αγροσύμβουλος | ματιά στο μέλλον

Ενεργά Προγράμματα

Διευκρινίσεις για την άρση αναστολής προθεσμιών | Υλοποίηση | ΕΣΠΑ

Στις 26/06/2020 ανακοινώθηκαν διευκρινίσεις σχετικά με την άρση αναστολής προθεσμιών για πράξεις που βρίσκονται σε στάδιο Υλοποίησης.

Διάβασε Περισσότερα »

Διευκρινίσεις ενίσχυσης ρευστότητας της αγοράς | ΕΣΠΑ

Στις 15/05/2020 ανακοινώθηκε Δελτίο τύπου με διευκρινίσεις για την εφαρμογή των δράσεων ενίσχυσης ρευστότητας της αγοράς του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Διάβασε Περισσότερα »

Διευκρινίσεις υπολογισμού διατήρησης ΕΜΕ & επιλεξιμότητας δαπάνης | ΕΣΠΑ

Στις 26/06/2020 ανακοινώθηκαν διευκρινίσεις αναφορικά με τον υπολογισμό διατήρησης ΕΜΕ και επιλεξιμότητας δαπάνης για το ΕΠΑνΕΚ, , μισθολογικού κόστους προσωπικού που τέθηκε σε αναστολή εργασίας λόγω της εξάπλωσης του COVID-19.

Διάβασε Περισσότερα »

Άρση αναστολής δεσμευτικών προθεσμιών | ΕΣΠΑ

Στις 12/06/2020 ανακοινώθηκε η Άρση αναστολής των δεσμευτικών προθεσμιών σε 12 Δράσεις του ΕΣΠΑ που είχε δημοσιευθεί εξαιτίας της εξαιρετικά επείγουσας και επιτακτικής ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Διάβασε Περισσότερα »

2020 Leader Κεντρικού και Νότιου Έβρου | Αειφόρος Ανάπτυξη

Ανακοινώθηκε στις 28/04/2020 η Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020» με τίτλο «Δημόσιες Επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών κεντρικού και νότιου Έβρου».

Διάβασε Περισσότερα »

Τροποποιήσεις & Μεταβιβάσεις | Άγρια Ορνιθοπανίδα

Ανακοινώθηκε στις 06-05-2020 η εγκύκλιος για τις τροποποιήσεις και μεταβιβάσεις της Δράσης 10.1.01 «Προστασία της Άγριας Ορνιθοπανίδας» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020.

Διάβασε Περισσότερα »

2020 ΕΣΠΑ | Καινοτομία-Έρευνα-Ανάπτυξη Επιχειρήσεων | ΑΜΘ | Ποσοστό επιδότησης

Ποιο είναι το ποσοστό επιδότησης της Δράσης «Επενδυτικά σχέδια καινοτομίας, έρευνας και ανάπτυξης επιχειρήσεων»;

Διάβασε Περισσότερα »

2020 ΕΣΠΑ | Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας-Έρευνας-Ανάπτυξης Επιχειρήσεων | ΑΜΘ

Ανακοινώθηκε στις 18/06/2020 η 3η Τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «Επενδυτικά σχέδια καινοτομίας, έρευνας και ανάπτυξης επιχειρήσεων» στο πλαίσιο του επιχειρηματικού προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2014 – 2020».

Διάβασε Περισσότερα »

Στείλε μας την ερώτηση σου

Ένας συνεργάτης μας, θα σας δώσει μια απάντηση γρήγορα και τεκμηριωμένα.

Επικοινώνησε μαζί μας