αγροσύμβουλος | ματιά στο μέλλον

Διάβασε στο blog

Ενημερωμένα θέματα που εσείς μας ζητήσατε.

Διαδικασία Μεταβίβασης Υποχρεώσεων Υλοποίησης | Σχέδια Βελτίωσης 2011

Μοιράσου το:

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (16 votes, average: 4,88 out of 5)

Loading...

Ποιες προϋποθέσεις ισχύουν για τη μεταβίβαση υποχρεώσεων υλοποίησης στα Σχέδια Βελτίωσης 2011;

Σε αιτιολογημένες περιπτώσεις (π.χ. θάνατος δικαιούχου, συνταξιοδότηση κ.λπ.) κατά την περίοδο της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου επιτρέπεται η μεταβίβαση της αναληφθείσας υποχρέωσης για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου σε άλλο πρόσωπο, υπό τον όρο ότι το πρόσωπο αυτό (διάδοχος) πληροί τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας κατά την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος αλλαγής δικαιούχου και αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Μέτρο 121, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

| Επιλέξιμες Δαπάνες 4.1.1 | 2017 Σχέδια Βελτίωσης |

Ο διάδοχος αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Μέτρο 121 και στις περιπτώσεις αυτές υποβάλλονται:

  • Αίτημα τροποποίησης για αλλαγή δικαιούχου. Το αίτημα υποβάλλεται από τον αρχικό δικαιούχο και πρέπει να είναι θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής.
  • Υπεύθυνη δήλωση του διαδόχου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία δηλώνει χωρίς επιφυλάξεις ότι α) αναλαμβάνει χωρίς επιφύλαξη όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την έννομη σχέση μεταξύ του αρχικού δικαιούχου και της αρμόδιας αρχής και β) καθίσταται υπόλογος στην περίπτωση αναζήτησης ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.

Σε περίπτωση που η υποχρέωση αναλαμβάνεται από νομικό πρόσωπο, η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του.

  • Βεβαίωση του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ότι ο διάδοχος είναι επαγγελματίας αγρότης ή νεοεισερχόμενος επαγγελματίας αγρότης.

Σε περίπτωση που η υποχρέωση αναλαμβάνεται από νομικό πρόσωπο, απαιτείται το νομικό πρόσωπο να έχει ως κύριο καταστατικό σκοπό την άσκηση της γεωργίας.

  • Για την τεκμηρίωση της αξιοποίησης της γεωργικής εκμετάλλευσης και των ΜΑΕ της υποβάλλεται θεωρημένο «Απογραφικό Δελτίο», στο οποίο αποτυπώνεται η αξιοποίηση των μεγεθών της εκμετάλλευσης του διαδόχου στο έτος υποβολής της αίτησης τροποποίησης ή στο προηγούμενο έτος.
  • Για τις περιπτώσεις που εγκεκριμένες επενδύσεις έχουν υλοποιηθεί σε αγροτεμάχια του αρχικού δικαιούχου, τότε αυτά πρέπει απαραίτητα να έρθουν στη νόμιμη κατοχή του υποψηφίου διαδόχου δικαιούχου με θεωρημένο ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης διάρκειας τουλάχιστον μέχρι τη λήξη των υποχρεώσεων.
  • Όλες οι άδειες με τις οποίες τεκμηριώνεται η νόμιμη λειτουργία της εκμετάλλευσης πρέπει να επανεκδοθούν στο όνομα του διάδοχου δικαιούχου και να προσκομισθούν το αργότερο εντός τριών μηνών από την έγκριση του αιτήματος τροποποίησης.
  • Υποψήφιος διάδοχος δικαιούχος δύναται να είναι μόνο ένα πρόσωπο. Δεν δύναται να υποβληθεί αίτημα τροποποίησης για αλλαγή δικαιούχου αν ο υποψήφιος δικαιούχος είναι υπό σύσταση νομικό πρόσωπο.

Δείτε εδώ ολόκληρη την απόφαση τροποποίησης:


| Ύψος Επιλέξιμου Προϋπολογισμού | Σχέδια Βελτίωσης 2017 |

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;
Επικοινωνήστε μαζί μας ή συμπληρώστε την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος!


Σχολιάστε

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Στείλε μας την ερώτηση σου

Ένας συνεργάτης μας, θα σας δώσει μια απάντηση γρήγορα και τεκμηριωμένα.

Επικοινώνησε μαζί μας