αγροσύμβουλος | ματιά στο μέλλον

Έργα

Εκπαίδευση

Επιθυμείτε να ασχοληθείτε με τον αγροτικό τομέα; Σας παρέχουμε τις προοπτικές μέσω των εξειδικευμένων σεμιναρίων που διοργανώνει η εταιρία μας .

Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού που ενδιαφέρεται να δραστηριοποιηθεί στον πρωτογενή τομέα, καθώς μέσω αυτής παρέχονται βασικές γνώσεις και δεξιότητες σε νέους αγρότες, ώστε να ανταποκριθούν με επιτυχία στις απαιτήσεις μιας αγροτικής εκμετάλλευσης.

Φωτογραφικό υλικό: Στα πλαίσια των webinars και παρουσιάσεων με νέους ανθρώπους που θέλουν να μάθουν για την αγροτική παραγωγή.

Θέλεις να παρακολουθήσεις κι εσύ; https://agrosimvoulos.gr/seminaria/