αγροσύμβουλος | ματιά στο μέλλον

Διάβασε στο blog

Ενημερωμένα θέματα που εσείς μας ζητήσατε.

Μελέτη ίδρυσης κτηνοτροφικής μονάδας

Μοιράσου το:

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (15 votes, average: 4,87 out of 5)

Loading...

Η Αγροσύμβουλος σας ετοίμασε ένα ενδεικτικό παράδειγμα κοστολόγησης για την κατασκευή σταυλικών εγκαταστάσεων, για μία εκμετάλλευση δυναμικότητας 20 αγελάδων κρεοπαραγωγής ελευθέρας βοσκής.

Μελέτη ίδρυσης κτηνοτροφικής μονάδας | Αγροσύμβουλος

 

Η συγκεκριμένη μελέτη έχει δημοσιευθεί και στο ένθετο «Αγροτικός Τύπος» της εφημερίδας «Ελεύθερος Τύπος».

Υπαρκτή μονάδα

Αποτελεί πραγματικό παράδειγμα από τις μελέτες τις εταιρίας μας

Τα δεδομένα ίδρυσης και εγκατάστασης που περιγράφονται για τη βοοτροφική εκμετάλλευση των 20 αγελάδων ελευθέρας βοσκής, προέρχονται από στοιχεία που συλλέχθηκαν από μελέτες εγκεκριμένες και από την διερεύνηση της αγοράς.

Η ίδρυση και εγκατάσταση μιας σύγχρονης βοοτροφικής εκμετάλλευσης 20 αγελάδων ελευθέρας βοσκής έχει ανάγκη έκτασης 3 στρεμμάτων για τις κτιριακές της εγκαταστάσεις με τον ανάλογο ελεύθερο χώρο, ορισμένα έργα υποδομής, τις απαραίτητες εγκαταστάσεις και τον αναγκαίο μηχανολογικό εξοπλισμό.

Οι Γενικές αρχές κατασκευής των βουστασίων που ισχύουν για όλες τις εγκαταστάσεις μιας εκτροφής είναι οι παρακάτω:

 • τα κτίρια και ο εξοπλισμός τους πρέπει να εξυπηρετούν τις φυσιολογικές ανάγκες των ζώων και να προστατεύουν την υγεία τους
 • οι συνθήκες εργασίας να είναι άνετες
 • η λειτουργία του βουστασίου να μην δημιουργεί προβλήματα ρύπανσης του περιβάλλοντος
 • τα κτίρια και ο εξοπλισμός τους να είναι τα πιο κατάλληλα τόσο από τεχνολογικής όσο και από οικονομικής πλευράς.

Παρακάτω σας παραθέτουμε τον πίνακα λειτουργικότητας και προδιαγραφών, βάσει των γενικών κοινοτικών προτύπων και των εθνικών προδιαγραφών που ισχύουν για τα βουστάσια:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΡΟΤΥΠΟΥ ή ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ
ΜΕ ΤΗΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Να υπάρχει ελευθερία κινήσεων των ζώων και σε περίπτωση περιορισμού τους, να υπάρχει επαρκής χώρος για τις φυσιολογικές ανάγκες τους και τις ανάγκες συμπεριφοράς τους ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ
Τα υλικά και ο εξοπλισμός με τα οποία έρχονται σε επαφή τα ζώα θα πρέπει να μην είναι επιβλαβή για αυτά ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ
Να εξασφαλίζεται κατάλληλη θερμοκρασία, υγρασία και φωτισμός ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ
Καθαρός χώρος ανάπαυσης ανά βελτιωμένη αγελάδα 350 – 400 χγρ. και του μόσχου για  την περίοδο του απογαλακτισμού. 4 m2
Μήκος μετώπου ταΐστρας ανά αγελάδα. ≥ 0,5 m
Πλάτος χώρου τροφοδοσίας των αγελάδων. 2,5 – 3,0 m
Νότια πλευρά του κτιρίου, ανοικτή ή ημιανοικτή και επαρκή ανοίγματα στις λοιπές πλευρές ώστε να εξασφαλίζεται ο απαραίτητος φωτισμός και αερισμός. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ
Ανοίγματα αερισμού κατά μήκος της στέγης (εκτός μονόρρικτων κατασκευών). ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ
Χώρος τροφοδοσίας των αγελάδων και διάδρομος τροφοδοσίας κατάλληλα διαστρωμένος (π.χ. οπλισμένο τσιμέντο) ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ
Σύστημα περιορισμού των ζώων κατά την τροφοδοσία ή κατάλληλο σύστημα. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ
Για τη διευκόλυνση του θηλασμού, τα μοσχάρια να διατηρούνται σε ιδιαίτερο χώρο, μέσα στον χώρο ανάπαυσης των αγελάδων, από τον οποίο θα μπορούν να εξέρχονται κατά βούληση. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ

Πώς μπορώ να νομιμοποιήσω τον σταύλο μου;

Η διαδικασία σχεδιασμού μίας κτηνοτροφικής μονάδας θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

 1. επιλογή της τοποθεσίας
 2. σχεδιασμός των εγκαταστάσεων
 3. επιλογή του οικοπέδου
 4. αδειοδότηση της εκτροφής

Ενδεικτική Κοστολόγηση Ίδρυσης:

Συνοπτική περιγραφή κτιριακών εγκαταστάσεων:

 1. Βουστάσιο 20 αγελάδων με τα παράγωγά τους: Απαιτείται στάβλος μεγέθους 150τμ. Η αξία ανά τ.μ. το 2011 ήταν περίπου 225ευρώ/τμ. Συνολική Δαπάνη:33.750€.
 2. Χώρος εξυπηρέτησης προσωπικού: Ο χώρος ανάπαυσης και προσωπικής καθαριότητας του σταβλίτη αποτελεί αναγκαιότητα, για αυτό απαιτείται χώρος συνολικού εμβαδού περίπου 25τμ. Με αξία 350 €/τμ, η συνολική δαπάνη κατασκευής φτάνει τα 8.750 €.
 3. Υπόστεγα Σανών: Για τα υπόστεγα των σανών απαιτείται χώρος 90 περίπου τμ. Η αξία κατασκευής τους ανά τμ το 2011 ήταν 110€/τμ, άρα η συνολική δαπάνη κατασκευής υποστέγου φτάνει τα 9.900 €.
 4. Περίφραξη: Απαραίτητη για την ασφάλεια και την φύλαξη των μηχανημάτων και των ζώων είναι και η κατασκευή περίφραξης περίπου 300 μέτρων. Η αξία περίφραξης ανά μέτρο είναι 19€/μ. Αρα το κόστος κατασκευής περίφραξης αγγίζει τα 5.700 ευρώ.
 5. Σηπτική Δεξαμενή, Βόθρος και κωπροσωρός: Για μία επένδυση κατασκευής σταυλικών εγκαταστάσεων αποτελεί υποχρέωση και η διαχείριση των αποβλήτων για την καλή υγιεινή των ζώων. Το κόστος κατασκευής τους είναι περίπου 6.000 – 8.000 €.

Στις παραπάνω δαπάνες δεν έχουν προβλεφθεί δαπάνες:

 • Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων (διαφέρει κατά περίπτωση σημαντικά)
 • Κόστος Οικοδομικών αδειών (διαφέρει κατά περίπτωση σημαντικά)
 • Γεώτρηση και ο εξοπλισμός αυτής
 • Έξοδα σύνδεσης με κάποιον πάροχο ηλεκτρικού ρεύματος, μια και οι ανάγκες και οι προσφερόμενες λύσεις διαφοροποιούνται σημαντικά από περιοχή σε περιοχή. Εδώ υπάρχουν λύσεις εάν είναι υψηλό το κόστος σύνδεσης με την ΔΕΗ λόγω μεγάλης απόστασης, να γίνει μελέτης Φωτοβολταϊκής Εγκατάστασης με μπαταρίες για αυτοπαραγωγή και κάλυψη των αναγκών της εκμετάλλευσης.
 • Δεν επιδοτείται και δεν έχει συμπεριληφθεί το κόστος αγοράς του ζωϊκού κεφαλαίου.
 • Μηχανολογικός εξοπλισμό όπως τρακτέρ κάτω των 100 ίππων και τα παρελκόμενα τους δεν τα αναφέρουμε καθώς θεωρούνται ότι θα πρέπει να υπάρχουν για την μεταφορά σανών, τροφών και αποβλήτων.

Οι ενδιαφερόμενοι κτηνοτρόφοι μπορούν να ξεκινήσουν την ενασχόλησή τους με τον κλάδο, συμμετέχοντας σε κάποιο από τα παρακάτω επιδοτούμενα προγράμματα που ενισχύουν την κτηνοτροφία:

• Νέοι αγρότες 
Σχέδια Βελτίωσης
Επενδύσεις στη μεταποίηση – εμπορία γεωργικών προϊόντων

Η Αγροσύμβουλος, κάνει ακόμη ένα βήμα μπροστά και δίνει τη δυνατότητα στους νέους κτηνοτρόφους –γεωργούς και σε όλους τους ενδιαφερόμενους, να μάθουν την αξία και τις προοπτικές της κτηνοτροφίας, μέσα από τα σεμινάρια κατάρτισης που διοργανώνει.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή στα παραπάνω προγράμματα και στα σεμινάρια κατάρτισης, συμπληρώστε την Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ή επικοινωνήστε μαζί μας.

 


Σχολιάστε

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Στείλε μας την ερώτηση σου

Ένας συνεργάτης μας, θα σας δώσει μια απάντηση γρήγορα και τεκμηριωμένα.

Επικοινώνησε μαζί μας