αγροσύμβουλος | ματιά στο μέλλον

Διάβασε στο blog

Ενημερωμένα θέματα που εσείς μας ζητήσατε.

Δεσμεύσεις Δικαιούχων | Μέτρο 6.3

Μοιράσου το:

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (14 votes, average: 4,93 out of 5)

Loading...

 

 Ποιες είναι οι Δεσμεύσεις δικαιούχων για το πρόγραμμα «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων»;

Οι παρακάτω δεσμεύσεις περιλαμβάνονται στο επιχειρηματικό σχέδιο του υποψηφίου και στην απόφαση ένταξης και η επίτευξή τους αποτελεί συμβατική υποχρέωση και είναι προϋπόθεση για την ορθή εφαρμογή του επιχειρηματικού σχεδίου και την καταβολή της τελευταίας δόσης στήριξης. Κάθε δικαιούχος πρέπει να τηρεί τις παρακάτω αναφερόμενες δεσμεύσεις από την επίτευξή τους και μέχρι την εξακρίβωση της ολοκλήρωσης και της ορθής υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου και σε κάθε περίπτωση μέχρι την καταβολή της τελευταίας δόσης πληρωμής καθώς και να τηρεί τις επί μέρους χρονικές προθεσμίες επίτευξής τους. Η ελάχιστη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου είναι τα τρία και η μέγιστη τα τέσσερα έτη από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

Ποιες είναι οι Δεσμεύσεις και οι υποχρεώσεις του κάθε δικαιούχου:

 • Η αύξηση της συνολικής παραγωγικής δυναμικότητας της γεωργικής εκμετάλλευσης τουλάχιστον κατά ποσοστό ίσο με 15% (σε όρους τυπικής απόδοσης), σε σχέση με την αρχική κατάσταση, το αργότερο στην ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου.
 • Η διατήρηση της ιδιότητας του επαγγελματία αγρότη μέχρι την ολοκλήρωση και την ορθή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου.
 • Η απόκτηση επαρκών επαγγελματικών προσόντων, εντός χρονικής περιόδου η οποία δεν υπερβαίνει τους 36 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης, εφόσον δεν τα διαθέτει.
 • Η υποβολή Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ ανελλιπώς καθ΄ όλη τη διάρκεια του επιχειρηματικού σχεδίου.
 • Να διατηρήσει την ιδιότητα του αρχηγού της γεωργικής εκμετάλλευσης έως την ολοκλήρωση και την ορθή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου.
 • Τα αγροτεμάχια της γεωργικής του εκμετάλλευσης να βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της μόνιμης κατοικίας του/της.
 • Να διατηρεί τουλάχιστον την αρχική παραγωγική δυναμικότητα της εκμετάλλευσης (σε όρους τυπικής απόδοσης), με την οποία εγκρίθηκε.
 • Να διατηρήσει τον τόπο μόνιμης κατοικίας του.

Μέτρο 6.3 | Ανάπτυξη Μικρών Γεωργικών Εκμεταλλεσεων

 • Να αποκτήσει Άδεια προέγκρισης εγκατάστασης για πτηνοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, όπου απαιτείται, εντός δεκαοχτώ (18) μηνών από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης.
 • Να υποβάλλει κατ’ έτος στην αρμόδια ΔΟΥ φορολογική δήλωση.
 • Να διατηρήσει την βαθμολογία που επιτυγχάνει βάσει των κριτηρίων επιλογής σε επίπεδο τουλάχιστον ίσο εκείνου του επιπέδου της βαθμολογίας της πρώτης σε κατάταξη επιλέξιμης αίτησης του επικαιροποιημένου πίνακα της παραγράφου 14.2 του άρθρου 16. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν επιλέξιμες αιτήσεις στον προαναφερόμενο πίνακα, να διατηρήσει την βαθμολογία που επιτυγχάνει σε επίπεδο τουλάχιστον ίσο εκείνου της ελάχιστης επιλέξιμης βαθμολογίας.
 • Να αποδέχεται και να διευκολύνει ελέγχους και ενέργειες για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της ορθής υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου και να διευκολύνει επιτόπιους ελέγχους ή επισκέψεις που πραγματοποιούν Εθνικά και Κοινοτικά Όργανα, προσκομίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά την εκτέλεση της πράξης, εφόσον ζητηθεί.
 • Να ενημερώνει έγκαιρα και ορθά τις αρμόδιες υπηρεσίες σχετικά με την πορεία υλοποίησης της πράξης.
 • Να αποδέχεται πρόσκληση συμμετοχής σε ενέργειες που διεξάγονται για συλλογή λογιστικών στοιχείων όσον αφορά εισοδήματα και οικονομική λειτουργία των γεωργικών εκμεταλλεύσεων (έρευνα για τη διάθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων) ή για συλλογή δεδομένων και άλλων πληροφοριών που αφορούν την αξιολόγηση του ΠΑΑ 2014-2020.
 • Να αποδέχεται τη συμπερίληψή του στο κατάλογο των πράξεων του ΠΑΑ που δημοσιοποιεί η ΕΥΔ ΠΑΑ ή η Περιφέρεια με στοιχεία όπως η ονομασία του δικαιούχου, ημερομηνία έναρξης και λήξης, συνολική δαπάνη και Περιφέρεια.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;
Επικοινωνήστε μαζί μας ή συμπληρώστε την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος!


Σχολιάστε

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Στείλε μας την ερώτηση σου

Ένας συνεργάτης μας, θα σας δώσει μια απάντηση γρήγορα και τεκμηριωμένα.

Επικοινώνησε μαζί μας