αγροσύμβουλος | ματιά στο μέλλον

Εταιρία

Γιαγγούλη Αθανασία

 

 Δασολόγος  Δ.Π.Θ.

«Ένα έθνος που καταστρέφει τα εδάφη του καταστρέφει τον εαυτό του. Τα δάση είναι οι πνεύμονες της γης μας, καθαρίζοντας τον αέρα και δίνοντας φρέσκια δύναμη στους ανθρώπους μας.»

Δασολόγος του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης με παρακολούθηση σε μεταπτυχιακές σπουδές (Master of science) στην Αειφορική Διαχείριση Περιβάλλοντος και φυσικών πόρων με κατεύθυνση την Αειφορική Διαχείριση Ορεινών Υδρολεκανών με Ευφυή Συστήματα και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (G.I.S.). Με πρακτική άσκηση στη Διεύθυνση Δασών Κοζάνης. και  εκπαιδευτική κατάρτιση στην χαρτογράφηση και τηλεπισκόπηση εδαφών.Έχει εργαστεί ως δασολόγος παρέχοντας υπηρεσίες στο Δήμο Σερβίων – Βελβεντού μέσω της εταιρείας ΑΝΚΟ – Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε.. Επιπλέον, στην εταιρεία ΠΙΕΡΟΣ Ε.Ε. στο Βελβεντό – Κοζάνης, με αντικείμενο την υποβολή ενστάσεων για τους Δασικούς Χάρτες.