αγροσύμβουλος | ματιά στο μέλλον

Διάβασε στο blog

Ενημερωμένα θέματα που εσείς μας ζητήσατε.

Επιλέξιμες Δαπάνες|Μεταποίηση αγροτικών προϊόντων

Μοιράσου το:

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (10 votes, average: 5,00 out of 5)

Loading...

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το ΦΕΚ με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) η οποία θα διέπει το Μέτρο 123Α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» του ΠΑΑ 2007-2013, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο.

Επιλέξιμες Δαπάνες | Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων | Αγροσύμβουλος

Το μέτρο αφορά όλους όσους δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων. Πιο συγκεκριμένα όμως δικαιούχοι ενίσχυσης είναι οι ατομικές επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, προσωπικές εταιρείες του εμπορικού νόμου, αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις κάθε βαθμίδας, συνεταιριστικές επιχειρήσεις, δημοτικές επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις της εμπορικής και φορολογικής νομοθεσίας).

Οι δράσεις που ενισχύονται ανά τομέα / προϊόν

Η Αγροσύμβουλος έχοντας εμπειρία σε επιδοτούμενα προγράμματα αγροτών, αναλαμβάνει την σύνταξη της απαιτούμενου επιχειρηματικού σχεδίου και την προετοιμασία της επενδυτικής πρότασης για την υποβολή του φακέλου για την ένταξη στο νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα για τη Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων.

Οι δαπάνες για τις οποίες μπορεί να παρέχεται ενίσχυση αφορούν:

 • Την κατασκευή ή τη βελτίωση ακινήτων.
 • Τη διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου.
 • Την προμήθεια και εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένου και του λογισμικού πληροφορικής και του εξοπλισμού των εργαστηρίων στον βαθμό που εξυπηρετεί τη λειτουργία της μονάδας.
 • Τις εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού όχι ως μεμονωμένη δράση αλλά ως τμήμα της συνολικής επένδυσης.
 • Την αγορά καινούργιων οχημάτων-ισοθερμικών βυτίων, αναγκαίων για τη μεταφορά του γάλακτος προς τον χώρο τυποποίησης και μεταποίησης, καθώς και την αγορά καινούργιων οχημάτων ψυγείων μόνο για τα νησιά του Αιγαίου.
 • Τα γενικά έξοδα μέχρι 10% του συνόλου του προϋπολογισμού, όπως αμοιβές μηχανικών, και συμβούλων, και άδειες πέραν των παραπάνω δαπανών.
 • Δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας, δαπάνες για τη δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, επισήμανση).
 • Την απόκτηση πιστοποιητικών ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς (ISO, HACCP κλπ.).
 • Την αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας και ηλεκτρονικών υπολογιστών, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας κειμένων, software telescripteurs, φωτοτυπικών και συστημάτων ασφαλείας των εγκαταστάσεων.

Οι δαπάνες που δεν είναι επιλέξιμες αφορούν:

 • Αγορά οικοπέδου.
 • Αγορά ή απόκτηση κτιριακών εγκαταστάσεων.
 • Προσωρινά έργα μη αμέσως συνδεόμενα με την εκτέλεση της πράξης (π.χ. προσωρινό υπόστεγο για τη φύλαξη υλικών κλπ.)
 • Συμβολαιογραφικά έξοδα και πάσης φύσεως φόροι και δημοσιονομικές επιβαρύνσεις του δικαιούχου
 • Εξοπλισμό αναψυχής (τηλεοράσεις, video κλπ.).
 • Αγορά οχημάτων (εκτός των ειδικών)
 • Λοιπός εξοπλισμός γραφείων (γραφομηχανές, αριθμομηχανές, φωτοτυπικά, έπιπλα κλπ.)
 • Αγορά υλικών αποσβέσιμων σε διάρκεια μικρότερη του έτους.
 • Μη φυσικές επενδύσεις συμπεριλαμβανομένων των δημοσιονομικών επιβαρύνσεων κάθε είδους σε βάρος των δικαιούχων.
 • Αποζημιώσεις σε τρίτους για απαλλοτριώσεις, εκκρεμότητες κλπ.
 • Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ).
 • Έργα συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων και μηχανολογικού εξοπλισμού.
 • Αγορά μεταχειρισμένων μηχανημάτων και εξοπλισμού.
 • Εργασίες πρασίνου (δενδροφυτεύσεις, γκαζόν κλπ.) καθώς και έργα διακόσμησης.
 • Έργα οδοποιίας εκτός των ορίων του οικοπέδου εγκατάστασης της μονάδας.
 • Αμοιβές προσωπικού
 • Γενικά έξοδα άνω του 10% επί του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών.
 • Δαπάνες που αφορούν την αύξηση της δυναμικότητας σε τομείς που υπάρχει περιορισμός στην παραγωγή από τις ΚΟΑ γεωργικών προϊόντων
 • Δαπάνες που αφορούν την απλή αντικατάσταση.
 • Δαπάνες για τον καθαρισμό της αρχικής θέσης σε περιπτώσεις μετεγκατάστασης και κόστος αποξήλωσης και μεταφοράς του παλαιού εξοπλισμού ή μέρους αυτού στη νέα θέση.
 • Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν πριν την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης για την υπαγωγή της επένδυσης. Με εξαίρεση τις αμοιβές των μηχανικών, αρχιτεκτόνων και η οι δαπάνες άδειας κατασκευής και εκπόνησης της οικονομοτεχνικής μελέτης υπό την προϋπόθεση υπαγωγής της αίτησης ενίσχυσης.

Η έναρξη ισχύος της πρόσκλησης ξεκίνησε από την 30η/12/ 2013.

Η επιλογή του σωστού συμβούλου είναι το πρώτο βήμα για την επιτυχία των επιχειρηματικών σας σχεδίων. Το γραφείο μας, σας παρέχει τις απαραίτητες συμβουλευτικές υπηρεσίες με σύγχρονο τρόπο σκέψης και λειτουργίας προσαρμοσμένο στις δικές σας ανάγκες.

Συμπληρώστε την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή επικοινωνήστε μαζί μας για να ενταχθείτε στο Πρόγραμμα «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» του Μέτρου 123Α.


Σχολιάστε

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Στείλε μας την ερώτηση σου

Ένας συνεργάτης μας, θα σας δώσει μια απάντηση γρήγορα και τεκμηριωμένα.

Επικοινώνησε μαζί μας