Β΄ 837) απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Πρόγραμμα για τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της[…]

Διάβασε Περισσότερα »

Μελέτη Ίδρυσης Χοιροτροφικής Μονάδας

Η χοιροτροφία, είναι σήμερα ένας από τους ιδιαίτερα εντατικούς κλάδους της ζωικής παραγωγής σε παγκόσμιο επίπεδο. Σήμερα στην χώρα μας ο κλάδος αυτός παράγει το 62% του εγχώριου παραγόμενου κρέατος και μόνο το 17% του συνολικά καταναλισκόμενου.

Διάβασε Περισσότερα »

Δεδομένα Κτηνοτροφικών Κλάδων στην Ελλάδα

Η αιγοπροβατοτροφία (μικρά μηρυκαστικά) αποτελεί παραδοσιακά έναν από τους δυναμικότερους κλάδους στη χώρα µας, συμβάλλοντας κατά 18% περίπου στο συνολικό αγροτικό εισόδημα.

Διάβασε Περισσότερα »

Πρόγραμμα Γενετικής Βελτίωσης Ζώων

Σκοπός της Γενετικής Βελτίωσης είναι η ανάπτυξη μεθόδων και στρατηγικών για τη δημιουργία ζώων τα οποία αυξάνουν την παραγωγικότητα της κτηνοτροφίας, δηλαδή καθιστούν τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις υπό τις εκάστοτε επικρατούσες οικολογικές και τεχνικοοικονομικές συνθήκες πιο κερδοφόρες.

Διάβασε Περισσότερα »

Στείλε μας την ερώτηση σου

Ένας συνεργάτης μας, θα σας δώσει μια απάντηση γρήγορα και τεκμηριωμένα.

Επικοινώνησε μαζί μας