αγροσύμβουλος | ματιά στο μέλλον

Διάβασε στο blog

Ενημερωμένα θέματα που εσείς μας ζητήσατε.

Αγορά Αγροτικής Γης

Μοιράσου το:

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (39 votes, average: 4,79 out of 5)

Loading...

Η δυνατότητα δανειοδότησης για αγορά αγροτικής γης δίνεται σε Νέους Αγρότες, μόνιμους κάτοικους αγροτικών περιοχών, με προνομιακό επιτόκιο.

Επιδοτείται το επιτόκιο δανείου για αγορά γεωργικής γης κοντά στον τόπο μόνιμης κατοικίας και σε τέτοια απόσταση ώστε να υπάρχει η δυνατότητα καθημερινής πρόσβασης η οποία έχει στόχο έναν ή συνδυασμό των παρακάτω:

 • Τη δημιουργία βιώσιμης αγροτικής εκμετάλλευσης.
 • Την εξαγορά αγροτεμαχίων τα οποία παρεμβάλλονται στην υφιστάμενη αγροτική εκμετάλλευση ή συνορεύουν με υφιστάμενο ιδιόκτητο αγροτεμάχιο.
 • Την πραγματοποίηση επένδυσης εντός διετίας από την ένταξη στο πρόγραμμα η οποία θα έχει θετικό οικονομικό αποτέλεσμα εξεταζόμενη αυτοτελώς.

Η Αγροσύμβουλος παρέχει υπηρεσίες σύνταξης των απαραίτητων γεωργοοικονομικών μελετών, συλλογής των απαραίτητων δικαιολογητικών καθώς και συνεχή στήριξη καθ’ όλη την διάρκεια της υλοποίησης των επενδυτικών σας σχεδίων.

Δικαιούχοι

 • Νέοι αγρότες
 • Μόνιμοι κάτοικοι αγροτικών περιοχών

Ποσοστό επιδότησης

Το ύψος της επιδότησης ανέρχεται σε:

 • 80% για τους κατοίκους ορεινών και μειονεκτικών περιοχών και
 • 70% για τους κατοίκους κανονικών περιοχών

Η κεφαλαιοποιημένη αξία της ενίσχυσης δε μπορεί να υπερβαίνει τις 40.000 ευρώ για τους κατοίκους ορεινών και μειονεκτικών περιοχών και τις 25.000 ευρώ για τους κατοίκους κανονικών περιοχών. 

Ποιες οι δεσμεύσεις των δικαιούχων;

 1. Να διατηρήσουν την ιδιότητα του αγρότη
 2. Να παραμείνουν μόνιμοι κάτοικοι των αγροτικών περιοχών
 3. Να διατηρήσουν στην κατοχή τους το αγροτεμάχιο για το οποίο επιδοτήθηκαν
 4. Να διευκολύνουν τους ελέγχους των Υπηρεσιών του Υπουργείου και της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
 5. Να εξοφλούνται έγκαιρα οι τοκοχρεωλυτικές δόσεις.
 6. Στην περίπτωση των νεοεισερχομένων νέων αγροτών αναλαμβάνουν την υποχρέωση να πραγματοποιήσουν τουλάχιστον 150 ώρες εκπαίδευση.

Δικαιολογητικά που απαιτούνται

 1. Γεωργοοικονομική μελέτη της γεωργικής εκμετάλλευσης σύμφωνα με το υπόδειγμα του με αρ. πρωτ. 362628/6987/7-12-1998 εγγράφου.
 2. Φωτοτυπία ταυτότητας.
 3. Αντίγραφο συμβολαίου του/των αγροτεμαχίου/ων.
 4. Προσφορά πωλητών ή υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα όπου αναφέρονται τα στοιχεία που δηλώνονται στο φάκελο ότι είναι αληθή.
 5. Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντα όπου θα αναφέρεται ότι τα στοιχεία που δηλώνονται στο φάκελο είναι αληθή, ότι έχει γνώση των δεσμεύσεων και υποχρεώσεων του από την ένταξη στο μέτρο καθώς και των επιπτώσεων αθέτησης αυτών και ότι θα προσκομίσει στην υπηρεσία το συμβόλαιο εντός τριάντα ημερών από την υπογραφή του.
 6. Έντυπο που θα αναφέρεται η αντικειμενική αξία υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από συμβολαιογράφο ή Δ.Ο.Υ.
 7. Τοπογραφικό Διάγραμμα του/των προς αγορά αγροτεμαχίων.
 8. Βεβαίωση Τράπεζας ότι προτίθεται να τον δανειοδοτήσει.
 9. Πρόσφατο Ε9.
 10. Ε1 και εκκαθαριστικό των τριών τελευταίων ετών.
 11. Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης του αιτούντα.
 12. Φωτοτυπία ταυτότητας πωλητή/ών.
 13. Εργασία πωλητή/ών.
 14. Ενημέρωση για τις καλλιέργειες που είχαν τα αγροτεμάχια τα τρία τελευταία χρόνια και  καλλιέργεια που θα βάλει αγοραστής.
 15. Ενημέρωση ποσών Βασικής Ενίσχυσης.
 16. Μερίδα υποθηκοφυλακείου ιδιόκτητων αγροτεμαχίων.
 17. Ασφαλιστική ενημερότητα ΟΓΑ.

Επιπτώσεις από την αθέτηση των παραπάνω δεσμεύσεων

 • Επιστροφή των ποσών που έχουν εισπράξει ως αχρεωστηκώς καταβληθέντα και τυχόν τοκοχρεωλυτικές δόσεις μετατρέπονται σε ληξιπρόθεσμες.
 • Σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης εκτός από τις ποινικές και λοιπές κυρώσεις αποκλεισμός για διάστημα 10 ετών από κάθε μορφής ενίσχυση.

Συμπληρώστε την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για να ενημερωθείτε άμεσα για τις διαδικασίες επιδότησης αγοράς αγροτικής γης.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.


Σχολιάστε

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Στείλε μας την ερώτηση σου

Ένας συνεργάτης μας, θα σας δώσει μια απάντηση γρήγορα και τεκμηριωμένα.

Επικοινώνησε μαζί μας