αγροσύμβουλος | ματιά στο μέλλον

Διάβασε στο blog

Ενημερωμένα θέματα που εσείς μας ζητήσατε.

Βιολογική Γεωργία | Κριτήρια Επιλογής

Μοιράσου το:

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (8 votes, average: 5,00 out of 5)

Loading...

Τα κριτήρια επιλογής τα οποία πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι, ώστε να κριθούν δικαιούχοι είναι…

biololiki-georgia_kritiria-epilogis

Βιολογική Γεωργία | Κριτήρια Επιλογής | Αγροσύμβουλος

 

 

 

Το Μέτρο 2.1.4  «Γεωργοπεριβαλλοντικές Ενισχύσεις» το οποίο μεταξύ των άλλων περιλαμβάνει τη Δράση 1.1 Βιολογική  Γεωργία είναι μέτρα που αφορούν την παροχή ενισχύσεων με στόχο:

 • Την προστασία των φυσικών πόρων (έδαφος, νερό, αέρας) και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας
 • Την αειφόρο ανάπτυξη
 • Την προσφορά εγγυήσεων στους καταναλωτές για ασφαλή γεωργικά προϊόντα

| Ποιοι είναι οι δικαιούχοι; |

Ως δικαιούχοι των ενισχύσεων της δράσης 1.1 μπορούν να κριθούν φυσικά και νομικά πρόσωπα τα οποία πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ως επαγγελματίες αγρότες και είναι κάτοχοι αγροτικής εκμετάλλευσης οι οποίοι πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Είναι φυσικά πρόσωπά που λαμβάνουν από την απασχόλησή τους σε αγροτική δραστηριότητα το 35% τουλάχιστον του συνολικού τους ετήσιου εισοδήματος, με εξαίρεση τους απασχολούμενους σε αγροτική δραστηριότητα σε νησιά με πληθυσμό μέχρι 100.000 κατοίκους για τους οποίους απαιτείται τουλάχιστον το 25% του συνολικού τους ετήσιου εισοδήματος
 • Είναι νομικά πρόσωπα που λαμβάνουν από την απασχόλησή τους σε αγροτική δραστηριότητα το 50% τουλάχιστον του συνολικού τους ετήσιου εισοδήματός και τα οποία έχουν νομική προσωπικότητα, όπως η έννοια αυτή ορίζεται στο εμπορικό δίκαιο.

Από τους υποψηφίους που πληρούν τα παραπάνω κριτήρια επιλεξιµότητας γίνεται κατάταξη αυτών. Η σειρά κατάταξης προκύπτει ως άθροισµα της βαθµολογίας που συγκεντρώνουν ξεχωριστά σε κάθε ένα από τα γενικά κριτήρια επιλογής και της βαθµολογίας που συγκεντρώνουν ξεχωριστά σε κάθε ένα από τα ειδικά κριτήρια επιλογής της δράσης. Συγκεκριµένα τα κριτήρια επιλογής, η βαθµολογία και η σειρά προτεραιότητας των είναι ως εξής:

Ειδικά κριτήρια επιλογής Βαθµοί
Παραγωγός βιολογικών ζωοτροφών 10
Παραγωγός ζωικών βιολογικών προϊόντων  5
Παραγωγός προϊόντων ΠΟΠ, ΠΓΕ (µέρος ή σύνολο παραγωγής)  10
Μέγεθος υπό ένταξη εκµετάλλευσης:
• Έκταση 2 – 4 Ha 
10
Μέγεθος υπό ένταξη εκµετάλλευσης:
• Έκταση > 4 Ha 
15
Εκµετάλλευση σε νησί µε πληθυσµό µικρότερο των 3100 κατοίκων 10

Η σειρά προτεραιότητας των ειδικών κριτηρίων επιλογής είναι:

 • Μέγεθος εκµετάλλευσης: έκταση > 4 Ha
 • Μέγεθος εκµετάλλευσης: έκταση 2 – 4 Ha
 • Παραγωγός ζωικών βιολογικών προϊόντων
 • Παραγωγός προϊόντων ΠΟΠ, ΠΓΕ (µέρος ή σύνολο παραγωγής)
 • Παραγωγός βιολογικών ζωοτροφών
 • Εκµετάλλευση σε νησί µε πληθυσµό µικρότερο των 3100 κατοίκων

Γενικά κριτήρια επιλογής Βαθµοί
Επαγγελµατίας αγρότης 50
Νέος γεωργός µε επιχειρηµατικό σχέδιο µέτρο 1.1.2 του Π.Α.Α 2007-2013  30
Επαγγελµατίας αγρότης µε αγροτικό εισόδηµα µεγαλύτερο ή ίσο του 50% του συνολικού ετήσιου εισοδήµατος 20
Έκταση σε περιοχή NATURA 2000 µεγαλύτερη του 50% της συνολικής υπό ένταξη έκτασης  20
Έκταση σε περιοχή NATURA 2000 από 10 έως και 50% της συνολικής υπό ένταξη έκτασης 10
Μόνιµος κάτοικος του ∆ήµου που βρίσκεται η έδρα της εκµετάλλευσης  10

Η σειρά προτεραιότητας των γενικών κριτηρίων επιλογής είναι:

 • Έκταση σε περιοχή NATURA 2000 µεγαλύτερη του 50% της συνολικής υπό ένταξη έκτασης
 • Έκταση σε περιοχή NATURA 2000 από 10 έως και 50% της συνολικής υπό ένταξη έκτασης
 • Νέος γεωργός µε επιχειρηµατικό σχέδιο του µέτρου 1.1.2 του Π.Α.Α 2007-2013
 • Επαγγελµατίας αγρότης µε αγροτικό εισόδηµα µεγαλύτερο ή ίσο του 50% του συνολικού ετήσιου εισοδήµατος
 • Επαγγελµατίας αγρότης
 • Μόνιµος κάτοικος του ∆ήµου που βρίσκεται η έδρα της εκµετάλλευσης

| Δείτε τα απαραίτητα δικαιολογητικά |

Σε περίπτωση ισοβαθµίας προηγούνται στη σειρά κατάταξης όσοι συγκεντρώνουν µεγαλύτερη βαθµολογία στα ειδικά κριτήρια επιλογής, µε την παραπάνω σειρά προτεραιότητας και σε περίπτωση νέας ισοβαθµίας λαµβάνονται υπόψη τα γενικά κριτήρια µε την σειρά προτεραιότητας, όπως αναφέρεται παραπάνω.

Όλα τα παραπάνω κριτήρια επιλογής, µε εξαίρεση τη µόνιµη κατοικία του ∆ήµου που βρίσκεται η έδρα της εκµετάλλευσης για την οποία απαιτείται προσκόµιση σχετικού δικαιολογητικού, προκύπτουν µηχανογραφικά. Για την τεκµηρίωση της ιδιότητας του νέου γεωργού µε επιχειρηµατικό σχέδιο απαιτείται απόφαση ένταξης στο µέτρο 1.1.2 «Εγκατάσταση νέων γεωργών» του Π.Α.Α 2007-2013, η ύπαρξη της οποίας ελέγχεται µηχανογραφικά.

Θέλεις να μάθεις περισσότερα;

Συμπληρώστε την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή επικοινωνήστε μαζί μας για να σας καθοδηγήσουμε.

Κατεβάστε ΔΩΡΕΑΝ το e – book για το πρόγραμμα Βιολογικής Γεωργίας

Καταγραφή


Σχολιάστε

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Στείλε μας την ερώτηση σου

Ένας συνεργάτης μας, θα σας δώσει μια απάντηση γρήγορα και τεκμηριωμένα.

Επικοινώνησε μαζί μας