αγροσύμβουλος | ματιά στο μέλλον

Διάβασε στο blog

Ενημερωμένα θέματα που εσείς μας ζητήσατε.

Νεοφυής Επιχειρηματικότητα | Δικαιολογητικά Ένταξης

Μοιράσου το:

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 5,00 out of 5)

Loading...

dikailogitia

Ποια είναι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ένταξης για τους δικαιούχους που ανήκουν στην κατηγορία των ανέργων;

 • Έντυπο υποβολής με υπογραφή από το Νόμιμο Εκπρόσωπο της επιχείρησης.
 • Δελτίο ανεργίας από τον ΟΑΕΔ του/των δικαιούχου/χων της Δράσης ή βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ ότι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων.
  Τα εν λόγω δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι σε ισχύ την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
 • Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας για κάθε φυσικό πρόσωπο/ εταίρο του δικαιούχου της Δράσης.
 • Αντίγραφο του εντύπου Ε1-Δήλωση Φορολογία Εισοδήματος του φορολογικού έτους 2015 που έχει υποβληθεί για κάθε εταίρο/ φυσικό πρόσωπο του δικαιούχου ξεχωριστά ή βεβαίωση από την αρμόδια ΔΟΥ ότι δεν έχει υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης.

Ποια προγράμματα είναι ανοιχτά;

Εδώ θα βρεις τα ενεργά επιδοτούμενα προγράμματα 

 • Βεβαίωση έναρξης καθώς και όλες τις τυχόν μεταβολές εργασιών από την αρμόδια ΔΥΟ
 • Δικαιολογητικά νόμιμης υπόστασης:

Για Ε.Π.Ε: Καταστατικό σύστασης και τυχόν τροποποιήσεις του και ανακοίνωση καταχώρησης τους στη μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.
Για Ο.Ε., Ε.Ε., ΙΚΕ: Ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης και τυχόν τροποποιήσεις του καταχωρημένα στη μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.
Για Κοινωνικές Επιχειρήσεις: Καταστατικό σύστασης, βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας.
Για Συνεταιριστικές επιχειρήσεις: Τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης που προβλέπονται με βάση το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

 • Υπεύθυνη δήλωση από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας με το γνήσιο της υπογραφής
 • Υπεύθυνη Δήλωση που αφορά στην ιδιότητα της ΜΜΕ
 • Υπεύθυνη Δήλωση των επιχορηγήσεων που έχουν λάβει κατά το παρελθόν οι συνδεδεμένες με την υπό σύσταση επιχειρήσεις σύμφωνα (ετοιμάζεται από την εταιρία μας).
 • Απογραφικό Δελτίο εισόδου του/των δικαιούχων
 • Ιδιοκτησιακό καθεστώς τόπου υλοποίησης του σχεδίου
 • Μισθωτήριο συμβόλαιο ή παραχωρητήριο χρήσης ακινήτου υποβεβλημένο στον δικτυακό τόπο www.gsis.gr, του οποίου η διάρκεια θα πρέπει να καλύπτει την περίοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου ή, στις περιπτώσεις που η επιχείρηση θα δραστηριοποιηθεί σε ακίνητο ιδιοκτησίας του επιχειρηματία, πρόσφατη βεβαίωση δηλωθείσας περιουσιακής κατάστασης από όπου προκύπτει η κυριότητα και νομή του ακινήτου.
Τονίζουμε οτι τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από κάθε δικαιούχο, διαφοροποιούνται κατά περίπτωση και δεν είναι απαραίτητο κατά την υποβολή της αίτησης, ο κάθε δικαιούχος να έχει στην κατοχή του όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται. 

Το μισθωτήριο συμβόλαιο ή παραχωρητήριο χρήσης ακινήτου θα συνοδεύεται από την απόδειξη υποβολής και αποδοχής από τους δύο συμβαλλόμενους. Επισημαίνεται ότι και για τις τροποποιήσεις μισθωτηρίων συμβολαίων ή παραχωρητηρίων απαιτείται ηλεκτρονική υποβολή στο δικτυακό τόπο www.gsis.gr.

Σε περίπτωση υλοποίησης της επένδυσης σε θερμοκοιτίδα, απαιτείται σύμβαση συνεργασίας στην οποία θα αναφέρονται αναλυτικά οι υποχρεώσεις των δύο αντισυμβαλλόμενων μερών.

 • Στις περιπτώσεις συνδεδεμένων ή/και συνεργαζόμενων επιχειρήσεων θα προσκομίζονται τα φορολογικά στοιχεία (Ε1, Ε3, Ε5, Ε7, ισολογισμοί) και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά σχετικά με την εταιρική/ μετοχική σύνθεση, νόμιμη εκπροσώπηση και διαχείριση και το σύνολο των εργαζομένων για το σύνολο των επιχειρήσεων που είναι συνεργαζόμενες ή/και συνδεδεμένες με την επιχείρηση που υπέβαλε το επιχειρηματικό σχέδιο-πρόταση για χρηματοδότηση στο παρόν πρόγραμμα, μαζί με τη σχετική ΥΔ (ετοιμάζεται από την εταιρία μας).
 • Υπεύθυνη Δήλωση περί μη ένταξης σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από την 1/1/2012 μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, πλην προγραμμάτων κατάρτισης
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης ή/και Υπεύθυνη Δήλωση για τους συγγενείς 1ου και 2ου Βαθμού που δεν αναφέρονται στο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

  Χρειάζεσαι παραπάνω πληροφορίες;

  Συμπλήρωσε την αίτηση ΔΩΡΕΑΝ και θα σε ενημερώσουμε άμεσα! 

  Θέλεις να μάθεις περισσότερα;

  Κατέβασε ΔΩΡΕΑΝ το e – book για τα προγράμματα ΕΣΠΑ

  espa-ebook

 


Σχολιάστε

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Στείλε μας την ερώτηση σου

Ένας συνεργάτης μας, θα σας δώσει μια απάντηση γρήγορα και τεκμηριωμένα.

Επικοινώνησε μαζί μας