αγροσύμβουλος | ματιά στο μέλλον

Διάβασε στο blog

Ενημερωμένα θέματα που εσείς μας ζητήσατε.

Μέτρο 4.1.2 | Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος

Μοιράσου το:

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (17 votes, average: 4,82 out of 5)

Loading...

Δημοσιεύτηκε στις 25/09/2020 η υπουργική απόφαση που αποσκοπεί στον καθορισμό του θεσμικού πλαισίου για την εφαρμογή του Υπομέτρου 4.1 «Στήριξη επενδύσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και συγκεκριμένα για τη δράση 4.1.2 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος». 

Ποιος είναι ο Στόχος;

Η δράση 4.1.2. συμβάλλει στην  «Αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης ύδατος από τη γεωργία» και έμμεσα στη «Βελτίωση της οικονομικής αποδοτικότητας όλων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και διευκόλυνση της αναδιάρθρωσης και του εκσυγχρονισμού των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, ιδίως προκειμένου να αυξηθεί η συμμετοχή και ο προσανατολισμός στην αγορά και τη διαφοροποίηση της γεωργίας»

 

Ποιοι είναι Δικαιούχοι;

Δικαιούχοι της δράσης 4.1.2 μπορούν να κριθούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εμπορικού δικαίου, κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων, εφόσον κατά την ηλεκτρονική υποβολή του αιτήματος στήριξης πληρούνται οι κατά περίπτωση προϋποθέσεις:

 • Για τα Φυσικά Πρόσωπα :
 1. Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
 2. Να έχουν υποβάλλει ενιαία δήλωση εκμετάλλευσης κατά το έτος που ορίζεται στην πρόσκληση.
 3. Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι.
 4. Να μην είναι άμεσα συνταξιοδοτούμενοι.
 • Για τα Νομικά Πρόσωπα του Εμπορικού Δικαίου:
 1. Να έχουν υποβάλλει ενιαία δήλωση εκμετάλλευσης κατά το έτος που ορίζεται στην πρόσκληση.
 2. Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι.
 3. Να έχουν διάρκεια κατ΄ ελάχιστο 10 έτη από το έτος υποβολής της αίτησης στήριξης.
 4. Να μην τελούν υπό πτώχευση, λύση, αναγκαστική διαχείριση, εκκαθάριση.
 5. Να έχουν κύρια δραστηριότητα την άσκηση της γεωργίας.

Ποιο το Ύψος της Επιδότησης;

Η επιδότηση φτάνει το 80% των δαπανών για τα φυσικά πρόσωπα και το 85% για τις συλλογικές επενδύσεις.

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός δε μπορεί να υπερβεί αθροιστικά για όλες τις επενδύσεις:

 • Τα 150.000 για τις εκμεταλλεύσεις φυσικών και νομικών προσώπων.
 •  Τα 200.000 ευρώ για συλλογικές επενδύσεις.

Ο εν λόγω προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει έως και τα 500.000 ευρώ, με την προϋπόθεση ότι ο κύκλος εργασιών της τελευταίας κλεισμένης χρήσης του συλλογικού σχήματος ανέρχεται τουλάχιστον στο 25% του αιτούμενου προϋπολογισμού. Σημειώνεται πως για τα νεοσύστατα συλλογικά σχήματα ο επιλέξιμος προϋπολογισμός δε μπορεί να ξεπεράσει τα 200.000 ευρώ.

 

Ενδεικτικά μερικές από τις συμπεριλαμβανόμενες  επιλέξιμες δαπάνες:

 • Στάγδην άρδευση έως 410 ευρώ το στρέμμα
 • Γεννήτριες πετρελαίου έως 6.000 ευρώ
 • Γεωτρήσεις από 2.800 ευρώ
 • Φωτοβολταϊκά έως 3.100 ευρώ ανά kW

 

Ποιες Δαπάνες ενισχύονται;

 

 1. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού με στόχο την εξοικονόμηση ύδατος:

Υποκατηγορίες επενδύσεων :

 • Αρδευτικά συστήματα :
  • στάγδην άρδευσης και
  • μικροκαταιονισμού (σταθεροί μικροεκτοξευτές τοπικής άρδευσης χαμηλού ύψους).
 •  Δεξαμενές όγκου έως 500 κ.μ. (όπως πλαστικές, μεταλλικές κ.λπ.) που δεν απαιτούν εκσκαφές ή επιχώσεις φυσικού εδάφους.
 • Μηχανολογικός και λοιπός εξοπλισμός που αποσκοπεί στην επαναχρησιμοποίηση των υδάτων για άρδευση.
 • Γεωργία ακριβείας.
 1. Επενδύσεις στις έγγειες βελτιώσεις

Υποκατηγορίες επενδύσεων:

 • Γεωτρήσεις και πηγάδια-φρέατα αποκλειστικά αρδευτικής χρήσης, συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού τους (π.χ. σωληνώσεις, αντλία, γεννήτρια, ηλεκτρολογικός πίνακας, υδρομετρητής) και της απαραίτητης κτιριακής υποδομής (π.χ. μικρό αντλιοστάσιο).
 • Επιμέρους εξοπλισμός για τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων γεωτρήσεων/πηγαδιών (ενδεικτικά: αλλαγή αντλίας, γεννήτριας, ηλεκτρολογικού πίνακα, εγκατάσταση υδρομετρητή).
 • Δεξαμενές (χωμάτινες, μεταλλικές, κ.λπ.) που απαιτούν εκσκαφές ή επιχώσεις φυσικού εδάφους και χρησιμεύουν για την αποθήκευση νερού βροχής (όμβρια) για την εξυπηρέτηση των αρδευτικών συστημάτων της εκμετάλλευσης.

Δείτε αναλυτικά την υπουργική απόφαση:


Μάθε περισσότερα!

Πως;

 Επικοινώνησε μαζί μας ή συμπλήρωσε την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος!

 


 

 

Σχολιάστε

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Στείλε μας την ερώτηση σου

Ένας συνεργάτης μας, θα σας δώσει μια απάντηση γρήγορα και τεκμηριωμένα.

Επικοινώνησε μαζί μας