αγροσύμβουλος | ματιά στο μέλλον

Περιβάλλον

Παγκόσμια Ημέρα για την Καταπολέμηση της Ερημοποίησης και της Ξηρασίας |17 Ιουνίου

Κάθε χρόνο στις 17 Ιούνιου καθιερώθηκε να γιορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα για την Καταπολέμηση της Ερημοποίησης και της Ξηρασίας. Διακόσες χώρες του κόσμου συντονίζουν της ενέργειές τους για την καταπολέμηση του φαινομένου, μέσω του ΟΗΕ.

Διάβασε Περισσότερα »

Τροποποιήσεις & Μεταβιβάσεις | Άγρια Ορνιθοπανίδα

Ανακοινώθηκε στις 06-05-2020 η εγκύκλιος για τις τροποποιήσεις και μεταβιβάσεις της Δράσης 10.1.01 «Προστασία της Άγριας Ορνιθοπανίδας» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020.

Διάβασε Περισσότερα »

Διεθνής Ημέρα Βιοποικιλότητας

Στις 22 Μαΐου καθιερώθηκε η Παγκόσμια μέρα βιοποικιλότητας. Καθιερώθηκε το 1993 από τα Ηνωμένα Έθνη για την καλύτερη κατανόηση και ευαισθητοποίηση σε θέματα βιοποικιλότητας.

Διάβασε Περισσότερα »

Αστικό περιβάλλον | Διαδικασία φύτευσης ενός δέντρου

Η φύτευση ενός δέντρου είναι πάντα μια ευαίσθητη διαδικασία, διότι σε μεγάλο βαθμό η επιβίωση και η μετέπειτα ανάπτυξη του εξαρτάται από αυτό.

Διάβασε Περισσότερα »

Κριτήρια επιλογής δέντρων στα αστικά κέντρα !

Η σωστή επιλογή δέντρων ,που αξίζει να φυτευτούν στο αστικό περιβάλλον, είναι πολύ σημαντική καθώς υπάρχουν ορισμένα κριτήρια που καθορίζουν τη βιωσιμότητα τους  και την αρμονική εγκατάσταση τους.

Διάβασε Περισσότερα »

Αστικό περιβάλλον | Περίοδος φύτευσης δέντρων

Εκτός από τις εδαφοκλιματικές συνθήκες η περίοδος εγκατάστασης των δέντρων είναι ένας παράγοντας που επίσης αποτελεί σημαντικό ρόλο.

Διάβασε Περισσότερα »

Η σημασία και η προσφορά των αστικών δέντρων !

Το πρασίνισμα των αστικών κέντρων θεωρείται πλέον επιτακτική ανάγκη και τα δέντρα με όλα τα οφέλη που έχουν είναι η ιδανική επιλογή! Τα αστικά δέντρα εκτός το ότι ομορφαίνουν το τοπίο της πόλης προσφέρουν και πολλά άλλα πλεονεκτήματα!   Μειώνεται η θερμοκρασία της πόλης μέσω των φύλλων των δέντρων, τα[…]

Διάβασε Περισσότερα »

Δικαίωμα Έργων Ανά Κατηγορία Φωτοβολταϊκού

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο άμεσα ή έμμεσα μέσω της συμμετοχής του στη διοίκηση ή ως μέτοχος, εταίρος ή μέλος νομικού προσώπου με οποιοδήποτε ποσοστό συμμετοχής απαγορεύεται να συνάπτει σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών, για περισσότερα από δύο (2) έργα της ίδιας τεχνολογίας.

Διάβασε Περισσότερα »

Στείλε μας την ερώτηση σου

Ένας συνεργάτης μας, θα σας δώσει μια απάντηση γρήγορα και τεκμηριωμένα.

Επικοινώνησε μαζί μας