αγροσύμβουλος | ματιά στο μέλλον

Διάβασε στο blog

Ενημερωμένα θέματα που εσείς μας ζητήσατε.

Μέτρο 6.3 | Αποτελέσματα Πελοποννήσου

Μοιράσου το:

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (6 votes, average: 4,83 out of 5)

Loading...

Αναρτήθηκαν στις 18/11/2019 η Απόφαση Ένταξης και στις 15/11/2019 οι Πινάκες αποτελεσµάτων ∆ιοικητικού ελέγχου στο Υποµέτρο 6.3 «Ανάπτυξη µικρών γεωργικών εκµεταλλεύσεων» του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020» της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Μέτρο 6.3 | Ανάπτυξη Μικρών Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων
    • 309 επιλέξιµες αιτήσεις που καλύπτονται από τον προϋπολογισµό της πρόσκλησης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου συνολικού ποσού δηµόσιας δαπάνης 4.326.000 €
    • 53 µη επιλέξιµες αιτήσεις
    • Οι δεσμεύσεις και οι υποχρεώσεις των δικαιούχων εκκινούν την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης πράξης και η διάρκειά τους ορίζεται στο χρονοδιάγραμμα που αναφέρεται στο επιχειρηματικό τους σχέδιο, όπως αυτό έχει υποβληθεί από κάθε δικαιούχο στο ΠΣΚΕ και διαμορφωθεί κατά το διοικητικό έλεγχο.
    • Η ελάχιστη διάρκεια υλοποίησης Επιχειρηματικού Σχεδίου είναι τα 3 έτη και η μέγιστη τα 4 έτη.

Δείτε εδώ τις Αποφάσεις Ένταξης ανά περιφέρεια!

| Δείτε εδώ την Απόφαση Ανάρτησης πινάκων |

Οι υποψήφιοι των οποίων οι αιτήσεις έχουν συµπεριληφθεί στους ανωτέρω πίνακες έχουν το δικαίωµα υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής µε την έννοια του άρθρου 25 του νόµου 2690/1999 κατά της παρούσας. Οι ενδικοφανείς προσφυγές ασκούνται άπαξ, εντός της αποκλειστικής προθεσµίας 15 ηµερολογιακών ηµερών, από την εποµένη της έκδοσης της απόφασης ανάρτησης πινάκων.

Δείτε αναλυτικά την Απόφαση Ένταξης


Θέλετε να μάθετε περισσότερα;
Επικοινωνήστε μαζί μας ή συμπληρώστε την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος!


Σχολιάστε

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Στείλε μας την ερώτηση σου

Ένας συνεργάτης μας, θα σας δώσει μια απάντηση γρήγορα και τεκμηριωμένα.

Επικοινώνησε μαζί μας