αγροσύμβουλος | ματιά στο μέλλον

Διάβασε στο blog

Ενημερωμένα θέματα που εσείς μας ζητήσατε.

Χορήγηση κρατικών ενισχύσεων | Παραγωγοί πωλητές λαϊκών αγορών

Μοιράσου το:

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (11 votes, average: 4,64 out of 5)

Loading...

Χορήγηση κρατικών οικονομικών ενισχύσεων με την μορφή άμεσης επιχορήγησης στον κλάδο των παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών, λόγω τροποποίησης των όρων λειτουργίας των λαϊκών αγορών για προληπτικούς λόγους κατά την διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19 .

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι;  

Δικαιούχοι άμεσης επιχορήγησης μέσω κρατικής οικονομικής ενίσχυσης στο πλαίσιο της παρούσας είναι οι παραγωγοί πωλητές στις λαϊκές αγορές όλης της χώρας, οι οποίοι πληρούν σωρευτικά τις κάτωθι προϋποθέσεις:

 • Έχουν υποβάλει Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης για το έτος 2019, έως και 31/12/2019.
 • Έχουν «Άδεια Παραγωγού Πωλητή Λαϊκών Αγορών».
 • Δεν ήταν κάτοχοι προβληματικής επιχείρησης στις 31/12/2019.
 • Δεν εξακολουθούν να έχουν στη διάθεσή τους ενίσχυση που έχει κριθεί ασυμβίβαστη.
 • Επιπλέον των ανωτέρω, όσοι παραγωγοί πωλητές λαϊκών αγορών δραστηριοποιούνται στον κλάδο νωπών οπωροκηπευτικών ή οικοτεχνίας, να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών (ΜΕΝΟ) ή/και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας (ΚΗΜΟ).

Υποβολή αιτήσεων έως 23/09/2020

Ποιο είναι το ύψος της ενίσχυσης;  

Το ύψος του κατ’ αποκοπή ποσού οικονομικής ενίσχυσης ορίζεται ως ακολούθως:

 • σε 1.500 ευρώ ανά παραγωγό πωλητή σε λαϊκές αγορές, του οποίου η δραστηριότητα διεκόπη λόγω της απαγόρευσης των μετακινήσεων από Περιφέρεια σε Περιφέρεια, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
 • σε 1.500 ευρώ ανά παραγωγό πωλητή σε λαϊκές αγορές της Περιφέρειας Θεσσαλίας, η λειτουργία των οποίων ανεστάλη για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
 • σε 500 ευρώ ανά παραγωγό πωλητή σε λαϊκές αγορές, του οποίου η δραστηριότητα περιορίσθηκε λόγω τροποποίησης των όρων λειτουργίας των λαϊκών αγορών για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
Εξαιρούνται των ως άνω ενισχύσεων οι παραγωγοί πωλητές σε λαϊκές αγορές του κλάδου παραγωγής ανθέων. 

Η συνολική ενίσχυση που μπορεί να λάβει ο παραγωγός στο πλαίσιο της παρούσας αθροιζόμενη με οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση που έχει λάβει βάσει του τμήματος 3.1 του Προσωρινού Πλαισίου από οποιαδήποτε πηγή δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 100.000 €. Στο ποσό των 100.000 € περιλαμβάνονται κάθε μορφής φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις.

Ποια είναι η διαδικασία αίτησης και πληρωμής; 

Αρμόδιος φορέας για την χορήγηση των κρατικών ενισχύσεων της παρούσης είναι ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.).

 1. Οι δικαιούχοι παραγωγοί υποβάλουν ηλεκτρονικά Αίτηση ενίσχυσης  εντός σαράντα πέντε ημερών (45) από την δημοσίευση της παρούσας απόφασης.
 2. Η Διεύθυνση Πληροφορικής του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποιεί διασταυρωτικούς μηχανογραφικούς ελέγχους των Αιτήσεων ενίσχυσης και συντάσσει τις καταστάσεις με τους δικαιούχους παραγωγούς πωλητές σε λαϊκές αγορές.
 3. Κατόπιν η Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. προβαίνει στην αναγνώριση και εκκαθάριση της δαπάνης σε όσους κρίνονται δικαιούχοι ενίσχυσης και διαβιβάζει σχετικό φάκελο πληρωμής στη Διεύθυνση Πληρωμών.
 4. Οι Υπηρεσίες του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. υποχρεούνται να πραγματοποιήσουν οπτικό δειγματοληπτικό έλεγχο σε ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) επί του συνόλου των αιτήσεων που θα υποβληθούν.
 5. Η Διεύθυνση Πληρωμών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. προβαίνει στην έκδοση εντολής πληρωμής  για την πίστωση των ατομικών τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων.
 6. Για τους αιτούντες που από τον πρώτο διασταυρωτικό έλεγχο δεν πληρούν το σύνολο των προϋποθέσεων, πραγματοποιούνται αρμοδίως συμπληρωματικοί έλεγχοι και ολοκληρώνεται η διαδικασία σε επόμενη πληρωμή.

  Η χρηματοδότηση καταβάλλεται στους δικαιούχους το αργότερο μέχρι την 31/12/2020.

  Δείτε εδώ ολόκληρο το ΦΕΚ

  Μάθε περισσότερα!

  Πως;

  Επικοινώνησε μαζί μας ή συμπλήρωσε την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος!


Σχολιάστε

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Στείλε μας την ερώτηση σου

Ένας συνεργάτης μας, θα σας δώσει μια απάντηση γρήγορα και τεκμηριωμένα.

Επικοινώνησε μαζί μας