αγροσύμβουλος | ματιά στο μέλλον

Ενεργά Προγράμματα

Συχνές Ερωτήσεις | Ενίσχυση Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Κατά την Υλοποίηση του προγράμματος ΕΣΠΑ «Ενίσχυση Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» προέκυψαν πολλά ερωτήματα και διευκρινίσεις όσον αφορά την υλοποίηση.

Διάβασε Περισσότερα »

Συχνές Ερωτήσεις | Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας ΜΜΕ

Μετά την ανακοίνωση της πρόσκλησης του προγράμματος «Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων», δημιουργήθηκαν αρκετές απορίες ως προς αυτο.

Διάβασε Περισσότερα »

Συχνές Ερωτήσεις | Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας ΕΕΕ

Μετά την ανακοίνωση της πρόσκλησης του προγράμματος «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας : Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση», δημιουργήθηκαν αρκετές απορίες ως προς αυτο.

Διάβασε Περισσότερα »

2019 ΟΑΕΔ | Αυτoαπασχόληση Ανέργων | Ύψος Ενίσχυσης

  Ποια είναι τα ποσά επιχορήγησης του πρόγραµµατος ΟΑΕΔ, προώθηση στην αυτoαπασχόληση µέσω της οικονοµικής ενίσχυσης επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών 10.000 ανέργων, ηλικίας 18-66 ετών;

Διάβασε Περισσότερα »

Αποτελέσματα | 2019 Βιολογική Κτηνοτροφία | Μέτρο 11

Στις 27/06/2019 ανακοινώθηκε η απόφαση ένταξης στο στο Μέτρο 11 “Βιολογικές καλλιέργειες” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.

Διάβασε Περισσότερα »

Κριτήρια Επιλεξιμότητας | 2019 Βιολογική Κτηνοτροφία | Μέτρο 11

Ποια είναι τα κριτήρια επιλεξιμότητας της εκμετάλλευσης για την Δράση 11.2.2 : «Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία»;

Διάβασε Περισσότερα »

Δεσμεύσεις | 2019 Βιολογική Κτηνοτροφία | Μέτρο 11

Ποιες είναι οι δεσμεύσεις για την Δράση 11.2.2 : «Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία»;

Διάβασε Περισσότερα »

Ύψος Ενίσχυσης | 2019 Βιολογική Κτηνοτροφία | Μέτρο 11

Ποια είναι τα Ύψη Ενίσχυσης για την Δράση 11.2.2 : «Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία» ;

Διάβασε Περισσότερα »

Στείλε μας την ερώτηση σου

Ένας συνεργάτης μας, θα σας δώσει μια απάντηση γρήγορα και τεκμηριωμένα.

Επικοινώνησε μαζί μας