αγροσύμβουλος | ματιά στο μέλλον

Εταιρία

Κασπαρίδου Σοφία

Msc Γεωπόνος  – Αγροτικός Οικονομολόγος ΑΠΘ

«Η ενασχόληση με τον πρωτογενή τομέα αναμφισβήτητα μπορεί να αποτελέσει ανασταλτικό παράγοντα για την οικονομική κρίση στην Ελλάδα.»

Γεωπόνος Αγροτικής Οικονομίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με μεταπτυχιακές σπουδές (Master of science) στην Αειφορική Διαχείριση Περιβάλλοντος και φυσικών πόρων με κατεύθυνση την  Περιβαλλοντική Πολιτική και Ολοκληρωμένη ανάπτυξη της υπαίθρου. Με πρακτική άσκηση στη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Ορεστιάδας και έχοντας εργαστεί ως γεωπόνος – ελεγκτής διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ), έχει γνώση των προϋποθέσεων των αγροτικών επιδοτήσεων και του ΟΣΔΕ. Επίσης έχοντας υπηρετήσει στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) ως γεωπόνος – εκτιμήτρια γεωργικών ασφαλίσεων, έχει γνώση των προϋποθέσεων των γεωργικών αποζημιώσεων. Με πτυχίο της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Αθηνών (ΑΣΠΑΙΤΕ πρώην ΣΕΛΕΤΕ) έχει διδακτική εμπειρία στην Σιβιτανίδειο Σχολή Αθηνών σε θέματα γεωργικής εκπαίδευσης.