αγροσύμβουλος | ματιά στο μέλλον

Επιχειρηματικότητα

Υλοποίηση | Αναβάθμιση ΜΜΕ

Ανακοινώθηκε στις 21/10/2019 η 2η παράταση του 1ου αιτήματος ενδιάμεσου ελέγχου των Δικαιούχων που περιλαμβάνονται στην 1η ομαδική Απόφαση Ένταξης της Δράσης «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Διάβασε Περισσότερα »

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός | Νομοθεσία

Ανακοινώθηκε στις 03/12/2019 η 3η Τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020!

Διάβασε Περισσότερα »

Στείλε μας την ερώτηση σου

Ένας συνεργάτης μας, θα σας δώσει μια απάντηση γρήγορα και τεκμηριωμένα.

Επικοινώνησε μαζί μας