αγροσύμβουλος | ματιά στο μέλλον

Διάβασε στο blog

Ενημερωμένα θέματα που εσείς μας ζητήσατε.

Ομάδες Παραγωγών | Διαδικασία Αναγνώρισης

Μοιράσου το:

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (6 votes, average: 5,00 out of 5)

Loading...

Η αναγνώριση της ομάδας παραγωγών πραγματοποιείται με την υποβολή αίτησης που απευθύνεται στην Πρωτοβάθμια Επιτροπή Αναγνώρισης και Ελέγχου (Π.Ε.Α.), από το νομικό πρόσωπο στην υπηρεσιακή μονάδα της Περιφερειακής Ενότητας (ΔΑΟΚ) στην εδαφική περιφέρεια της οποίας έχει την έδρα του.

Στην αίτηση αναγράφονται υποχρεωτικά τα παρακάτω:

 • η επωνυμία του νομικού προσώπου,
 • ο αριθμός του Φορολογικού του Μητρώου
 • ο αριθμός του αντίστοιχου Μητρώου που τηρείται από τις αρμόδιες Αρχές, ανάλογα με τη νομική μορφή του νομικού προσώπου

Ποια δικαιολογητικά συνοδεύουν την αίτηση;

Α) Για την αναγνώριση των Ομ.Π. και των Ο.Π.

α) Αναλυτική κατάσταση των μελών (Α.Φ.Μ., ελάχιστη αξία εμπορευθείσας παραγωγής)

β) Απόσπασμα πρακτικών του αρμοδίου για τη λήψη σχετικών αποφάσεων οργάνου του νομικού προσώπου

γ) Απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης των μελών

δ) Επιχειρηματικό Σχέδιο πενταετούς διάρκειας που θα περιγράφει τον τρόπο και τα μέσα επίτευξης των στόχων της ομάδας ώστε να εξασφαλίζεται η βιωσιμότητά της.

ε) Καταστατικό λειτουργίας υπογεγραμμένο από όλα τα μέλη της ομάδας.

στ) Πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση ή δεν τελεί υπό εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση,

ζ) Υπεύθυνη δήλωση των μελών ότι δεν ανήκουν σε άλλη ομάδα παραγωγών ή οργάνωση που διαχειρίζεται το ίδιο προϊόν.

Β)  Για την αναγνώριση του νομικού προσώπου ως Ε.Ο.Π. 

α) Αναλυτική κατάσταση των νομικών προσώπων που έχουν αναγνωριστεί ως Ο.Π. και είναι μέλη του νομικού προσώπου που θέλει να αναγνωριστεί σαν Ε.Ο.Π.

β) Τις αποφάσεις αναγνώρισης ως Ο.Π. των νομικών προσώπων- μελών του νομικού προσώπου που θέλει να αναγνωριστεί ως Ε.Ο.Π.

γ) Απόσπασμα πρακτικών του αρμοδίου για τη λήψη σχετικών αποφάσεων οργάνου του νομικού προσώπου, από το οποίο προκύπτει η έγκριση σύστασης και λειτουργίας της Ε.Ο.Π.

Ποια είναι τα κριτήρια αναγνώρισης;

Α) Για την αναγνώριση των Ομ.Π. απαιτούνται ανά τομέα αγροτικής παραγωγής τουλάχιστον πέντε (5) φυσικά ή νομικά πρόσωπα μέλη παραγωγοί.

Β) Για την αναγνώριση των Ομ.Π. φυτικής παραγωγής απαιτούνται:

 • δέκα (10) φυσικά ή νομικά πρόσωπα μέλη παραγωγοί
 • επιχειρηματικό σχέδιο
 • δεν απαιτείται ελάχιστη αξία εμπορευθείσας παραγωγής.

Γ) Για την αναγνώριση Ο.Π. απαιτούνται:

 •  τουλάχιστον είκοσι (20) μέλη
 • επιχειρηματικό σχέδιο

Η απαιτούμενη ελάχιστη αξία εμπορευθείσας παραγωγής, για όλα τα προϊόντα που δύνανται να αναγνωριστούν ως Ο.Π. καθορίζεται σε 250.000 χιλιάδες ευρώ.

Δ) Για την αναγνώριση αλιευτικών και βιολογικών Ο.Π. απαιτούνται:

 • τουλάχιστον δέκα (10) μέλη
 • επιχειρηματικό σχέδιο
 • ελάχιστη εμπορευθείσα παραγωγή 100.000 χιλ. ευρώ.

Ε) Για την αναγνώριση ΕΟΠ απαιτούνται τουλάχιστον δύο (2) αναγνωρισμένες Ο.Π.

Η ελάχιστη διάρκεια συμμετοχής με την ιδιότητα του μέλους σε Ομ.Π., Ο.Π. και Ε.Ο.Π., δεν δύναται να είναι κατώτερη από ένα έτος. Μέλη αναγνωρισμένων Ομ.Π., Ο.Π. και Ε.Ο.Π., εφόσον θελήσουν να αποχωρήσουν από αυτές, απαγορεύεται να εγγραφούν σε άλλη Ομ.Π., Ο.Π. και Ε.Ο.Π., που είναι αναγνωρισμένη για τα ίδια προϊόντα, ή να συστήσουν άλλη Ομ.Π., Ο.Π. και Ε.Ο.Π., για τα ίδια προϊόντα, εάν δεν παρέλθει ένα (1) έτος από την αποχώρησή τους.

Δείτε εδώ το ΦΕΚ

 

 

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;
Επικοινωνήστε μαζί μας ή συμπληρώστε την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος!


Σχολιάστε

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Στείλε μας την ερώτηση σου

Ένας συνεργάτης μας, θα σας δώσει μια απάντηση γρήγορα και τεκμηριωμένα.

Επικοινώνησε μαζί μας