αγροσύμβουλος | ματιά στο μέλλον

Απονιτροποίηση

Ενδικοφανείς Προσφυγές Πληρωμών | Μείωση Νιτρορύπανσης

Ανακοινώθηκαν από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στις 05/12/2019, οι ημερομηνίες κατα τις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι ενστάσεις για τις πληρωμές του Μέτρου 10  – Δράση 10.1.04 “ Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα”.

Διάβασε Περισσότερα »

Τροποποιήσεις & Μεταβιβάσεις | Μείωση Νιτρορύπανσης

Στις 13/02/2020 ανακοινώθηκε η 1η Τροποποίηση της αριθ. 3320/153432/07.11.2018 για τις τροποποιήσεις και μεταβιβάσεις της Δράσης 10.01.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020.

Διάβασε Περισσότερα »

Στείλε μας την ερώτηση σου

Ένας συνεργάτης μας, θα σας δώσει μια απάντηση γρήγορα και τεκμηριωμένα.

Επικοινώνησε μαζί μας