αγροσύμβουλος | ματιά στο μέλλον

Διάβασε στο blog

Ενημερωμένα θέματα που εσείς μας ζητήσατε.

Υπομέτρο 7.1 | Προστασία της Βιοποικιλότητας και Αειφόρου Διαχείρισης γεωργικών εκτάσεων

Μοιράσου το:

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (9 votes, average: 5,00 out of 5)

Loading...

Προκηρύχθηκε η πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων, πράξεων στο πλαίσιο του υπομέτρου 7.1 << Εκπόνηση θεματικών σχεδίων διαχείρησης για τον τομέα της γεωργίας σε προστατευόμενες περιοχές >>.

Στόχος του υπομέτρου είναι η προώθηση της αειφόρου διαχείρησης των αγροτικών εκτάσεων που βρίσκονται στις προστατευόμενες περιοχές εφαρμογής του και ταυτόχρονα της διατήρησης και προστασίας της τοπικής βιοποικιλότητας. 

Δικαιούχοι είναι φορείς εντός Δημοσίου Τομέα (Υπ.Α.Α.Τ., Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, ΟΤΑ Β’ βαθμού) με σχετική αρμοδιότητα που θα καλύπτει το σύνολο της κάθε ομάδας περιοχών εφαρμογής του Υπομέτρου 7.1 .

Συνολικά, προβλέπεται να εκπονηθούν δέκα (10) θεματικά σχέδια διαχείρισης (ΘΣΔ), ένα για κάθε μία από τις 10 χωρικές ενότητες / ομάδες προστατευόμενων περιοχών του Υπομέτρου 7.1.

Η μέγιστη συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ανα Θεματικό Σχέδιο Διαχείρησης ανέρχεται στο ποσό των 90.000 €, ενώ η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται στα 900.000 €

Ποσά χρηματοδοτήσεων νέων μέτρων ΠΑΑ 2014-2020

Γεωργικές Περιοχές Εφαρμογής

Η παρούσα πρόσκληση αφορά αγροτικές περιοχές της χώρας, με σημαντικές καλλιεργούμενες εκτάσεις ή/και βοσκοτόπους – σύμφωνα με στοιχεία του ΟΣΔΕ 2015 – που βρίσκονται σε  προστατευόμενες περιοχές και ειδικότερα σε:

  • περιοχές του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου NATURA 2000 και
  • Εθνικά Πάρκα (Ν. 3937/2011).

Οι ευρύτερες περιοχές εφαρμογής – προστατευόμενες περιοχές – είναι ομαδοποιημένες, με γεωγραφικά και μορφολογικά κριτήρια, σε δέκα (10) χωρικές ενότητες/ομάδες και αποτυπώνονται σε σχετικό πίνακα του ΠΑΑ 2014-2020.

Υποβολή προτάσεων από 28/01/2019 μέχρι 15/03/2019 

Επιλέξιμες Δαπάνες

Ως επιλέξιμες είναι, σύμφωνα με το άρθρο 60 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, οι δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί μετά την υποβολή της αίτησης στήριξης και ως την 31η Δεκεμβρίου 2023. Συγκεκριμένα δαπάνες σχετικές με :

  • Την κατάρτιση των μελετών και συναφών υποστηρικτικών υπηρεσιών σχετικών με την εκπόνηση των θεματικών σχεδίων διαχείρισης για τον τομέα της γεωργίας στις προστατευόμενες περιοχές, συμπεριλαμβανομένων δαπανών για απόκτηση δαπανών, διεξαγωγή έρευνας πεδίου και επεξεργασίας των στοιχείων της, χαρτογράφησης και αξιολόγησης των δεδομένων.
  • Τη διεξαγωγή ενεργειών δημοσιότητας, διαβούλευσης και ευαισθητοποίησης των ενδιαφερομένων μερών, οργάνωσης και υλοποίησης των συμμετοχικών διαδικασιών που προβλέπονται στην πράξη, όπως διοργάνωση εκδηλώσεων, συναντήσεων, προμήθεια & παροχή ενημερωτικού υλικού.

 Μη επιλέξιμες δαπάνες

  • Επενδυτικές δαπάνες ( όπως κατασκευή υποδομών ) και συναφείς γενικές δαπάνες ( όπως μελέτες κατασκευής).
  • Λειτουργικές δαπάνες υποδομών και φορέων.
  • Ο Φ.Π.Α. που είναι ανακτήσιμος βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

 

| Δείτε Αναλυτικά την Πρόσκληση Εδώ |


Θέλετε να μάθετε περισσότερα;
Επικοινωνήστε μαζί μας ή συμπληρώστε την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.


Σχολιάστε

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Στείλε μας την ερώτηση σου

Ένας συνεργάτης μας, θα σας δώσει μια απάντηση γρήγορα και τεκμηριωμένα.

Επικοινώνησε μαζί μας