αγροσύμβουλος | ματιά στο μέλλον

Εταιρία

Βαβίας Σταύρος

Γεωπόνος Μελετητής, Διδάκτωρ Δ.Π.Θ.

«Η διαχείριση των φυσικών πόρων για την εξασφάλιση οικονομικής ανάπτυξης με τρόπο που να διασφαλίζει την ποσοτικά επαρκή και ποιοτικά αναλλοίωτη παράδοσή τους στις επόμενες γενιές, με δυο λόγια η «αειφόρος ανάπτυξη με επίκεντρο τον άνθρωπο», είναι το μέγα ζητούμενο σήμερα, το οποίο προσδίδει και συγκεκριμένο επίπεδο κοινωνικής αναφοράς για να κρίνονται οι πολιτικές δυνάμεις που καλούνται κάθε φορά να τοποθετηθούν απέναντι στην εφαρμογή τέτοιων πολιτικών»

Γεωπόνος PhD του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, με μετεκπαίδευση στο πανεπιστήμιο U.M.C.G. στο GRONINGEN της Ολλανδίας υπό την εποπτεία του GJALT WELLING. Κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος με θέμα την «Μικροβιακή Οικολογία παραποτάμιων καλλιεργούμενων εδαφών». Έχει εκπονήσει διατριβή με θέμα την «Αναπτυξιακή Πολιτική της Ε.Ε. σε σχέση με την Αγροτική Ανάπτυξη στον βόρειο Έβρο» και έχει επιμόρφωση στα Συστήματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην Γεωργική παραγωγή και Συστήματα διαχείρισης ποιότητας και ασφάλειας Τροφίμων (AGRO 2.1, AGRO 2.2, EUREPGAP, ISO 9001:2000, ISO 22000:2005).

Στην επαγγελματική του πορεία συγκαταλέγονται η βιομηχανία γάλακτος ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ και η Αναπτυξιακή Εταιρεία Έβρου, όπου εργάστηκε ως γεωπόνος στα πλαίσια της πρακτικής του άσκησης. Με προϋπηρεσία σε δημόσιους οργανισμούς (ΟΠΕΚΕΠΕ, ΕΛΓΑ) έχει άριστη γνώση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων και Γεωργικών Αποζημιώσεων. Επίσης, υπήρξε εκπαιδευτής σε προγράμματα ΛΑΕΚ ΟΑΕΔ για την Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας, Προστασία Περιβάλλοντος, Θέματα πιστοποίησης προϊόντων και υπηρεσιών. Στην ακαδημαϊκή του πορεία υπήρξε επιστημονικός εργαστηριακός συνεργάτης στα μαθήματα της Μικροβιολογίας Τροφίμων και Υγιεινής Γεωργικών Βιομηχανιών και Διδάσκων ΠΔ 407 στο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης Δ.Π.Θ. στα μαθήματα Συσκευασία Τροφίμων, Μικροβιολογία Γάλακτος και Τεχνολογία προϊόντων Φυτικής Προέλευσης. Το 2011 με όραμα την αγροτική ανάπτυξη δημιούργησαν με τον συνέταιρό του την εταιρεία ΑΓΡΟΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο.Ε., ένα Γεωτεχνικό Περιβαλλοντολογικό Γραφείο Μελετών με έδρα την Ορεστιάδα.

Στην ερευνητική και συγγραφική του δραστηριότητα περιλαμβάνονται δημοσιεύσεις σε ξενόγλωσσα περιοδικά, δημοσιεύσεις και περιλήψεις σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων (proceedings papers and abstracts), και εργασίες σε Τιμητικούς ή επετειακούς Τόμους. Παράλληλα έχει συμμετάσχει σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα σαν ερευνητής, με πιο σημαντικό το πρόγραμμα ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ (2005-2006) κατά τη διάρκεια του οποίου ασχολήθηκε με την εκτίμηση του επιπέδου μόλυνσης των υδροβιοτόπων της περιοχής του Έβρου. Επίσης, έχει συμμετάσχει σε μεγάλο αριθμό συνεδρίων και επιστημονικών συναντήσεων με πιο σημαντική αυτή του MARIE CURIE ACTIONS στο Torquay της Αγγλίας.

Είναι μέλος του Συντονιστικού Συμβουλίου του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, Πρόεδρος του Γεωπονικού Συλλόγου Έβρου, μέλος του Society for Microbial Ecology and Disease και πρώην Αναπληρωματικό μέλος στο ΔΣ του ΕΘΙΑΓΕ 2010-2011. Στην κοινωνική του δραστηριότητα εδρεύει η συμμετοχή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όπου έχει οριστεί και Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος ΑΜΘ από τις 1/1/2013 έως και 31/8/2014.