αγροσύμβουλος | ματιά στο μέλλον

Υπηρεσίες

Ματιά στο μέλλον

Αγροτική Ανάπτυξη

Έχοντας αναπτύξει εξειδικευμένες υπηρεσίες άμεσης και υπεύθυνης στήριξης και ενημέρωσης για κάθε είδους επιδοτούμενου προγράμματος που αφορά τον αγροδιατροφικό τομέα, η Αγροσύμβουλος αποτελεί την πρώτη επιλογή σας στην παροχή ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Με γνώμονα την αγροτική ανάπτυξη και την άριστη τεχνογνωσία στο αντικείμενο μας, μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις στα επενδυτικά σας σχέδια που αφορούν Αγροτικά Προγράμματα, Ενίσχυση Νέων Αγροτών,  Σχέδια Βελτίωσης, Εναλλακτικές καλλιέργειες, Εκτροφές, Μεταποίηση Αγροτικών προϊόντων, Βιολογική Γεωργία.

 Δείτε όλα τα διαθέσιμα αγροτικά προγράμματα. 

Μάθετε πρώτοι πότε θα ξεκινήσει το επόμενο πρόγραμμα!!! 

Προϋποθέσεις, Δικαιώματα, Υποχρεώσεις.

Τι περιλαμβάνει και εάν είναι κατάλληλο για εσάς!!!

Νέοι Αγρότες

Σχέδια βελτίωσης

 Αγορά Γης

Βιολογική Γεωργία

Μεταποίηση

EAE – Δήλωση Καλλιέργειας

Δείτε νέες και παλιές καλλιέργειες.

Θετικά και αρνητικά. Κατάλληλες περιοχές.  

Ολοκληρωμένη Διαχείριση

Επιδοτήσεις Καλλιέργειες

Ενεργά Προγράμματα