αγροσύμβουλος | ματιά στο μέλλον

Εταιρία

Ποτουρίδης Σίμος

Περιβαλλοντολόγος – Δασολόγος  Μελετητής, Διδάκτωρ Δ.Π.Θ.

«Η εναλλακτική λύση στα αδιέξοδα του σήμερα, όσον αφορά τον πρωτογενή τομέα και την παραγωγή τροφίμων, είναι μια μορφή γεωργίας πιο ήπια, που σέβεται το περιβάλλον, τον παραγωγό και τον καταναλωτή, χωρίς να θυσιάζει τη διατροφική επάρκεια. Μια γεωργία που σέβεται τους φυσικούς πόρους, που συμβάλλει στον περιορισμό της διάβρωσης, που περιορίζει την κατανάλωση και τη ρύπανση των υδάτινων πόρων, που προσπαθεί να παράγει περισσότερη ενέργεια από όση καταναλώνει αξιοποιώντας στο έπακρο την ηλιακή ενέργεια, που προστατεύει τη βιοποικιλότητα»

Δασολόγος – Περιβαλλοντολόγος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και κάτοχος υποτροφίας ΙΚΥ για την άριστη επίδοσή του. Είναι Διδάκτορας (PhD) του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δ.Π.Θ. με θέμα την «Εκτίμηση της επιφανειακής απορροής των χειμαρρικών ρευμάτων της Νήσου Κύπρου με την υιοθέτηση ευφυών και στατιστικών προτύπων». Έχει εκπονήσει διατριβή με θέμα «Ολοκληρωμένη διαχείριση υδατικών πόρων σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 2000/60/ΕΕ, για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων: Η περίπτωση της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης». Έχει συνεχή επιμόρφωση από την ECDL στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών  την χαρτογράφηση εδαφών (G.I.S.- ArcGIS – ArcInfo – ArcView ) έχοντας το G.I.S. Pro in Progress Certificate in ArcGIS, στην τοπογραφική σχεδίαση με ECDL CAD Certificate in AutoCAD, την σχεδίαση ιστοσελίδων ECDL Web Starter Certificate,  την τηλεπισκόπηση (ENVI), το Marketing των επιχειρήσεων και στατιστικών αναλύσεων SPSS, καθώς και την οργάνωση και διεξαγωγή σεμιναρίων σε μορφή Webinar. Είναι κάτοχος Μελετητικού Πτυχίου Α΄Τάξης,, Κατηγορίας 24 και 27 από το 2010.

Στην ακαδημαϊκή του πορεία υπήρξε επιστημονικός εργαστηριακός συνεργάτης στα μαθήματα των προπτυχιακών μαθημάτων του εργαστηρίου Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου, Μετεωρολογία – Κλιματολογία,  Υδρολογία – Υδραυλική και Διευθέτηση Ορεινών Υδάτων.

Στην επαγγελματική του σταδιοδρομία συγκαταλέγεται η Γεωανάλυση Α.Ε. – Κτηματολόγιο Α.Ε., όπου εργάστηκε στο κτηματολογικό γραφείο της Βέροιας. Με διδασκαλία φοιτητών σε πρακτική άσκηση στο δασικό χωριό Ελατιά Δράμας και προϋπηρεσία στο Δασαρχείο της Βέροιας του Νομού Ημαθίας, έχει άριστη γνώση των θεμάτων που αφορούν δασικά οικοσυστήματα, δασικές περιβαλλοντικές μελέτες κτλ. Επίσης, υπήρξε εκπαιδευτής στο Ι.Ε.Κ. Διδυμοτείχου και Ορεστιάδας επί σειρά ετών στις ειδικότητες Τεχνικός Φαρμάκων Καλλυντικών και Παρεμφερών Προϊόντων και Ειδικός Δασικής Προστασίας σε μαθήματα Περιβάλλοντος, Θηραματικής Διαχείρισης και  Βιολογίας – Οικολογίας Άγριων Ζώων και Πτηνών.

Το 2011 με την ιδιότητα του μελετητή δασολόγου, περιβαλλοντολόγου και συμβούλου ανάπτυξης επενδυτικών προγραμμάτων και με όραμα την Αγροτική Ανάπτυξη και Αειφορική Διαχείριση του Περιβάλλοντος, ιδρύουν με τον συνέταιρό του την εταιρεία ΑΓΡΟΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο.Ε., μια Γεωτεχνική Περιβαλλοντολογική Εταιρία Μελετών με έδρα την Ορεστιάδα.

Στην ερευνητική και συγγραφική του δραστηριότητα περιλαμβάνονται δημοσιεύσεις σε ξενόγλωσσα περιοδικά, δημοσιεύσεις και περιλήψεις σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων (proceedings papers and abstracts). Παράλληλα έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα με πιο σημαντική την «Έρευνα Επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στο υδρολογικό καθεστώς των χείμαρρων Αρμανωγείων – Δαμανιών του Δήμου Καζαντζάκη» στα πλαίσια του προγράμματος «Σχεδιασμός αρδευτικής αξιοποίησης του νερού των ταμιευτήρων Αρμανωγείων – Δαμανιών του Δήμου Καζαντζάκη». Επίσης, έχει συμμετάσχει σε μεγάλο αριθμό συνεδρίων και επιστημονικών συναντήσεων στην Ελλάδα και διεθνώς.