αγροσύμβουλος | ματιά στο μέλλον

Διάβασε στο blog

Ενημερωμένα θέματα που εσείς μας ζητήσατε.

Καλλιεργητικές τεχνικές Βαμβακιού

Μοιράσου το:

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (10 votes, average: 4,90 out of 5)

Loading...

Στην Ελλάδα καλλιεργείται κυρίως στη Θεσσαλία, τη Μακεδονία και τη Θράκη.

kalliergitikes-texnikes-vamvakiou

Η βαμβακοκαλλιέργεια αποτελεί μια από τις πιο δυναμικές καλλιέργειες στη χώρα μας, με σπουδαία σημασία για την αγροτική και εθνική οικονομία. Εξασφαλίζει ικανοποιητικό γεωργικό εισόδημα σε 80.000 – 100.000 γεωργικές οικογένειες, παρέχει εργασία σε περίπου 150.000 αστικές οικογένειες οι οποίες ασχολούνται στα διάφορα στάδια της παραγωγικής και μεταποιητικής διαδικασίας του βαμβακιού, συμβάλλοντας έτσι θετικά στην αντιμετώπιση της ανεργίας.

Σπορά

Η κατάλληλη εποχή για σπορά καθορίζεται από τις κλιµατικές συνθήκες της περιοχής, που είναι κυρίως η θερµοκρασία και η υγρασία του εδάφους. Η θερμοκρασία εδάφους πρέπει να είναι ανώτερη των 15 0C και η υγρασία πρέπει να είναι αρκετή, αλλά όχι υπερβολική.  Γενικά στη χώρα μας εποχή σποράς του βαμβακιού είναι οι μήνες Απρίλιος και Μάιος. Το κατάλληλο βάθος σποράς είναι 3 – 4 cm σε υγρά, αμμοπηλώδη χωράφια και 5 – 7 cm σε ελαφρά αμμώδη εδάφη. Η απαιτούμενη ποσότητα σπόρου είναι 1,6 – 2 κιλά το στρέμμα.

Λίπανση

Η λίπανση αποτελεί ένα από τους βασικότερους παράγοντες που συντελούν στην αύξηση των  αποδόσεων και την ποιοτική βελτίωση του βαµβακιού. Απαραίτητο είναι να προηγηθεί εδαφολογική ανάλυση, για να εφαρμοστεί σωστή λίπανση. Όταν δεν υπάρχει εδαφολογική ανάλυση, εφαρμόζεται μία γενική λίπανση η οποία περιλαμβάνει 10-12 μονάδες άζωτο, 5-6 μονάδες φωσφόρο και 5-6 κάλιο. Χρησιμοποιούνται συνήθως τα σύνθετα λιπάσματα 20-10-10, 18-8-8, 18-9-6 και άλλα παρόμοια (που έχουν, δηλαδή, αναλογία αζώτου, φωσφόρου και καλίου 2-1-1, περίπου), σε ποσότητα 40 – 60 κιλών το στρέμμα. Από την ποσότητα αυτή, μέρος της εφαρμόζεται πριν ή κατά τη σπορά και η υπόλοιπη  ποσότητα, εφαρμόζεται στο τελευταίο σκαλιστήρι (τέλη Ιουνίου).

Ζιζανιοκτονία

Ο έλεγχος ζιζανίων γίνεται με το βοτάνισμα, κόψιμο ζιζανίων δηλαδή με την τσάπα, με μηχανικά μέσα, όπως με σκαλιστήρι για την αντιμετώπιση ζιζανίων που φύτρωσαν μεταξύ των γραμμών, καθώς και τέλος με  ζιζανιοκτόνα. Η χημική καταπολέμηση των ζιζανίων διακρίνεται σε, προσπαρτική, προφυτρωτική, μεταφυτρωτική ή συνδυασμένη. Συνήθως συνδυάζεται προφυτρωτική και μεταφυτρωτική ζιζανιοκτονία. Μεταφυτρωτικά εφαρμόζονται,  είτε με ενσωμάτωση,  ζιζανιοκτόνα με δραστική ουσία Neoflan 600 WG ή Pendimethalin, είτε επιφανειακά μετά τη σπορά, ζιζανιοκτόνα με δραστική ουσία Fluometuron ή Metolachlor. Μεταφυτρωτικά μπορούν να καταπολεμηθούν μόνο αγρωστώδη ζιζάνια, χρησιμοποιώντας σκευάσματα με δραστική ουσία clethodim ή quizalofop – ethyl 5%. Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ζιζανιοκτονία κατά την σπορά, γιατί για την καλλιέργεια βαμβακιού στην Ελλάδα, δεν υπάρχουν εγκεκριμένα μεταφυτρωτικά ζιζανιοκτόνα για την καταπολέμηση των πλατύφυλλων ζιζανίων.

Άρδευση

Οι βροχοπτώσεις στη χώρα μας δεν επαρκούν για την κάλυψη αναγκών του βαμβακιού σε νερό. Έτσι το πότισμα θεωρείται από τις κρισιμότερες καλλιεργητικές επεμβάσεις. Οι αρδεύσεις ανάλογα με την εποχή που γίνονται και το σκοπό που εξυπηρετούν διακρίνονται σε :

  • Άρδευση φυτρώματος ( πριν ή μετά τη σπορά)
  • Άρδευση ανάπτυξης ( από το φύτρωμα μέχρι την ανάπτυξη πρώτων άνθεων)
  • Άρδευση ανθοφορίας – καρποφορίας (περίπου από αρχές Ιουλίου έως 20 Αυγούστου)
  • Άρδευση ωρίμανσης καρυδιών  (20 Αυγούστου και μετά)

Οι αρδεύσεις φυτρώματος είναι μικρής ποσότητας νερού και γίνονται μετά τη σπορά και σε περιόδους ξηρασίας. Οι αρδεύσεις ανάπτυξης γίνονται μέχρι την πρώτη άνθηση, όταν η υγρασία εδάφους είναι περιορισμένη. Οι αρδεύσεις ανθοφορίας και καρποφορίας γίνονται από την έναρξη της άνθησης μέχρι τα το άνοιγμα των πρώτων καρυδιών. Αυτή η περίοδος είναι η κρισιμότερη και ως εκ τούτου η άρδευση θα πρέπει να γίνεται με μεγάλη προσοχή επειδή η υπερβολική άρδευση μπορεί να οδηγήσει σε χλώρωση και πτώση των ανθικών καταβολών, ενώ η ανεπαρκής ποσότητα νερού μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφή των ανθικών καταβολών. Οι αρδεύσεις μπορούν να συνεχιστούν από το άνοιγμα των πρώτων καρυδιών μέχρι τη συγκομιδή. Την περίοδο αυτή η κατανάλωση νερού μειώνεται σταδιακά και σταθερά. Οι κυριότεροι τρόποι ποτίσματος είναι:

  • Με αυλάκια
  • Με τεχνητή βροχή
  • Με σταγόνα (στάγδην άρδευση)

Ανασταλτικά βλαστικής ανάπτυξης

Χρησιμοποιούνται για να περιορίσουν τη ανεπιθύμητη υπερβολική βλαστική ανάπτυξη των φυτών. Μειώνουν το ύψος των φυτών, με τη σμίκρυνση των μεσογονατίων διαστημάτων, χωρίς να επηρεάζεται όμως ο αριθμός τους, επομένως ο αριθμός των καρποφόρων θέσεων παραμένει αμετάβλητος. Εφαρμόζονται με ψεκασμό φυλλώματος και μπορούν να πραγματοποιηθούν σε μια εφ άπαξ δόση (στην έναρξη ανθοφορίας) ή σε μικροδόσεις (2-4 εφαρμογές). Για καλύτερο έλεγχο της βλαστικής ανάπτυξης και αποφυγή απότομης επέμβασης στις φυσιολογικές λειτουργίες του φυτού, προτιμάται η εφαρμογή σε μικροδόσεις. Η πρώτη δόση γίνεται στις καταβολές των χτενιών (6-7 πραγματικά φύλλα) και οι επόμενες σε τακτά χρονικά διαστήματα. Η δραστική ουσία του αναστολέα ανάπτυξης που χρησιμοποιείται είναι το mepiquat chloride.

θέλεις να μάθεις

 για τους εχθρούς του βαμβακιού;

Αποφύλλωση

Απαραίτητη επέμβαση αποτελεί η χημική αποφύλλωση του βαμβακιού καθώς επιταχύνει την ωρίμανση και το άνοιγμα των καρυδιών, διευκολύνει τη συγκομιδή, διασφαλίζει την προστασία του συλλεγόμενου βάμβακος από την ποιοτική υποβάθμιση λόγω χρωματισμού η λερώματος των ινών και δημιουργεί καλύτερες συνθήκες αποθήκευσης. Θα πρέπει να εφαρμόζεται, όταν το 40-50% των καρυδιών είναι ανοιχτό, συνήθως αρχίζει από τα μέσα Σεπτεμβρίου μέχρι και τα μέσα Οκτωβρίου. Τα αποφυλλωτικά εφαρμόζονται με ψεκασμό στο φύλλωμα.

Συγκομιδή – Αποδόσεις

Το βαμβάκι συγκομίζεται σύσπορο και μετά ακολουθεί η εκκόκκιση του, ο διαχωρισμός δηλαδή των σπόρων από τις ίνες. Η συγκοµιδή του βαμβακιού γίνεται κυρίως με μηχανοσυλλογή (94 – 97%) και με χειροσυλλογή. Η μηχανοσυλλογή στη χώρα μας αρχίζει κανονικά το δεύτερο 10ημερο του Σεπτέμβρη και διαρκεί ως το τέλη Οκτωβρίου. Η χειροσυλλογή πρέπει να αρχίζει νωρίτερα από τη μηχανοσυλλογή. Η μέση στρεμματική απόδοση σύσπορου βαμβακιού κυμαίνεται γύρω στα 250 – 400 κιλά το στρέμμα.

Παραγόμενα προϊόντα

Το κύριο προϊόν για το οποίο συγκομίζεται το βαμβάκι είναι οι ίνες του. Οι σπόροι του βαμβακιού είναι σημαντική πηγή λαδιού για ανθρώπινη κατανάλωση (αυτούσιο λάδι, Παρασκευή μαργαρίνης κ.α) και για τη βιομηχανία. Η βαμβακόπιτα που μένει μετά την παραλαβή λαδιού αποτελεί άριστη τροφή για τα βοοειδή.

Μάθε περισσότερα!

Πως;

Επικοινώνησε μαζί μας ή συμπλήρωσε την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος!


Σχολιάστε

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Στείλε μας την ερώτηση σου

Ένας συνεργάτης μας, θα σας δώσει μια απάντηση γρήγορα και τεκμηριωμένα.

Επικοινώνησε μαζί μας