αγροσύμβουλος | ματιά στο μέλλον

Αγροτική Ανάπτυξη

Καλλιέργεια Tσάι Μatcha | Καλλιεργητικές τεχνικές

   To matcha  τσάι παράγεται από τα φύλλα του φυτού Camelia  sinensis  απo  το οποίο προέρχεται καιτο κλασικό τσάι.  Μatcha Τσάι | Αγροσύμβουλος Η διαφορά τους έγκειται στο γεγονός ότι μερικές εβδομάδες πριν την συγκομιδή του  (matcha  τσάι)  το φυτό καλύπτεται εμποδίζοντας έτσι το ηλιακό φως με αποτέλεσμα την δημιουργία χλωροφύλλης η[…]

Διάβασε Περισσότερα »

Μέτρο 13 | Καταβολή ενισχύσεων | 2019 ΟΣΔΕ

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία πληρωμής της 2ης εκκαθάρισης που αφορά δικαιούχους του Μέτρου 13 «Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 για το έτος αιτήσεων 2019, όπως απεικονίζονται στους πίνακες Παραδεκτών Αιτήσεων (Εγκεκριμένων) που γνωστοποιήθηκαν από το Υπ. Α.Α.& Τ. στις 23.06.2020.

Διάβασε Περισσότερα »

2020 Leader Κεντρικού και Νότιου Έβρου | Αειφόρος Ανάπτυξη

Ανακοινώθηκε στις 28/04/2020 η Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020» με τίτλο «Δημόσιες Επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών κεντρικού και νότιου Έβρου».

Διάβασε Περισσότερα »

Τροποποιήσεις & Μεταβιβάσεις | Άγρια Ορνιθοπανίδα

Ανακοινώθηκε στις 06-05-2020 η εγκύκλιος για τις τροποποιήσεις και μεταβιβάσεις της Δράσης 10.1.01 «Προστασία της Άγριας Ορνιθοπανίδας» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020.

Διάβασε Περισσότερα »

2017 Σχέδια Βελτίωσης | Αποτελέσματα Νοτίου Αιγαίου

Ανακοινώθηκε στις 20/05/2020 Ανάρτηση πινάκων αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων ενίσχυσης που κατατέθηκαν από Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα για ένταξη στη Δράση 4.1.1 και στη Δράση 4.1.3 για την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014–2020.

Διάβασε Περισσότερα »

Στείλε μας την ερώτηση σου

Ένας συνεργάτης μας, θα σας δώσει μια απάντηση γρήγορα και τεκμηριωμένα.

Επικοινώνησε μαζί μας