αγροσύμβουλος | ματιά στο μέλλον

Υπηρεσίες

Ματιά στο μέλλον

Περιβάλλον

Στηριζόμενοι στο τρίπτυχο «Συνέπεια – Εργατικότητα – Σεβασμός στο περιβάλλον», στην Αγροσύμβουλος παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις σε ζητήματα διαχείρισης περιβάλλοντος και φυσικών πόρων, με στόχο να δώσουμε εναλλακτικές μεθόδους σε επιχειρήσεις και αγρότες, ώστε να γίνουν βιώσιμες οικολογικά και οικονομικά οι δραστηριότητες τους. Εμπιστευτείτε τις προτάσεις εξοικονόμησης ενέργειας που σας δίνουμε και εξοικονομήστε παράλληλα χρήματα στην επιχείρηση σας.

Περιβάλλον & Δασικά

Με υπηρεσίες από τους κατάλληλους επιστήμονες!!! Με συνέπεια και σεβασμό στο περιβάλλον!!!

Περιβαλλοντικές μελέτες 

Δασικές Μελέτες

Φωτοερμηνείες

Χαρτογράφηση

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Έχουμε προτάσεις για μια βιώσιμη και φιλική προς το περιβάλλον επιχείρηση!!!

Εξοικονόμηση

Φωτοβολταϊκά