αγροσύμβουλος | ματιά στο μέλλον

Υπηρεσίες

Ματιά στο μέλλον

Εκπαίδευση

Η τάση επιστροφής στη φύση επιδέχεται πολλές αναγνώσεις. Η Αγροσύμβουλος με μια σύγχρονη ματιά στο μέλλον, καινοτομεί δημιουργώντας ένα σύγχρονο eclass, με βασική επιδίωξή μας  την παροχή έγκυρης ενημέρωσης, εξειδίκευσης και κατάρτισης όσον αφορά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του αγροτικού τομέα. Στη σύγχρονη διαρκώς αναπτυσσόμενη κοινωνία η αύξηση των γνώσεων γίνεται με πολύ γρήγορους ρυθμούς και οι απαιτήσεις της αγοράς εργασίας συνεχώς αλλάζουν.

Δηλώστε συμμετοχή στα σεμινάρια κατάρτισης που διοργανώνουμε με στόχο την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού που ενδιαφέρεται να δραστηριοποιηθεί στον πρωτογενή τομέα, καθώς παρέχουμε τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες που χρειάζεστε για να ανταποκριθείτε με επιτυχία στις απαιτήσεις μιας αγροτικής εκμετάλλευσης.

Webinars

Μάθε πως μπορείς να παρακολουθήσεις τα σεμινάρια μας από το υπολογιστή του σπιτιού σου!!! 

Σεμινάρια 

Νέοι Αγρότες 

e-class 

e-books