αγροσύμβουλος | ματιά στο μέλλον

Διάβασε στο blog

Ενημερωμένα θέματα που εσείς μας ζητήσατε.

Γενική Επιχειρηματικότητα | 5η Προκήρυξη | 2020 Αναπτυξιακός

Μοιράσου το:

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (9 votes, average: 4,67 out of 5)

Loading...

Δημοσιεύθηκε την 01/09/2020 το ΦΕΚ της 5ης Προκήρυξης καθεστώτος ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» του Aναπτυξιακού νόμου 4399/2016.

Περίοδος υποβολής από  01/09/2020  έως 30/10/2020

Σκοπός Δράσης

Σκοπός είναι η προώθηση της ισόρροπης ανάπτυξης, η αύξηση της απασχόλησης, η βελτίωση της συνεργασίας και η αύξηση του μέσου μεγέθους των επιχειρήσεων, η τεχνολογική αναβάθμιση κ.α και εν τέλει η εξασφάλιση καλύτερης θέσης της χώρας στο Διεθνή Καταμερισμό Εργασίας.

Δικαιούχοι

 • Ατομική επιχείρηση (εφ’ όσον το ύψος των επενδυτικών σχεδίων δεν υπερβαίνει τις 500.000€)
 • Εμπορική εταιρία
 • Συνεταιρισμός
 • Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ)
 • Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρίες
 • Κοινοπραξίες με προϋπόθεση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ
 • Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους
 • Επιχειρήσεις, των οποίων το επιλέξιμο ύψος των επενδυτικών σχεδίων υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ υποχρεούνται να λάβουν τη νομική μορφή εμπορικής εταιρείας ή συνεταιρισμού πριν από την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 350.000.000 €

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν τα επενδυτικά σχέδια;

 • Δημιουργία νέας μονάδας
 • Επέκταση δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας
 • Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτή
 • Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας
 • Απόκτηση στοιχείων ενεργητικού μονάδας που έχει παύσει τη λειτουργία της

Ενίσχυση μέχρι 55% βάσει του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιοχή εγκατάστασης.

Είδη Ενισχύσεων

 • Φορολογική απαλλαγή
 • Επιχορήγηση
 • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης
 • Επιδότηση κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης

Επιδοτούμενες Δαπάνες

 • Κτιριακές εγκαταστάσεις
 • Έργα διαμόρφωσης περιβάλλοντα χώρου
 • Μηχανολογικός εξοπλισμός – τεχνικές εγκαταστάσεις
 • Λοιπός εξοπλισμός ( δαπάνες αγοράς και εγκατάστασης λοιπού εξοπλισμού, αγορά επίπλων και σκευών γραφείου μόνο εφόσον αποτελούν μέρος ξενοδοχειακού εξοπλισμού)
 • Μεταφορικά μέσα 
 • Αγορά πάγιων στοιχείων ενεργητικού μονάδας που έχει παύσει τη λειτουργία της
 • Άυλα στοιχεία ενεργητικού
 • Μισθολογικό κόστος νέων θέσεων εργασίας

Ελάχιστο Ύψος Επενδυτικών Σχεδίων

 • Για μεγάλες επιχειρήσεις, στο ποσό των 500.000€
 • Για μεσαίες επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς, στο ποσό των 250.000€
 • Για μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 150.000€
 • Για πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 100.000€
 • Για τις Κοιν.Σ.Επ., τους Αγροτικούς Συν/μούς, τις Ομάδες Παραγωγών και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις, στο ποσό των 50.000€.

 Δείτε Αναλυτικά την Προκήρυξη


Θέλετε να μάθετε περισσότερα;

Επικοινωνήστε μαζί μας ή συμπληρώστε την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος!

 


 

Σχολιάστε

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Στείλε μας την ερώτηση σου

Ένας συνεργάτης μας, θα σας δώσει μια απάντηση γρήγορα και τεκμηριωμένα.

Επικοινώνησε μαζί μας