αγροσύμβουλος | ματιά στο μέλλον

Διάβασε στο blog

Ενημερωμένα θέματα που εσείς μας ζητήσατε.

Καλλιέργεια Πατάτας | Καλλιεργητικές Τεχνικές

Μοιράσου το:

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (12 votes, average: 4,92 out of 5)

Loading...

Τα μυστικά της καλλιέργειας !

Καλλιέργεια Πατάτας | Αγροσύμβουλος

 

Εδαφοκλιματικές Απαιτήσεις

Η πατάτα ευδοκιμεί σε σχετικά ψυχρά και δροσερά κλίματα. H καλύτερη παραγωγή επιτυγχάνεται σε περιοχές σχετικά δροσερές µε ομοιόμορφη θερμοκρασία, χωρίς μεγάλες διακυμάνσεις κατά την περίοδο της καλλιέργειας και µε μέτριες ως συχνές βροχοπτώσεις. Το φύτρωμα των πατατών ολοκληρώνεται σε 12-30 μέρες από τη φύτευση, όταν η μέση θερμοκρασία του αέρα είναι 12-13ο C. Γενικά, ψηλές θερμοκρασίες πέραν των 26-28ο C, ευνοούν την ανάπτυξη του φυλλώματος, ενώ οι χαμηλές θερμοκρασίες ευνοούν την κονδυλοποίηση. Όταν η θερμοκρασία είναι χαµηλή (15-18ο C), η υγρασία αρκετή και ο φωτισμός άφθονος, περιορίζεται η ανάπτυξη του υπέργειου τμήματος των φυτών και ευνοείται η ανάπτυξη των κονδύλων. Όταν η θερμοκρασία πέσει κάτω από τους 3ο C, το φύλλωμα των φυτών υφίσταται ζημιές ενώ στους -2ο C, τα φυτά παγώνουν και καταστρέφονται.

Έδαφος

Τα πιο κατάλληλα εδάφη για πατάτες είναι τα βαθιά γόνιμα και καλά αποστραγγιζόμενα. Σε εδάφη που έχουν φτωχή αποστράγγιση ή είναι βαριά, όπως τα αργιλώδη, οι κόνδυλοι είναι συνήθως παραμορφωμένοι και έχουν ρωγμές. Αν και οι πατάτες μπορούν να καλλιεργηθούν σε ποικιλία εδαφών, οι πιο καλές αποδόσεις λαμβάνονται από εδάφη αμμοπηλώδη και αµµοαργιλώδη. Το χωράφι που θα φυτευτεί την άνοιξη µε πατάτες οργώνεται από το προηγούμενο καλοκαίρι.

Καλλιεργητικές Τεχνικές

Φύτευση

Οι κλιματολογικές συνθήκες της χώρας µας επιτρέπουν την καλλιέργεια πατατών όλο το χρόνο. Σύμφωνα µε την περίοδο φύτευσης, η καλλιέργεια της πατάτας γίνεται σε δύο περιόδους:

Πότε σπέρνεται η πατάτα;

Την άνοιξη και το φθινόπωρο! 

  • Eαρινή (ανοιξιάτικη) καλλιέργεια: H φύτευση αρχίζει το Νοέμβριο και τελειώνει αρχές Φεβρουαρίου και η συγκομιδή αρχίζει αρχές Μαρτίου και τελειώνει μέσα Ιουνίου.
  • Φθινοπωρινή (χειµερινή) καλλιέργεια: Φυτεύεται τον Ιούλιο / Αύγουστο μέχρι μέσα Οκτωβρίου και η συγκομιδή γίνεται το Νοέμβριο μέχρι τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου χρόνου.

Παράχωµα

Το παράχωμα πρέπει να γίνεται µε μεγάλη προσοχή ώστε να μαζεύεται αρκετό χώμα για να προστατευτούν οι κόνδυλοι από το πρασίνισμα και τις ψηλές θερμοκρασίες.

Λίπανση

H πατάτα έχει σημαντικές ανάγκες σε Άζωτο, Φωσφόρο και Kάλιο, η δε απρόσκοπτη προµήθεια τους είναι απαραίτητη προϋπόθεση για µια μεγάλη παραγωγή µε άριστα ποιοτικά χαρακτηριστικά, ιδιαίτερα ψηλό ποσοστό ξηρής ουσίας και ικανοποιητική συγκέντρωση νιτρικών. Ταυτόχρονα, η κατάχρηση των λιπασμάτων, ιδιαίτερα των αζωτούχων, στα τελευταία στάδια ανάπτυξης των φυτών, προκαλείται υποβάθμιση της ποιότητας (μείωση της ξηράς ουσίας, αύξηση των νιτρικών, παραμόρφωση των κονδύλων κτλ.)

Άρδευση

Οι πατάτες είναι καλλιέργεια πολύ ευαίσθητη στην έλλειψη εδαφικής υγρασίας. Οι ανάγκες των πατατών σε νερό εξαρτώνται από τις κλιματολογικές συνθήκες κάθε περιοχής και από το στάδιο ανάπτυξης της φυτείας. Οι ανάγκες αυτές είναι μικρότερες στα αρχικά στάδια ανάπτυξης και στο τελικό στάδιο ωρίμανσης της φυτείας και μεγαλύτερες στα στάδια κονδυλοποίησης και ανάπτυξης των κονδύλων.
Οι συνολικές ετήσιες ανάγκες σε νερό των πατατών υπό κανονικές συνθήκες ανέρχονται σε 250-300 τόνους για τις πρώιμες ανοιξιάτικες, 350-400 τόνους για τις όψιμες ανοιξιάτικες και 400-450 τόνους για τις χειμερινές.

Κόνδυλοι Πατάτας

Κόνδυλοι Πατάτας

Συγκομιδή

Πότε ξεκινά η συγκομιδή;

Όταν οι κόνδυλοι ωριμάσουν εντελώς.

H συγκομιδή γίνεται  Όταν πρόκειται για πατάτες που θα διατηρηθούν για αρκετό χρονικό διάστημα στην αποθήκη, η συγκομιδή μπορεί να αρχίσει µόνο όταν η επιδερμίδα των κονδύλων δεν ανασηκώνεται εύκολα µε τη σχετική πίεση του αντίχειρα και όταν οι εδαφικές συνθήκες είναι κατάλληλες (όχι µε πολύ ψηλή υγρασία).
Για να ωριμάσει καλά η επιδερμίδα της πατάτας και για να μπορέσει έτσι να διατηρηθεί για αρκετό χρόνο γίνεται η λεγόμενη αποφύλλωση» της πατατοφυτείας µε χημικά ή φυσικά μέσα. Σ” αυτή την περίπτωση η καταστροφή του φυλλώματος γίνεται συνήθως 15-20 ημέρες πριν την εκρίζωση.

Αποθήκευση

O πρώιμες πατάτες διαλέγονται αμέσως μετά την εκρίζωση τους και διατίθενται στο εμπόριο.

● Διατήρηση σε σωρούς: Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται πλέον σε πολύ λίγες περιπτώσεις. Οι ανοιξιάτικες πατάτες αποθηκεύονται σε σωρούς έξω στα χωράφια. Oι πατάτες πρέπει να είναι τελείως ώριμες και απαλλαγμένες από ασθένειες, χτυπήματα και πληγές.
● Διατήρηση σε αποθήκες: Η µμέθοδος εφαρμόζεται πλέον σε μικρή κλίμακα. Οι πατάτες, επίσης, διατηρούνται μέσα σε αποθήκες, µε καλό αερισμό, χαμηλή θερμοκρασία και σχετική υγρασία.
Οι αποθήκες πρέπει να έχουν διπλή οροφή και τα παράθυρα να είναι προστατευμένα µε ειδικό δίκτυ µε πολύ μικρές τρύπες.
Ο χρόνος διατήρησης των πατατών σε αποθηκευτικούς χώρους εξαρτάται κυρίως από τις συνθήκες που επικρατούν στην αποθήκη κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης. Σαν απαραίτητοι όροι για την καλή διατήρηση των πατατών, αναφέρονται ο καλός αερισμός, η µη ύπαρξη σταγονιδίων νερού στους κονδύλους και η χαμηλή θερμοκρασία.
● Διατήρηση σε ψυκτικούς θαλάµους: Είναι η πλέον διαδεδομένη µμέθοδος διατήρησης των πατατών γιατί δεν απαιτείται η χρησιμοποίηση εντομοκτόνων και γιατί οι πατάτες διατηρούνται καλύτερα για µμεγαλύτερο χρονικό διάστημα από τις δύο προηγούμενες µμεθόδους.
Με άριστες συνθήκες θεοκρασίας, σχετικής υγρασίας, διοξειδίου του άνθρακα και οξυγόνου, οι πατάτες δυνατό να διατηρηθούν σε ψυκτικούς θαλάμους μέχρι και 7 μήνες. Οι πατάτες που προορίζονται για αποθήκευση σε ψυκτικούς θαλάμους πρέπει να είναι ώριμες, στεγνές και να έχουν επουλωμένες τις πληγές τους.
Κατάλληλες θερμοκρασίες μακροχρόνιας διατήρησης του πατατόσπορου είναι 3-4ο C, των πατατών για τηγάνισμα 6-8ο C, για «τσιπς» 9-12ο C και για βραστές 4-5ο C.

Θέλεις να μάθεις περισσότερα για την καλλιέργεια;

Η Αγροσύμβουλος, κάνει ακόμη ένα βήμα μπροστά και δίνει την δυνατότητα στους νέους αγρότες  και σε όλους τους ενδιαφερόμενους  να μάθουν την αξία και τις προοπτικές των εναλλακτικών καλλιεργειών, μέσα από τα σεμινάρια κατάρτισης που διοργανώνει.

Συμπληρώστε την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή επικοινωνήστε μαζί μας για να σας καθοδηγήσουμε στην έναρξη της δικής σας εκμετάλλευσης.


Σχολιάστε

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Στείλε μας την ερώτηση σου

Ένας συνεργάτης μας, θα σας δώσει μια απάντηση γρήγορα και τεκμηριωμένα.

Επικοινώνησε μαζί μας