αγροσύμβουλος | ματιά στο μέλλον

Υπηρεσίες

Ματιά στο μέλλον

Επιχειρηματικότητα

Έχετε σκοπό να ανοίξετε νέα επιχείρηση ή θέλετε να αναπτύξετε την ήδη υπάρχουσα;

Κάντε το σωστό ξεκίνημα για μία επιτυχημένη επιχειρηματική δραστηριότητα.

Αξιοποιήστε άμεσα τα χρηματοδοτικά προγράμματα ΕΣΠΑ, Ενίσχυση ΜΜΕ, Γυναικεία Επιχειρηματικότητα, Leader, ΟΠΑΑΧ, Αναπτυξιακό Νόμο, Εξωστρέφεια κτλ, επιλέγοντας τον κατάλληλο Επενδυτικό Σύμβουλο.

Η Αγροσύμβουλος είναι σε θέση να σας παρέχει ενημέρωση και συμβουλευτική υποστήριξη για όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα που μπορεί να σας αφορούν, στηρίζοντας τις αναπτυξιακές σας κινήσεις. Επίσης αναλαμβάνει την εκπόνηση της μελέτης και την επιστημονική σχεδίαση του Διαγράμματος Ροής της δικής σας επιχείρησης με σκοπό τη διευκόλυνση και την έγκαιρη αδειοδότηση της.

Επενδυτικά Προγράμματα ΕΣΠΑ

Ελάτε να επιλέξουμε το κατάλληλο για εσάς. 

Προγράμματα ΕΣΠΑ

Αναπτυξιακός νόμος

Leader – O.Π.Α.Α.Χ

Ενεργά Προγράμματα 

Συστήματα Διαχείρισης

Οι πελάτες σας είναι σίγουρο ότι θα το εκτιμήσουν!!! 

Διαγράμματα Ροής 

Ασφάλειας Τροφίμων