αγροσύμβουλος | ματιά στο μέλλον

Διάβασε στο blog

Ενημερωμένα θέματα που εσείς μας ζητήσατε.

Ύψος Ενίσχυσης | Απονιτροποίηση 2018

Μοιράσου το:

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (10 votes, average: 5,00 out of 5)

Loading...

Ποιο είναι το ύψος ενίσχυσης;

Για τη δέσμευση Α

Τα ύψη ενίσχυσης για τη δέσμευση Α αποτυπώνονται στον πίνακα 1. Στο πλαίσιο της δέσμευσης ενισχύεται η έκταση με τις επιλέξιμες καλλιέργειες, προσαυξημένη κατά την έκταση της αγρανάπαυσης. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων της μίας επιλέξιμων καλλιεργειών με διαφορετικό ύψος ενίσχυσης, το ποσό ενίσχυσης υπολογίζεται με αναλογικό τρόπο.
Για τους δικαιούχους της δέσμευσης με υπό αγρανάπαυση αγροτεμάχια με κλίση μεγαλύτερη του 8%, στο ύψος ενίσχυσης του πίνακα 1 προστίθεται ενίσχυση ύψους 7€/στρ/έτος και μέχρι του ορίου των 60€/στρ/έτος, για την κάλυψη του πρόσθετου κόστους των φυτών εδαφοκάλυψης.

Πίνακας 1

Ομάδα καλλιέργειας Ύψος ενίσχυσης (€/στρ/έτος) *
Μακεδονία Θράκη Θεσσαλία Ήπειρος Ιόνια νησιά Πελοπόννησος Δυτική Ελλάδα Στερεά Ελλάδα Αττική Νησιά Αιγαίου Κρήτη
Αραβόσιτος 43,5 45,1 53,4 50,2
Ζαχαρότευτλα 60,0 50,2 50,2 50,2
Υπαίθρια φρέσκα λαχανικά και κηπευτικά 60,0 60,0 60,0 60,0
Βαμβάκι 60,0 60,0 60,0 60,0

| Επιλέξιμες Δαπάνες |

Για τη δέσμευση Β

Τα ύψη ενίσχυσης για τη δέσμευση Β αποτυπώνονται στον Πίνακα 2. Στο πλαίσιο της δέσμευσης ενισχύεται η έκταση με τις επιλέξιμες καλλιέργειες, προσαυξημένη κατά την έκταση της αμειψισποράς. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων της μίας επιλέξιμων καλλιεργειών με διαφορετικό ύψος ενίσχυσης, το ποσό ενίσχυσης υπολογίζεται με αναλογικό τρόπο.

Πίνακας 2

Ομάδα καλλιέργειας Ύψος ενίσχυσης (€/στρ/έτος) *
Μακεδονία Θράκη Θεσσαλία Ήπειρος Ιόνια νησιά Πελοπόννησος Δυτική Ελλάδα Στερεά Ελλάδα Αττική Νησιά Αιγαίου Κρήτη
Αραβόσιτος 29,2 30,8 39,0 35,8
Ζαχαρότευτλα 46,5 35,8 35,8 35,8
Υπαίθρια φρέσκα λαχανικά και κηπευτικά 60,0 60,0 60,0 60,0
Βαμβάκι 60,0 51,5 55,4 60,0
Ηλίανθος 31,7 31,6 32,0 32,2

| Κατάλογος Επιλέμων Καλλιεργειών |

Για τη δέσμευση Γ

Τα ύψη ενίσχυσης για τη δέσμευση Γ αποτυπώνονται στον Πίνακα 3.

Πίνακας 3

Ομάδα καλλιέργειας Απώλεια εισοδήματος (€/στρ/έτος) Κόστος
συναλλαγής
(κατάρτιση
ΣΔΕ)
Ύψος ενίσχυσης
(€/στρ/έτος) *
Μακεδονία Θράκη Θεσσαλία Ήπειρος Ιόνια νησιά Πελοπόννησος Δυτική Ελλάδα Στερεά Ελλάδα Αττική Νησιά Αιγαίου Κρήτη
Εσπεριδοειδή ~ ~ 26,4 ~ 8 27,2
Ελιά ~ ~ 43,7 ~ 15 45,2
Ροδακινιά – Βερίκοκα 29,6 ~ 29,6 ~ 21 31,7
Μηλιά – Αχλαδιά 17,5 ~ ~ ~ 13 18,8

Οι εργαστηριακές αναλύσεις ενισχύονται τρεις φορές κατά τη διάρκεια της πενταετίας, για την κάλυψη του πρόσθετου κόστους, με ποσό, επιπλέον του ύψους ενίσχυσης του Πίνακα 3, που δεν υπερβαίνει τα 2,4€/στρ για κάθε ένα από τα τρία έτη. Ο ΦΠΑ δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη τόσο για το κόστος των εργαστηριακών αναλύσεων όσο και για το κόστος κατάρτισης ΣΔΕ.

| Γεωγραφικές Περιοχές Εφαρμογής |

Για τη δέσμευση Δ

Αποζημιώνεται η απώλεια εισοδήματος για τα 4 από τα 5 μέτρα πλάτους της ζώνης ανάσχεσης, δεδομένου ότι στο πλαίσιο της πολλαπλής συμμόρφωσης απαγορεύεται η καλλιέργεια σε απόσταση μικρότερη του ενός μέτρου από τις όχθες υδατορεμάτων και λοιπών υδάτινων όγκων. Το ΤΑΚ (Τυπικό Ακαθάριστο Κέρδος) για τις επιλέξιμες καλλιέργειες αποτυπώνεται στον Πίνακα 4.

Πίνακας 4

Ομάδα καλλιέργειας ΤΑΚ (€/στρ/έτος)*
Μακεδονία Θράκη Θεσσαλία Ήπειρος Ιόνια νησιά Πελοπόννησος Δυτική Ελλάδα Στερεά Ελλάδα Αττική Νησιά Αιγαίου Κρήτη
Χειμερινά σιτηρά 41,77 34,22 34,51 34,6
Αραβόσιτος 145,117 150,47 177,85 167,23
Κτηνοτροφικά
φυτά χλόωσης,
ψυχανθή
176,14 143,14 143,14 143,14
Πατάτες 596,47 510,38 809,32 835,74
Ζαχαρότευτλα 202,98 167,28 167,28 167,28
Υπαίθρια φρέσκα
λαχανικά και
κηπευτικά
860,30 969,43 867,47 855,00
Βαμβάκι 251,23 219,42 232,50 274,76
Ηλίανθος 151,53 132,00 132,00 132,00

Το ύψος ενίσχυσης για τους δικαιούχους της δέσμευσης Δ που είναι υπόχρεοι της πρακτικής του πρασινίσματος «περιοχή οικολογικής εστίασης (EFA)» και επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν ως EFA αγρανάπαυση, υπολογίζεται ως ποσοστό της ενίσχυσης του παραπάνω Πίνακα 4 σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο προκειμένου να μην προκύπτει διπλή χρηματοδότηση για το 5% της έκτασης που είναι υποχρεωμένοι να διατηρούν ως EFA.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;
Επικοινωνήστε μαζί μας ή συμπληρώστε την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος!


Σχολιάστε

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Στείλε μας την ερώτηση σου

Ένας συνεργάτης μας, θα σας δώσει μια απάντηση γρήγορα και τεκμηριωμένα.

Επικοινώνησε μαζί μας