αγροσύμβουλος | ματιά στο μέλλον

Διάβασε στο blog

Ενημερωμένα θέματα που εσείς μας ζητήσατε.

Ποσά χρηματοδοτήσεων νέων μέτρων ΠΑΑ 2014-2020

Μοιράσου το:

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (6 votes, average: 5,00 out of 5)

Loading...

Για το ΠΑΑ 2014-2020 έχει καταρτιστεί νέο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΦΕΚ 1273 Β΄/04- 05-2016), το οποίο σχεδιάστηκε με γνώμονα τη διαφάνεια και την απλοποίηση των διαδικασιών τηρώντας τις σχετικές κανονιστικές και νομοθετικές διατάξεις.

agrotikianaptixi

Ποιο είναι το όραμα του νέου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης;

Αποτελείται από την «Ολοκληρωμένη ανάπτυξη και βιώσιμη ανταγωνιστικότητα του αγροτικού χώρου» και τον σχεδιασμό, που αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα, στην ανάδειξη του πολυλειτουργικού χαρακτήρα των αγροτικών περιοχών και στην προστασία του περιβάλλοντος.

Η στρατηγική για την αγροτική ανάπτυξη κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020 αποτελεί όχι μόνο συνέχεια πολλών παρεμβάσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά την προηγούμενη περίοδο, αλλά και το σημείο εκκίνησης για νέες και καινοτόμες παρεμβάσεις στον αγροτικό χώρο και την αγροτική οικονομία.

Για το νέο πρόγραμμα προβλέπεται τόσο η αποκεντρωμένη υλοποίηση συγκεκριμένων μέτρων και δράσεων όσο και η χωρική ή και τομεακή εξειδίκευση ομάδας μέτρων και δράσεων.

 Ακολουθεί πίνακας με τα εγκεκριμένα μέτρα και τις χρηματοδοτικές τους βαρύτητες:

ΜΕΤΡΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ / ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

 (€)

ΒΑΡΥΤΗΤΑ

 (%)

1 Δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης

70.000.000

1,48

2 Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες αντικατάστασης στην εκμετάλλευση

125.000.000

2,65

3 Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων

40.470.000

0,86

4 4.1 Επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις

356.794.642

7,56

4.2 Επενδύσεις στη μεταποίηση/ εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων

250.000.000

5,30

4.3 Επενδύσεις που συνδέονται με εγγειοβελτιωτικά έργα

454.856.540

9,64

Λοιπές επενδύσεις σε υποδομές

86.836.976

1,84

5 Αποκατάσταση του γεωργικού παραγωγικού δυναμικού που επλήγη από φυσικές καταστροφές και ανάληψη κατάλληλων προληπτικών δράσεων

40.000.000

0,85

6 6.1 Ενισχύσεις εκκίνησης επιχείρησης για νέους γεωργούς

276.800.000

5,87

6.2 Ενισχύσεις εκκίνησης επιχείρησης για μη γεωργικές δραστηριότητες σε αγροτικές περιοχές

40.000.000

0,85

6.3 Ενισχύσεις εκκίνησης επιχείρησης για την ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων

22.000.000

0,47

Λοιπές δραστηριότητες για την ανάπτυξη επιχειρήσεων

38.000.000

0,81

7 Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές

96.806.561

2,05

8 Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών

254.205.500

5,38

9 Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών στους τομείς της γεωργίας και της δασοκομίας

25.000.000

0,53

10

Ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα

354.141.359

7,51

11 Βιολογική Γεωργία

600.875.000

12,74

12 Αντισταθμιστική ενίσχυση σε δασικές περιοχές του Natura 2000

7.500.000

0,16

13 Ενισχύσεις περιοχών που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα

950.005.216

20,13

14 Ενίσχυση για την καλή διαβίωση των ζώων

10.000.000

0,21

16

Συνεργασία

97.000.000

2,06

19

Στήριξη της τοπικής ανάπτυξης LEADER (ΤΑΠΤΚ)

400.000.000

8,48

20

Τεχνική βοήθεια

60.000.000

1,27

Πώς διαρθρώνεται η στρατηγική του Προγράμματος;

Γύρω από δύο αλληλένδετους και συμπληρωματικούς κεντρικούς στόχους:

  • Τη μετάβαση σε ένα ισχυρό, αειφόρο αγροδιατροφικό σύστημα.
  • Την αύξηση της «προστιθέμενης» αξίας των αγροτικών περιοχών μέσω συγκεκριμένων στρατηγικών επιλογών όπως:
  1. Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας του αγροδιατροφικού συστήματος και ενίσχυση της αξίας αλυσίδας των εγχώριων αγροτικών προϊόντων
  2. Η αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας
  3. Η προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων και αντιμετώπιση ή/και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
  4. Η ενίσχυση του κοινωνικού ιστού στις αγροτικές περιοχές

| Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 |

Το σύνολο των πόρων του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) για την Ελλάδα κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 ανέρχονται σε 4,7 δις € περίπου, τα οποία αντιστοιχούν σε περίπου 6 δις € δημόσια δαπάνη.

Στο ΠΑΑ 2014-2020 διατηρείται η γνωστή παλέτα μέτρων, όπως Σχέδια βελτίωσης, Μεταποίηση και εμπορία αγροτικών προϊόντων, Νέοι αγρότες, Υποδομές για την ανάπτυξη και προσαρμογή της γεωργίας, Ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα, Δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης, Συμβουλευτικές υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης, Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων.

Τα νέα σημαντικά μέτρα και υπομέτρα που εισάγονται είναι:

  • Δράσεις συνεργασίας με διευρυμένο πεδίο δυνατότητας μεταξύ διαφορετικών φορέων του χώρου της αγροτικής ανάπτυξης. Προβλέπεται,  η σύσταση Επιχειρησιακών Ομάδων, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την Παραγωγικότητα και Βιωσιμότητα της Γεωργίας, με σκοπό τη σύνδεση γεωργικής έρευνας και πράξης.
  • Η προσέγγιση LEADER για την τοπική ανάπτυξη αποκτά πέραν από τον πολυτομεακό και πολυταμειακό χαρακτήρα και συνιστά τις «Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με την πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων».
  • Επιπλέον, εισάγεται και μια σειρά μέτρων, μεταξύ των οποίων η Ανάπτυξη μικρών εκμεταλλεύσεων, οι Ενισχύσεις εκκίνησης επιχειρήσεων εκτός γεωργικού τομέα στις αγροτικές περιοχές, οι Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών, η Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών.

 

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;
Επικοινωνήστε μαζί μας ή συμπληρώστε την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος!


Σχολιάστε

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Στείλε μας την ερώτηση σου

Ένας συνεργάτης μας, θα σας δώσει μια απάντηση γρήγορα και τεκμηριωμένα.

Επικοινώνησε μαζί μας