αγροσύμβουλος | ματιά στο μέλλον

Επιχειρηματικότητα

Αποτελέσματα ενστάσεων | Αναβάθμιση ΜΜΕ

Ανακοινώθηκαν στις 13/03/2020 νέα αποτελέσματα των ενστάσεων για τη Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Διάβασε Περισσότερα »

Συχνές Ερωτήσεις | Ενίσχυση Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Κατά την Υλοποίηση του προγράμματος ΕΣΠΑ «Ενίσχυση Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» προέκυψαν πολλά ερωτήματα και διευκρινίσεις όσον αφορά την υλοποίηση.

Διάβασε Περισσότερα »

Συχνές Ερωτήσεις | Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας ΜΜΕ

Μετά την ανακοίνωση της πρόσκλησης του προγράμματος «Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων», δημιουργήθηκαν αρκετές απορίες ως προς αυτο.

Διάβασε Περισσότερα »

Συχνές Ερωτήσεις | Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας ΕΕΕ

Μετά την ανακοίνωση της πρόσκλησης του προγράμματος «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας : Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση», δημιουργήθηκαν αρκετές απορίες ως προς αυτο.

Διάβασε Περισσότερα »

Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ 2019 | Β΄ Κύκλος | Αποτελέσματα

Ανακοινώθηκε στις 12/12/2019 ο Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων της Παρέμβασης ΙΙ “Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς» του B΄ κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ». 

Διάβασε Περισσότερα »

2019 ΟΑΕΔ | Αυτoαπασχόληση Ανέργων | Ύψος Ενίσχυσης

  Ποια είναι τα ποσά επιχορήγησης του πρόγραµµατος ΟΑΕΔ, προώθηση στην αυτoαπασχόληση µέσω της οικονοµικής ενίσχυσης επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών 10.000 ανέργων, ηλικίας 18-66 ετών;

Διάβασε Περισσότερα »

2019 ΟΑΕΔ | Αυτoαπασχόληση ανέργων | Δικαιούχοι

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι του Πρόγραµµατος προώθησης στην αυτoαπασχόληση µέσω της οικονοµικής ενίσχυσης επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών 10.000 ανέργων, ηλικίας 18-66 ετών;

Διάβασε Περισσότερα »

Στείλε μας την ερώτηση σου

Ένας συνεργάτης μας, θα σας δώσει μια απάντηση γρήγορα και τεκμηριωμένα.

Επικοινώνησε μαζί μας