αγροσύμβουλος | ματιά στο μέλλον

Επιχειρηματικότητα

Ενίσχυση Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης | Αποτελέσματα Β΄ Κύκλου

Ανακοινώθηκε στις 22/11/2018 η 2η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων που αφορούν την ενίσχυση Πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Β΄κύκλου (2ης περιόδου υποβολής).

Διάβασε Περισσότερα »

Τροποποιητική | Αναβάθμιση Πολύ Μικρών & Μικρών Επιχειρήσεων

Ανακοινώθηκε η 10η τροποποίηση στις 21/09/2018 που αφορά την αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων!

Διάβασε Περισσότερα »

Δυνητικοί Δικαιούχοι | Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Ανακοινώθηκαν δυνητικοί δικαιούχοι και βαθμολογική κατάταξη των αιτήσεων της 1ης, 2ης και 3ης περιόδου Υποβολής για την «Ενίσχυση Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Β” κύκλος«! Είσαι επιλέξιμος;

Διάβασε Περισσότερα »

Ενίσχυση Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας  στον τομέα του Τουρισμού, μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων.

Διάβασε Περισσότερα »

2017 Αποτελέσματα | Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ

Στις 07-08-2018 ανακοινώθηκε ο Οριστικός Κατάλογος με την Βαθμολογική Κατάταξη όλων των Επενδυτικών Σχεδίων στη Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών».

Διάβασε Περισσότερα »

Τροποποιητική | Ενίσχυση Πτυχιούχων | Β Κύκλος

Ανακοινώθηκε στις 04/08/2017 η 1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης Υποβολής αιτήσεων της Δράσης «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – Β Κύκλος».

Διάβασε Περισσότερα »

Αποτελέσματα Υποβολής | Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ 2017

Ολοκληρώθηκε στις 15/06/2017 η υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης για τον Α΄ κύκλο της ενιαίας δράσης  «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» 

Διάβασε Περισσότερα »

Στείλε μας την ερώτηση σου

Ένας συνεργάτης μας, θα σας δώσει μια απάντηση γρήγορα και τεκμηριωμένα.

Επικοινώνησε μαζί μας