αγροσύμβουλος | ματιά στο μέλλον

Διάβασε στο blog

Ενημερωμένα θέματα που εσείς μας ζητήσατε.

Μεταβιβάσεις Δικαιωμάτων 2014 | Υποβολή Αιτήσεων έως 15/05/2014

Μοιράσου το:

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (9 votes, average: 5,00 out of 5)

Loading...

Με σχετική ανακοίνωση της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., δημοσιεύθηκε η καταλυτική ημερομηνία υποβολής των  αιτήσεων μεταβίβασης δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης για το έτος 2014.

Μεταβίβαση Δικαιωμάτων 2014| Αγροσύμβουλος

Η ηλεκτρονική καταχώριση των αιτήσεων Μεταβίβασης Δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης έτους 2014 θα πραγματοποιηθεί όπως και την καταχώριση δικαιωμάτων του 2013, ως εξής:

 1. Οι ενδιαφερόμενοι ακολουθούν τη διαδικασία εγγραφής για τη λήψη κωδικού για τη διαδικτυακή καταχώριση της Αίτησης Μεταβίβασης Δ.Ε.Ε 2014 η οποία είναι ενεργή, προκειμένου να καταχωρίζουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις μεταβίβασης Δ.Ε.Ε. Επισημαίνεται ότι για τους χρήστες που είχαν λάβει κωδικό τα έτη 2012, 2013 δεν απαιτείται η εγγραφή τους για λήψη νέου κωδικού, ισχύει ο παλιός κωδικός. Η διαδικτυακή εφαρμογή βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://entitlements.opekepe.gr/ 
 2. Αίτηση εγγραφής για δημιουργία νέου λογαριασμού μπορούν να υποβάλλουν μόνο οι μεταβιβαστές της αίτησης μεταβίβασης και σε περίπτωση κληρονομιάς οι κληρονόμοι, προκειμένου να καταχωρήσουν ηλεκτρονικά την αίτηση μεταβίβασης.
 3. Η καταληκτική ημερομηνία τόσο της ηλεκτρονικής καταχώρισης των αιτήσεων μεταβίβασης δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης στη διαδικτυακή εφαρμογή του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. όσο και της αποστολής τους με συνημμένα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και οι οποίες θα αποστέλλονται ανάλογα με την κατηγορία μεταβίβασης στην αντίστοιχη ταχυδρομική δ/νση είναι η 15η Μαΐου του 2014, έπειτα από την παράταση που δίνεται μόνο για το έτος ενίσχυσης 2014. Οι αιτήσεις που θα παραλαμβάνονται χωρίς να έχει προηγηθεί καταχώριση στην ανωτέρω εφαρμογή απορρίπτονται.
 4. Η έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής για την ηλεκτρονική καταχώριση της Αίτησης Μεταβίβασης Δ.Ε.Ε θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση. Με την έναρξη λειτουργίας οι αιτήσεις μεταβίβασης Δ.Ε.Ε καταχωρίζονται υποχρεωτικά στη διαδικτυακή εφαρμογή πριν την αποστολή τους ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:
 • Καταχώριση
 • Οριστικοποίηση
 • Εκτύπωση
 • Υπογραφή από του συμβαλλόμενους
 • Θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής για κάθε συμβαλλόμενο χωριστά από αρμόδια αρχή.
 • Αποστολή του φακέλου της αίτησης μεταβίβασης Δ.Ε.Ε. με συνημμένα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά με συστημένη επιστολή στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε εντός των ανωτέρω προθεσμιών.

Με τον Καν.(ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί θέσπισης κανόνων για άμεσες ενισχύσεις βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ, ο οποίος πρόκειται να εφαρμοστεί από 1η Ιανουαρίου 2015, θεσπίζονται νέα καθεστώτα άμεσης στήριξης προς τους γεωργούς και μεταρρυθμίζεται η Κοινή Αγροτική Πολιτική, όπως την γνωρίζαμε ως τώρα. Στα άρθρα 9, 24 και 34 ορίζονται τα κριτήρια του ενεργού γεωργού, οι προϋποθέσεις χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης και οι κανόνες που διέπουν τη μεταβίβαση των δικαιωμάτων ενίσχυσης, μετά το πρώτο έτος εφαρμογής του νέου καθεστώτος βασικής ενίσχυσης.

Η αντικατάσταση του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης με το νέο καθεστώς της βασικής ενίσχυσης από το 2015 συνεπάγεται τη λήξη ισχύος των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης στις 31.12.2014 και τη χορήγηση νέων δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης το 2015.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα προχωρήσει σε έκδοση εγκυκλίου σχετικά με τις αιτήσεις μεταβίβασης δικαιωμάτων ενίσχυσης για το μεταβατικό έτος 2014, στην οποία θα ορίζονται περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικές με τυχόν αλλαγές σε περίπτωση πώλησης ή μίσθωσης εκμετάλλευσης και δικαιωμάτων το 2014, εφόσον αυτή επηρεάζει την κατανομή των δικαιωμάτων στο νέο καθεστώς της βασικής ενίσχυσης.

Οι αιτήσεις μεταβιβάσεων ΔΕΕ 2014 πραγματοποιούνται πάντα με ευθύνη των παραγωγών, ειδικά όμως για το μεταβατικό έτος 2014 θα πρέπει να λάβουν υπόψη τα παρακάτω:

 1. Τα δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης, που οι παραγωγοί έχουν στην κατοχή τους το 2014 λήγουν την 31.12.2014 και το 2015 θα κατανεμηθούν νέα δικαιώματα ενίσχυσης σε όσους πληρούν τις προϋποθέσεις κατανομής και βάσει της δήλωσης του αριθμού των επιλέξιμων εκταρίων
 2. Η μεταβίβαση δικαιωμάτων ενίσχυσης λόγω πώλησης ή μίσθωσης εκμετάλλευσης ή μέρους αυτής το 2014 επηρεάζει την χορήγηση των νέων δικαιωμάτων ενίσχυσης το 2015 όσον αφορά στο πρόσωπο στο οποίο θα χορηγηθούν τα νέα δικαιώματα καθώς και στον υπολογισμό της αρχικής μοναδιαίας αξίας.

Δείτε εδώ την σχετική ανακοίνωση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Για υποβολή αιτήσεων μεταβίβασης δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης συμπληρώστε την Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.


Σχολιάστε

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Στείλε μας την ερώτηση σου

Ένας συνεργάτης μας, θα σας δώσει μια απάντηση γρήγορα και τεκμηριωμένα.

Επικοινώνησε μαζί μας