αγροσύμβουλος | ματιά στο μέλλον

Διάβασε στο blog

Ενημερωμένα θέματα που εσείς μας ζητήσατε.

Ενναλακτική Καταπολέμηση Ζιζανίων σε Ορυζώνες | Δεσμεύσεις Δικαιούχων

Μοιράσου το:

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (12 votes, average: 5,00 out of 5)

Loading...

Οι  δεσμεύσεις  των  δικαιούχων  είναι  πενταετούς  διάρκειας  και  εκκινούν  από  την  1η Απριλίου 2018.

Οι δικαιούχοι οφείλουν να τηρούν, κατ’ έτος και καθ’ όλη τη διάρκεια των δεσμεύσεών τους, τη γραμμή βάσης της δράσης σύμφωνα με τον Πίνακα 1 του Παραρτήματος Ι της υπ’ αριθμ. 2925/5-4-2018 (ΦΕΚ 1307/ Β΄/ 13-4-2018) Υπουργικής Απόφασης για τον καθορισμό του πλαισίου εφαρμογής της δράσης, όπως ισχύει.

| Νομοθεσία |

Οι δικαιούχοι της δράσης δεσμεύονται:

 1. Να εφαρμόζουν την καλλιεργητική τεχνική της ψευδοσποράς στην ορυζοκαλλιέργεια στο σύνολο των ενταγμένων στη δράση αγροτεμαχίων. Ειδικότερα, μετά την εφαρμογή των συνηθισμένων καλλιεργητικών πρακτικών για την καλλιέργεια του ρυζιού ως προς την προετοιμασία των αγρών για σπορά, και πριν τη σπορά του ρυζιού, οι δικαιούχοι δεσμεύονται :
  • Να εξασφαλίζουν την κατάκλυση των ενταγμένων στη δράση αγροτεμαχίων με μικρή ποσότητα αρδευτικού νερού εντός μηνός Απριλίου εκάστου έτους εφαρμογής, δηλαδή ένα, περίπου, μήνα πριν την εποχή της κανονικής σποράς ρυζιού στην εκάστοτε περιοχή ορυζοκαλλιέργειας, προκειμένου να βλαστήσουν οι σπόροι των ζιζανίων.
  • Να εξασφαλίζουν την απομάκρυνση του νερού κατάκλυσης και τη διοχέτευσή του σε γειτονικούς υδάτινους αποδέκτες (ποτάμια, έλη, αποστραγγιστικά κανάλια κλπ)
  • Να προβαίνουν σε μηχανική καταστροφή των ζιζανίων που έχουν αναπτυχθεί, μέσω επιφανειακής κατεργασίας του εδάφους, πριν τη σπορά του ρυζιού.

  Ο ΕΦΔ δύναται να παρέχει αναλυτικότερες οδηγίες για την αποτελεσματική εφαρμογή της ενισχυόμενης καλλιεργητικής τεχνικής της ψευδοσποράς στην ορυζοκαλλιέργεια, μέσω της έκδοσης σχετικής εγκυκλίου.

 2. Να κατέχουν νόμιμα κατ’ έτος και καθ’ όλη την περίοδο της δέσμευσης τα ενταγμένα στη δράση αγροτεμάχια.
 3. Να διατηρούν σταθερά τα αγροτεμάχια με τα οποία έχουν ενταχθεί στη δράση, καθώς δεν επιτρέπεται η αλλαγή των αγροτεμαχίων για τα οποία έχουν αναληφθεί οι δεσμεύσεις της παρούσας.
 4. Να διατηρούν σταθερό το μέγεθος της έκτασης των αγροτεμαχίων με τα οποία εντάχθηκαν στη δράση, πλην των περιπτώσεων ανωτέρας βίας – εξαιρετικών περιστάσεων.
  Να υποβάλουν κατ’ έτος αίτηση πληρωμής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 της παρούσας.
 5. Να δέχονται και να διευκολύνουν όλους τους προβλεπόμενους ελέγχους από τα αρμόδια εθνικά και ενωσιακά ελεγκτικά όργανα.
 6. Να τηρούν γεωργοπεριβαλλοντικό – κλιματικό φάκελο δικαιούχου, καθ’ όλη τη διάρκεια τήρησης των δεσμεύσεων και για τρία (3) επιπλέον έτη μετά την ολοκλήρωση των δεσμεύσεων, ο οποίος θα πρέπει να είναι διαθέσιμος στις ελεγκτικές αρχές σε κάθε σχετικό αίτημα.

θέλεις να μάθεις

 Ποιοι είναι οι δικαιούχοι;

Σύμφωνα με το Άρθρο 48 του Καν. (ΕΕ) 1305/2013, οι δεσμεύσεις οι οποίες εκτείνονται πέραν της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου (2014-2020) περιλαμβάνουν ρήτρα αναθεώρησης, προκειμένου να καθίσταται δυνατή η προσαρμογή τους στο νομικό πλαίσιο της επόμενης Προγραμματικής Περιόδου. Εάν η προσαρμογή δεν είναι αποδεκτή από τον δικαιούχο, η δέσμευση παύει να ισχύει χωρίς να απαιτείται επιστροφή για την περίοδο κατά την οποία η δέσμευση ήταν σε ισχύ.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;
Επικοινωνήστε μαζί μας ή συμπληρώστε την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος!


Σχολιάστε

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Στείλε μας την ερώτηση σου

Ένας συνεργάτης μας, θα σας δώσει μια απάντηση γρήγορα και τεκμηριωμένα.

Επικοινώνησε μαζί μας