αγροσύμβουλος | ματιά στο μέλλον

Έργα

Οικιακά Φωτοβολταϊκά

Επένδυση χωρίς ρίσκο και με ικανοποιητικές ετήσιες αποδόσεις για αρκετά χρόνια χαρακτηρίζεται η κατασκευή φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων σε βιομηχανικές στέγες και κτίρια.

Ο νόμος επιτρέπει την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων έως 10 KWp στο δώμα ή τη στέγη νομίμως υφισταμένου κτιρίου, συμπεριλαμβανομένων στεγάστρων βεραντών, προσόψεων και σκιάστρων, καθώς και βοηθητικών χώρων του κτιρίου, όπως αποθήκες και χώροι στάθμευσης.

Το πρόγραμμα αυτό αφορά ιδιώτες και μικρές επιχειρήσεις και δίνει τη δυνατότητα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων σε στέγες, σκέπαστρα και ακάλυπτους χώρους κτιρίων, εξασφαλίζοντας παράλληλα μηνιαίο αφορολόγητο εισόδημα ανάλογα με το μέγεθος της παραγόμενης ενέργειας.