αγροσύμβουλος | ματιά στο μέλλον

Εταιρία

Πύθογλου Πασχαλίνα

Γεωπόνος Φυτικής Παραγωγής Δ.Π.Θ.

«Η αύξηση της παραγωγής επιτυγχάνεται με τη βελτίωση του εδάφους, τη δημιουργία ποικιλιών που αντέχουν περισσότερο στο υπάρχον έδαφος και κλίμα και τη βελτίωση της συγκομιδής. Από την επίλυση αυτών των βασικών προβλημάτων εξαρτάται η παραγωγικότητα της εργασίας στη γεωργία και η ποιότητα των προϊόντων.»

Γεωπόνος Φυτικής Παραγωγής και Φυτοπροστασίας του τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και κάτοχος υποτροφίας ΙΚΥ για την άριστη επίδοσή της. Με πρακτική άσκηση σε ιδιωτική επιχείρηση αγροτικών εφοδίων στην Αριδαία και έχοντας εργαστεί ως υπεύθυνος γεωπόνος σε εταιρεία στη λιανική πώληση αγροτικών εφοδίων, λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων, έχει γνώση στην επίβλεψη καλλιεργειών και διάγνωση και αντιμετώπιση προσβολών, καθώς και τη θρέψη των φυτών. Επίσης έχει εξοικείωση με τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και τις εναλλακτικές καλλιέργειες. Παράλληλες ασχολίες σε γεωργικές δραστηριότητες ιδιωτικής μορφής στην κτηνοτροφία – αιγοτροφία. Από την ερευνητική της δραστηριότητα έχουν προκύψει δημοσιεύσεις που αφορούν την ανάπτυξη και επικύρωση μεθόδου ανάλυσης υπολειμμάτων ζιζανιοκτόνων σε επιφανειακά ύδατα.